Twaskar en Kerk Twaskar en Kerk
BERICHT VAN DE KERKRENTMEESTERS
Na jarenlang het beheer over de Twaskar te hebben gevoerd en daarnaast als contactpersoon voor de huur van de kerk,  heeft Wopke  aangegeven dat hij wil stoppen met zijn werkzaamheden. Mede ook door de verhuizing naar St. Annaparochie. Wij willen hem van harte dankzeggen voor de vele werkzaamheden welke hij voor onze gemeente heeft gedaan.
Aukje en Wally zijn bereid gevonden om het beheer van de Twaskar op zich te nemen.
Voor reserveringen e.d. van de Twaskar en de kerk kan men zich voortaan melden bij Oege.
 
 
Gereformeerde kerk Gereformeerde kerk
KERKRENTMEESTERS
Binnenkort zullen de bezoekers bij binnenkomst verrast worden. Bij de ingang komt binnenkort een kopie van de Gereformeerde kerk te staan welke gemaakt en geschonken is door de heer Jan Posthumus.
Menig uur heeft hij besteed aan dit bouwwerk en het resultaat mag er dan ook zijn. Na de plaatsing zullen in een volgende Tsjerkenijs enkele foto's getoond worden.
 
 
KERKRENTMEESTERS KERKRENTMEESTERS
Organist
Na het afscheid van Helena van Twist waren er nog maar drie organisten waarbij Ant slechts viermaal bij ons speelt. Dit vonden wij wat aan de magere kant en daarom hebben wij gezocht naar uitbreiding.
Tijdens een zangavond heeft Alef W ingevallen voor Dirk en na een gesprek was hij bereid om vanaf volgend jaar een vijftal beurten voor zijn rekening te nemen. Het lopende jaar heeft hij nog andere verplichtingen en zo heeft hij ook de tijd om aan ons orgel te wennen.

Koor
Voor in de kerk staan zo nu en dan tafels e.d. welke gebruikt worden voor het koffiedrinken. Meestal is dit geen probleem maar laatst was er op de vrijdag een begrafenis en moest het hele koor weer leeggehaald worden door de familie. Dit kan niet de bedoeling zijn.
Daarom wanneer mensen tafels e.d. willen klaarzetten voor in de kerk neem dan eerst even contact op met Wopke. Hij weet of er afspraken zijn met andere gebruikers.
 
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum
Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 
lees meer »
 
Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga

Reglement_begraafplaats Minnertsga
 

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.