Nederlands Bijbelgenootschap  Nederlands Bijbelgenootschap 

De Bijbel mee op vakantie 
Dagelijks een stukje bijbellezen tijdens de zomervakantie? Stop dan het gratis NBG-vakantieleesrooster in je reiskoffer. Het boekje geeft twee weken lang dagelijkse inspiratie uit het boek Filippenzen. Voor kinderen is er een zomerpakket van Bijbel Basics. 
 
‘De vakantie is bij uitstek de periode om los te komen van je dagelijkse beslommeringen. Daarom kozen we voor dit rooster Paulus’ brief aan de Filippenzen’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Het kopje boven die brief had kunnen zijn “Vreugde, vreugde, louter vreugde” – net als dat bekende lied op een melodie van Beethoven. En dat terwijl Paulus geen vakantie had, maar gevangen zat. Waar hij dan toch die blijdschap vandaan haalde, onthult hij in deze brief.’  
 
Bijbel Basics zomerpakket 
Voor kinderen stelt het NBG het Bijbel Basics zomerpakket beschikbaar. Bijbel Basics is de digitale kindernevendienstmethode die kinderen van 4-12 jaar laat kennismaken met 200 bijbelverhalen. In veel kerken zitten de kinderen in vakantietijd in de ‘gewone’ kerkdienst. Met dit zomerpakket kunnen ze dan toch aan de slag met de Bijbel. Het pakket is gratis te downloaden en bevat een bijbelverhaal, vragen om over na te denken en een doe-opdracht, bijvoorbeeld een in te kleuren memoryspel.  
Het leesrooster is verkrijgbaar  via: debijbel.nl/vakantieboekje. 
Het komt ook  digitaal beschikbaar via: debijbel.nl  
Het Bijbel Basics zomerpakket is te downloaden door in te loggen op:  
debijbel.nl/bijbelbasics 
       
Jaarverslag Nederlands Bijbelgenootschap: groeiende steun bijbelwerk 
Veel animo voor Bijbel Basics, een toename van digitaal bijbellezen, en groeiende steun voor de missie. Dat zijn de meest opvallende feiten uit het Jaarverslag 2017 van het NBG en het VBG.  
Voor het tweede jaar op rij groeiden de inkomsten uit eigen fondswerving: van 6,9 miljoen euro in 2016 naar 7,2 miljoen in 2017.  
Het volledige jaarverslag en een verkorte versie is te vinden op www.bijbelgenootschap.nl 

 
1 miljoen bijbels voor Cuba 
Het project ‘1 miljoen bijbels’ van de Raad van Kerken van Cuba heeft vanaf 2013 dankzij de hulp van het wereldwijde samenwerkingsverband van bijbelgenootschappen één miljoen christenen bereikt. Zij hebben nu voor het eerst een eigen bijbel in handen. Van de miljoen bijbels zijn er zo’n 80.000 gefinancierd door de leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Meer informatie op www.bijbelgenootschap.nl 

 
Karin van den Broeke nieuwe voorzitter van het NBG 
Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap hebben een nieuwe voorzitter: Karin van den Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De ledenraad heeft haar vrijdag 25 mei jl. benoemd in deze functie. Van den Broeke volgt Sybout van der Meer op. 
Een interview met haar is te lezen op www.bijbelgenootschap.nl 

 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
Contactpersoon: Griet
 

terug