Paasgroetenactie 2018  Paasgroetenactie 2018 

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft.  Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.” 
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
 
De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze  
Paasgroet uitgaat.  
Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden. Kaarten met adres of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.  
 
De onderste kaart kan de gedetineerde zelf versturen, dus daar moet niets op geschreven worden, maar het is fijn als u daar wel een postzegel op plakt, zodat gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen versturen. De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan, zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.  
 

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie, Zondag 11 maart 2018 kunt u na de dienst deze kaarten meenemen en ondertekenen en opsturen.  
 
We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk donderdag 22 maart 2018 te verzenden. De paasgroeten worden in de penitentiaire inrichtingen in Nederland op Palmpasen, 25 maart en/of Pasen, 1 april, uitgedeeld. 
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen! 
 
De diaconie. 

terug