KERKRENTMEESTERS JULI KERKRENTMEESTERS JULI
Herinrichting kerk
De voortgang voor de herinrichting van de kerk gaat voorspoedig. De eerste tekeningen zijn binnen en ook hebben we al een eerste begroting van de kosten binnen gekregen van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG).
Om een en ander verder uit te werken zijn nog wel een paar bijeenkomsten nodig. Ook willen we natuurlijk graag weten van de subsidie mogelijkheden zijn en wat het definitief kostenplaatje gaat worden.
We hopen in de eerstvolgende gemeenteavond de plannen verder toe te lichten.
Corona
De afgelopen maanden zijn er geen diensten geweest in onze kerk. We moesten het doen met de diensten via Radio Eenhoorn of die van de Martinikerk te Franeker. Geen eigen diensten houdt automatisch in dat we ook niet konden collecteren voor de eigen kerk. Veel mensen hebben echter toch gehoor gegeven aan de diverse oproepen. Tot en met mei is er een bedrag van € 1.250,00 gestort op de bankrekening van de kerk. Wij zijn hier heel dankbaar voor. Immers de diensten gaan wel niet door maar de kosten gaan wel door. Voor alle gevers onze hartelijke dank.
Legaat
Onlangs kregen wij het bericht dat Pieter Harry ons een legaat heeft nagelaten. Een bericht waar je niet alleen stil van wordt maar ook dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. Het vertrouwen dat wij met dit geld iets kunnen doen ten behoeve van de kerk die een centraal punt is binnen onze gemeenschap. Wij hopen dan ook een juiste bestemming voor het ontvangen geld te kunnen vinden.
Pastoraal werker Tsjikke Bloem
De tijd blijft niet stilstaan ook al blijkt het in deze tijd soms wel zo. Onze pastoraal werker Tsjikke Bloem is al weer geruime tijd werkzaam binnen onze gemeenschap en haar eerste contract is bijna al verlopen. Na een prettig gesprek is besloten om het werkverband met Tsjikke Bloem voort te zetten en is haar een nieuw contract aangeboden.

 
 
Gereformeerde kerk Gereformeerde kerk
KERKRENTMEESTERS
Bij de ingang staat een kopie van de Gereformeerde kerk te staan welke gemaakt en geschonken is door de heer Jan Posthumus.
Menig uur heeft hij besteed aan dit bouwwerk en het resultaat mag er dan ook zijn. 
 
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum
Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 
lees meer »
 
Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga

Reglement_begraafplaats Minnertsga
 

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.