Agenda
« vorige  |  oktober 2018  |  volgende »

Dinsdag 9 oktober 2018 t/m woensdag 10 oktober 2018 Emmauswandeling
Locatie: Meinardskerk te Minnertsga
Tijdstip: 13:15u

 

Zondag 21 oktober 2018 Kerkdienst Werelddiaconaat
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 10.45 uur

   
Voorganger Dhr. L.T. Wijbenga
Collecten Diaconie en Pastoraal Werk
De paaskaars wordt aangestoken door Joukje
Zingen voor de dienst Lied 275
Kinderkerk Anke Nynke en Petra

 

Maandag 22 oktober 2018 Redactievergadering
Locatie: H. Andringa
Tijdstip: 20.00 uur

 

Zondag 28 oktober 2018 Zondagavondzang
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 19.30 uur

 

Zondag 28 oktober 2018 NBG/ Fryske tsjinst
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 10.45 uur

   
Voorganger Ds. J. Lindeboom
Collecten Kerk en Pastoraal Werk
Extra collecte Ned. Bijbelgenootschap
De paaskaars wordt aangestoken door Bindy-Sue
Zingen voor de dienst Lied 275
Kinderkerk Arjen en Klaske

 

Woensdag 31 oktober 2018 Kerkenraadsvergadering
Locatie: Twaskar
Tijdstip: 20.00 uur