Agenda
« vorige  |  mei 2022  |  volgende »

Zondag 22 mei 2022 t/m maandag 23 mei 2022 4-Dorpendienst
Locatie: Bij fam. Bruinsma Hoarnestreek 46 te Sexbierum
Tijdstip: 14.00 uur

4DORPEN4ING
De voorbereidingen voor de 4dorpen4ing zijn in volle gang, we hopen er een mooie 4ing van te kunnen maken.

Het thema is: “Kom tot bloei”.

‘New Sound’ onder leiding van Trudy Baard zal muzikale medewerking verlenen. Ook is er ruimte voor samenzang, gebeden, lezingen en gedichten.
De dienst is op 22 mei 2022, ’s middags om 14.00 uur bij fam. Bruinsma, Hoarnestreek 46 te Sexbierum.
Als activiteit vooraf is er de mogelijkheid om vanaf de Terskflier een mooie wandeling door de natuur te maken, de start hiervan is 13.30 uur. We zouden het fijn vinden als u onderweg een bloem plukt, meenemen uit eigen tuin mag natuurlijk ook. Met deze bloemen hopen we fleurige boeketten te maken, samen maken we er een kleurig geheel van. Minder mobiele mensen kunnen natuurlijk direct naar de Hoarnestreek gaan. Tijdens de dienst is er een collecte voor de onkosten en een collecte voor het goede doel. Het goede doel van dit jaar is: Stichting Mama Afrika (hulp in Gambia), meer informatie volgt op een later moment. Na de dienst is er de mogelijkheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee of limonade met iets lekkers.
We zien jullie graag op 22 mei in Sexbierum.
Hartelijke groeten,
Adeline, Fokke, Akke, Tjerk, Corrie, Annemieke en Olga.
 

 

Maandag 23 mei 2022 Inleveren kopij Tsjerkenijs

 

Woensdag 25 mei 2022 Ouderlingenberaad
Locatie: de Twaskar
Tijdstip: 20.00 uur

 

Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaart Kerkdienst
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 09.30 uur

Voorganger:                                                    Ds. J. Lindeboom
Collecten:                                                        Diaconie en Pastoraal Werk
Extra collecte:                                                 Kerk    

 

 

Zondag 29 mei 2022 Kerkdienst
Tijdstip: 09.30 uur

Voorganger:                                                    Ds. W. v/d Heide
Collecten:                                                        Diaconie en Pastoraal Werk
De paaskaars wordt aangestoken door Jesse
                                   

 

 

Zondag 29 mei 2022 Zangavond
Locatie: Meinardskerk
Tijdstip: 19.30 uur

Zangavond met het mannenkoor Pro Rege uit Dokkum