Tsjerkenijs berichten in Januari Tsjerkenijs berichten in Januari
Herinrichting kerk
De voortgang voor de herinrichting van de kerk gaat voorspoedig. De definitieve plannen zijn bijna klaar en er is al een vergunning aangevraagd voor de verbouwing.
Momenteel zijn we met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen bezig met de fondswerving.
Wij hopen op korte termijn jullie kennis te laten nemen van de definitieve plannen tijdens een gemeenteavond.

Uurwerk
De gemeentelijke Stichting Behoud Monumentale  Gebouwen die de toren beheerd heeft de laatste tijd veel tijd besteed aan onderhoud van de toren en het uurwerk. Hierbij kwam men tot de ontdekking dat de ophanging van de klok niet helemaal is zoals deze moet zijn. Samen onderzoeken we mogelijkheden om het vertrouwde luiden van de klok weer mogelijk te maken.

Oudejaarscollecte
Op het moment van schrijven worden de bekende enveloppen weer rondgebracht. Normaal worden deze medio januari weer bij u opgehaald, niets is echter meer “normaal”.
Wij willen u dit jaar dan ook verzoeken uw bijdrage over te maken via NL89RABO 0342 6002 22, graag met de omschrijving Oudejaarscollecte. Hierdoor wordt het aantal contactmomenten beperkt  wanneer wij eind januari de resterende enveloppen gaan ophalen. Voor alle gaven welke wij mogen ontvangen alvast onze hartelijke dank.

Dankstondcollecte
Het is al weer enige tijd geleden dat wij mochten dankzeggen voor alle gaven en gunsten welke wij het afgelopen jaar mochten ontvangen. Dit jaar hoofdzakelijk via de digitale weg, maar we mochten er toch bij stilstaan. Traditie getrouw is er tijdens deze viering de dankstond collecte. Op ons verzoek om hier aandacht aan te schenken is ruimhartig antwoord gegeven.
In totaal is er het mooie bedrag van € 938,00 binnengekomen, hiervoor onze hartelijke dank.

Beleidsplan Kerkrentmeesters 2021 – 2025
Naast de doorlopende werkzaamheden zijn wij de laatste tijd ook bezig met het herschrijven van het beleidsplan, en dan met name voor de komende 5 jaar. In het beleidsplan formuleren wij niet alleen waar we mee bezig zijn, maar ook hoe wij denken de kerk als een levend gebouw te onderhouden. Normaal gesproken wordt zoiets gepresenteerd op een gemeenteavond maar we zullen nu op een andere wijze u op de hoogte moeten houden
 
Gereformeerde kerk Gereformeerde kerk
KERKRENTMEESTERS
Bij de ingang staat een kopie van de Gereformeerde kerk te staan welke gemaakt en geschonken is door de heer Jan Posthumus.
Menig uur heeft hij besteed aan dit bouwwerk en het resultaat mag er dan ook zijn. 
 
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum
Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 
lees meer »
 
Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga

Reglement_begraafplaats Minnertsga
 

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.