Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Lopende zaken 
De voorbereidingen voor de renovatie van het dak en de herinrichtingen van de kerk zijn nog in volle gang. Waar mogelijk proberen we fondsen te benaderen die ons kunnen helpen de uitvoer te financieren. 
 
Toekomstige zaken 
Als kerkrentmeesters proberen we zoveel mogelijk vooruit te zien om duidelijk voor de geest te krijgen waar we in de toekomst tegenaanlopen. Welke werkzaamheden zijn noodzakelijk en wanneer kunnen deze het beste uitgevoerd worden. Hiervoor maken we gebruik van de begroting en ook is het 5 jarig beleidsplan een handig instrument. 
Nu krijgen we echter van de landelijke PKN steeds vaker de wens om naast de jaarlijkse begroting ook een meer jaren begroting in te leveren voor de kerk en begraafplaats. Wat zij willen zien is een meer jaren begroting over 20 jaar en dit is een van de onderdelen waar wij de laatste maanden veel tijd in hebben gestoken. Hoe ziet bijvoorbeeld de ontwikkeling van de vrijwillige bijdrage eruit, welke investeringen kunnen wij verwachten en wat zijn de ontwikkelingen qua opbrengsten en uitgaven van de begraafplaats. Nu is 20 jaar wel een hele lange tijd en de mensheid kan veel, of denkt veel te kunnen, maar kijken in de toekomst hoort hier niet bij. U zult begrijpen dat wij hier veel gebruik maken van aannames, vermoedens en verwachtingen. 
Daarnaast wil de landelijke PKN graag inzichtelijk hebben hoeveel mensen als vrijwilliger actief zijn binnen de kerk en wat voor financiële gevolgen dit heeft wanneer deze werkzaamheden betaald zouden moeten worden. Kortom voor alle werkzaamheden waar wij een geestelijke beloning voor ontvangen omzetten in een geldelijke beloning. Hiervoor maken wij gebruik van het blauwe boekje en als je dan begint te tellen hoeveel mensen actief zijn binnen de kerk en de gemeente dan kom je gauw op een negentig mensen. Dat is een grote groep actieve mensen die door actief te zijn willen bijdragen aan het vormgeven van onze gemeente. Wij kunnen en moeten alleen maar dankbaar zijn voor deze inzet.  
Al met al is dit naast veel rekenwerk ook heel veel denken over hoe de kerk er over 20 jaar uit ziet, hoe zien wij ons zelf dan als kerk en gemeente. Een denkproces dat wij niet alleen als kerkrentmeesters kunnen en moeten doen maar wat voor ons allen van belang is. Hierover na denken geeft inzicht in hoe ziet men nu de kerk en gemeente maar ook hoe zien wij dit in de toekomst. 
 
4 mei 
Op 4 mei was er geen vlag halfstok op de toren. Dit kwam omdat het niet verantwoord was om de vlaggenstok naar buiten te brengen vanwege de harde wind. De volgende dag, 5 mei, was de wind net wat gaan liggen en toen durfde de vlaggenist het wel aan om de vlag naar buiten te brengen.  
 
 
 
Gereformeerde kerk Gereformeerde kerk
KERKRENTMEESTERS
Bij de ingang staat een kopie van de Gereformeerde kerk te staan welke gemaakt en geschonken is door de heer Jan Posthumus.
Menig uur heeft hij besteed aan dit bouwwerk en het resultaat mag er dan ook zijn. 
 
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum
Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 
lees meer ยป
 
Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga

Reglement_begraafplaats Minnertsga
 

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.