Agenda
« vorige  |  mei 2019  |  volgende »

Maandag 20 mei 2019 t/m dinsdag 21 mei 2019 Redactievergadering
Locatie: H. Andringa
Tijdstip: 20.00 uur

 

Dinsdag 21 mei 2019 Emmaüswandeling
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 13:15 uur

Dinsdagmiddag 21 mei is er weer een Emmaüswandeling. Deze keer is het in Minnertsga. We beginnen met een kort bezinningsmoment in de Sint Meinardstsjerke, dat begint om 13.15 uur. Daarna gaan we wandelen (30-45 minuten): het eerste deel in stilte, daarna krijgen we een vraag of een gedachte mee en het laatste deel mogen we in tweetallen in gesprek gaan, net als de Emmaüsgangers, bij wie Jezus zich voegde. In het gesprek hopen we op een ontmoeting met elkaar en met God/Jezus. 
Allen van harte welkom!  
ds. Jelte Lindeboom. 
 

 

Zondag 26 mei 2019 t/m maandag 27 mei 2019 Samenzangavond m.m.v. Lemster Mannenkoor
Tijdstip: 19.30 uur

 

Zondag 26 mei 2019 4ing gezamenlijke dorpen
Locatie: Moaije Peal
Tijdstip: 16.00 uur

UIT DE REGIO

Wij organiseren een viering in de loods van de Familie Joostema, te Minnertsga.
Het thema waar we  voor gekozen hebben is:  
“Samen staan we sterk”.
Aan de viering wordt medewerking verleend door United uit Stiens en de commissieleden.
Tijdens de dienst houden we 2 collectes, 1 voor Maher India en 1 voor de onkosten.
Na afloop bieden wij jullie een hapje en een drankje aan.
We hopen jullie te mogen verwelkomen op 26 mei.
Met vriendelijke groeten,
4 dorpendienstcommissie:
Adeline, Fokke, Anneke, Corrie, Lenie, Aafke, Anne en Olga.
 

 

Woensdag 29 mei 2019 ouderenreisje 2019
Locatie: Leeuwarden/Minnertsga
Tijdstip: 11:15 vertrek bij de Twaskar

We gaan dit jaar met auto’s en rolstoel-taxibusjes voor mensen die slecht ter been zijn.

Het programma is als volgt:

11.15 uur        vertrek auto’s en busjes
11.45 uur        aankomst parkeergarage Oldenhove/Koperen tuin
12.00 uur        Hightea in de Koperen tuin
14.15 uur        vertrek naar Natuurmuseum
17.00 uur        vertrek Leeuwarden
17.30 uur        aankomst MFA voor warme maaltijd
 

 

Donderdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag Kerkdienst, Koffiedrinken na afloop van de dienst 
Locatie: gezamenlijke dienst in de Meinardskerk
Tijdstip: 9.15 uur 

voorganger                             Ds. J. Lindeboom,
Collecten                             Diaconie en Pastoraal Werk  
De paaskaars wordt aangestoken door een ouderling 
Zingen voor de dienst lied van  de maand  887