zieken zieken

Mevr. L. Boersma-van der Veen is inmiddels verhuisd naar de Beuckelaer in Sint Annaparochie. De situatie zoals die was verandert niet veel meer.

Mevr. T. Terpstra (Oosteinde 65, Sint Jacobiparochie) is thuis en heeft zo nu en dan onderzoeken. Er blijft nog veel onzekerheid over hoe het gaat en zal gaan, wat er nog kan en wat niet! Wel gaat het langzaam achteruit.

Dhr. J. Jensma (Hermanawei 70) ligt nog steeds op bed. We wensen ook hem en zijn vrouw veel sterkte en Gods zegen.

Dhr. P. Spoelstra (Hermanawei 2b) heeft even in het ziekenhuis moeten verblijven. Inmiddels is hij weer thuis.

Ds. Jelte Lindeboom.