Nederlands Bijbelgenootschap

Nederlands Bijbelgenootschap

Een Groene Bijbel dankzij recycleactie vrijwilligers NBG
De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verschijnt in november. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG oude Bijbels ingezameld.
Veel mensen reageerden spontaan op de oproep om oude Bijbels in te leveren en zo een nieuwe bestemming te geven.
Er werden vele duizenden oude Bijbels ingezameld. Het papier werd gerecycled tot nieuw Bijbelpapier waarop nu de Groene Bijbel is gedrukt. Vrijwilligers van het NBG hebben dus massaal meegewerkt aan de totstandkoming van deze duurzame studie-Bijbel.
 
Bijbelblad Alef bestaat één jaar
Alef bestond in oktober één jaar en dat was een feestje waard. Op woensdagmiddag 5 oktober jl. waren lezers van het blad te gast bij de redactie van dit bijbelblad voor kinderen.
Kinderen die Alef een leuke reden gestuurd hadden om langs te komen, kregen een exclusief kijkje achter de schermen. Zo konden ze ontdekken hoe Alef gemaakt wordt, en meevieren dat Alef al 3500 abonnees heeft
Meedenken over het kerstnummer
Als kinderredactie dachten de Alef-fans mee over de inhoud van het Kerstnummer: Wat voor soort puzzels moeten er in het Kerstnummer komen? Welke strip is het leukst? En wat willen ze altijd al weten voor de rubriek ‘Durftevragen’?
Dat dit een groot succes was, bleek wel uit de reacties. Jessica: ‘Ik wil elke dag wel een Alef-dag’. Lotte: ‘Ik ga morgen aan iedereen vertellen wat voor leuke middag ik gehad heb!’
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem