Agenda
« vorige  |  december 2018  |  volgende »

Zondag 16 december 2018 3e AdventsdienstVoor de dienst is er vanaf 10.00 uur koffiedrinken in de kerk
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 10.45 uur

   
Voorganger Ds. J. Lindeboom
Collecten Kerk en Pastoraal Werk
De paaskaars wordt aangestoken door Ymke
Zingen voor de dienst Lied 443
Kinderkerk Gerda en Mirjam

 

Woensdag 19 december 2018 Kerstviering van de Diaconie
Locatie: de Twaskar

Zie verdere mededelingen in de Adventskrant

 

Donderdag 20 december 2018 Schoolkerstfeest van de CNS “De Wizebeam”
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: Aanvang 19.00 uur

 

Donderdag 20 december 2018 Kerstviering CBS “De Wizebeam”
Locatie: Meinarskerk
Tijdstip: 19.00 uur

   
  Verzorgd door het schoolteam.

 

Vrijdag 21 december 2018 Redactievergadering
Locatie: bij Hilda A
Tijdstip: om 20.00 uur

 

Zondag 23 december 2018 4e Adventsdienst
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 10.45 uur

   
Voorganger Dhr. L.T. Wijbenga
Collecten Diaconie en Pastoraal Werk
De paaskaars wordt aangestoken door Nynke
Zingen voor de dienst Lied 443
Kinderkerk Rintje en Elizabeth

 

Maandag 24 december 2018 Kerstnachtdienst
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 21.30 uur

M.m.v. Muziekvereniging “Oranje”   
   
   

 

Dinsdag 25 december 2018 Kerkdienst 1e Kerstdag
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 09.15 uur

   
Voorganger Ds. J. Lindeboom
Collecten Kerk en Pastoraal Werk
Extra collecte Diaconie
De paaskaars wordt aangestoken door Mayna
Zingen voor de dienst Lied 443
Kinderkerk Anke Nynke en Petra

 

Woensdag 26 december 2018 Kerkdienst 2e Kerstdag
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 09.15 uur

   
Voorganger Zangdienst m.m.v. Muziekver.”Oranje”
Collecten Diaconie en Pastoraal Werk
Zingen voor de dienst Lied 443

 

Zondag 30 december 2018 Kerkdienst
Locatie: Meinarskerk
Tijdstip: 09.15 uur

   
Voorganger Mevr. C. Akkerboom, Harlingen
Collecten Kerk en Pastoraal Werk
De paaskaars wordt aangestoken door Henk
Zingen voor de dienst Lied 443
Kinderkerk Arjen en Klaske

 

Maandag 31 december 2018 Oudjaarsdienst
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 19.30 uur

   
Voorganger Mevr. A. Dijkstra-v.d. Woude Itens
Collecten Diaconie en Pastoraal Werk
Extra collecte Kerk
Zingen voor de dienst Lied 443

 

Maandag 31 december 2018 Uitdeling Brouwersfonds
Locatie: de Twaskar.
Tijdstip: vanaf 16.00 uur

 

Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdienst
Locatie: de Twaskar
Tijdstip: 10.00 uur

   
Voorganger Dienstdoende ambtsdragers
Zingen voor de dienst Lied 443