Agenda
« vorige  |  februari 2023  |  volgende »

Zondag 5 februari 2023 Themadienst - Koffiedrinken na de dienst
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 09.30 uur    

 Klik hier voor het live bekijken    

Collecten: Kerk en Pastoraal Werk
Extra collecte: Jeugdwerk
De paaskaars wordt aangestoken door Boaz Wiersma
Geen kinderkerk                               
                                                    

 

 

Dinsdag 7 februari 2023 Koffiedrinken in de Twaskar
Locatie: de Twaskar
Tijdstip: 10.00 uur

Een warme huiskamer
“Daar is het lekker warm en kan thuis de kachel een graadje lager”
Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar.
Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd weer gezellig.
Iedereen is welkom!
https://pkngemeenteminnertsga.protestantsekerk.net/uploads/klant37/images/image-20200929212216-1.png
 

 

Woensdag 8 februari 2023 Moderamne

 

Zondag 12 februari 2023 Kerkdienst - Heilig Avondmaal
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 09.30 uur

 Klik hier voor het live bekijken    

Voorganger: Da. D. Scholtens uit Stiens
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
Extra collecte:  Avondmaalscollecte
De paaskaars wordt aangestoken door Merith van der Mossel 
Kinderkerk  Leiding kinderkerk
                         

 

 

Dinsdag 14 februari 2023 Een warme huiskamer
Locatie: de Twaskar

“Daar is het lekker warm en kan thuis de kachel een graadje lager”
Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar.
Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd weer gezellig.
Iedereen is welkom!
https://pkngemeenteminnertsga.protestantsekerk.net/uploads/klant37/images/image-20200929212216-1.png
 

 

Zondag 19 februari 2023 Werelddiaconaat    Koffiedrinken vóór de dienst
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 09.30 uur

  Klik hier voor het live bekijken    
                            
Voorganger:  Dhr. J. Helffrich uit Oudebildtzijl                      
Collecten:  Kerk en Pastoraal Werk
Extra collecte: Werelddiaconaat
De paaskaars wordt aangestoken door  Iene Joostema
Er is kinderkerk

Werelddiaconaat
Op zondag 19 februari vieren wij met elkaar het Werelddiaconaat.
‘Loop je warm voor je naasten’ is het thema van de ochtend, wat natuurlijk perfect aansluit bij vrijdagavond 17 februari. De extra collecte is dan ook bestemd voor “loop en koop je warm voor Oekraïne”.
We beginnen om 9.00 uur met koffie/thee/limonade en zelfgemaakte cake. Tot dan!
Als u hier een bijdrage aan wilt geven kan dat door een bedrag over te maken op de bankrekening van de diaconie, rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Oekraïne.


 

 

Maandag 20 februari 2023 Redactievergadering
Locatie: bij H. Andringa
Tijdstip: om 20.00 uur

 

Dinsdag 21 februari 2023 Koffiedrinken in de Twaskar
Locatie: de Twaskar
Tijdstip: 10.00 uur  - 11:30 uur

Een warme huiskamer
“Daar is het lekker warm en kan thuis de kachel een graadje lager”
Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar.
Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd weer gezellig.
Iedereen is welkom!
https://pkngemeenteminnertsga.protestantsekerk.net/uploads/klant37/images/image-20200929212216-1.png
 

 

Woensdag 22 februari 2023 Kerkenraadsvergadering
Locatie: in de Twaskar
Tijdstip: 20.00 uur

 

Woensdag 22 februari 2023 Kerkenraadsvergadering
Locatie: in de Twaskar
Tijdstip: 20.00 uur

 

Vrijdag 24 februari 2023 Kaarten maken
Locatie: bij Tini Boomsma
Tijdstip: 14.00 uur

 

Zondag 26 februari 2023 Doopdienst
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 09.30 uur

 Klik hier voor het live bekijken   

                             
Voorganger:  Ds. J. Overeem uit Stiens
Collecten:  Diaconie en Pastoraal Werk
Extra collecte: Kerk
De paaskaars wordt aangestoken door Eva v/d Schuit
Er is kinderkerk

 

 

Zondag 26 februari 2023 Zangdienst
Locatie: in de Meinardskerk
Tijdstip: om 19.30 uur

 

Dinsdag 28 februari 2023 Een warme huiskamer
Locatie: De twaskar
Tijdstip: 10.00 uur  - 11.30 uur

 
“Daar is het lekker warm en kan thuis de kachel een graadje lager”
Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar.
Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd weer gezellig.
Iedereen is welkom!