Pastoraalplan Pastoraalplan
Heeft u een vraag of wilt u iets melden m.b.t. de kerk of iemand in uw buurt die aandacht vanuit de kerk nodig heeft, dan kunt u bovenstaand nummer bellen. Eén van de coördinatoren, er zijn inmiddels 5 coördinatoren,  zorgt ervoor dat uw vraag doorgegeven wordt aan de juiste persoon. Het is in het begin natuurlijk even wennen maar zo willen wij toch van start om volgens het pastoraalplan te werken. De coördinatoren wisselen per week van “dienst”. Dus er is altijd een coördinator bereikbaar!

Hieronder nog weer even het schema van het pastoraalplan.


Voor alle groepen hierboven genoemd zijn mensen bereid gevonden een functie te gaan vervullen. Er waren al vele vrijwilligers actief en die mensen hebben ook nu weer hun medewerking toegezegd. Voor deze nieuwe opzet zijn er ook weer nieuwe mensen bereid gevonden een functie te gaan vervullen. Wat zijn wij daar ontzettend blij mee dat er nog weer een bredere groep vrijwilligers is ontstaan die ook actief willen zijn voor de kerk en de mensen in de samenleving om ons heen. Samen staan we sterk en kunnen en moeten we om elkaar denken. Hoe breder de groep hoe meer bereik! Bedankt voor het enthousiasme! Dat kunnen we tegenwoordig wel gebruiken…

Brievenbus
Sinds kort hangt er een brievenbus aan de muur naast de ingang van de Twaskar. Heeft u een vraag of wilt u een suggestie doen of wilt u iets melden, dan kunt u gerust een briefje in de brievenbus doen. Sommige mensen hebben geen computer of weten de juiste adressen niet te vinden dan is de brievenbus een goed alternatief.  Dus schroom niet wij vinden het juist fijn dat er post komt. De brievenbus wordt regelmatig geleegd door iemand van de kerk.

 
terug