Agenda
« vorige  |  januari 2021  |  volgende »

Zondag 24 januari 2021 Kerkdienst
Tijdstip: 9.15 uur           

                                 
Voorganger:                                                  Mevr. T. Bloem     
Collecten:                                                     Kerk en Pastoraal Werk


De kerkdiensten zijn te volgen via de kerktelefoon en kerkomroep.nl
Het bijwonen van de kerkdiensten in januari is helaas niet mogelijk, als er wijzigingen zijn in de kerkdiensten wordt dit vermeld via de nieuwsbrief.

Klik hier voor de uitzending via de kerkomroep

Liturgie voor zondag 24 januari

Orgelspel – voor de dienst
Welkom
Afkondigingen & aansteken paaskaars
Lied 969 In Christus is noch west noch oost
1  In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord.

2  Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3   Broeders, één band is 't die ons bindt
vanwaar en wie ge ook zijt
wie onze Vader dient als kind,
is Christus toegewijd.

4  Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoor de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Bemoediging & groet
Gebed

Bijbellezing Johannes 15: 1 t/m 17

Lied: Lied 975 Jezus roept hier mensen samen 1 & 3

1.Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

3. Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Overdenking

Lied 970 Vlammen zijn er vele 1 & 2
1.Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

2.Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Lied 425:1 Vervuld van uw zegen
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Zegen


 

 

Maandag 25 januari 2021 Redactievergadering
Tijdstip: 20.00 uur

 

Zondag 31 januari 2021 Kerkdienst
Tijdstip: 9.15 uur     

                              
Voorganger:                                                  Ds. J. Lindeboom   
Collecten:                                                      Kerk en Pastoraal Werk
Extra collecte:                                               Werelddiaconaat