29 november 29 novemberEen gezellige avond waarbij de kerkenraad de jeugd van de clubs ontmoet

 
KERSTVIERING: KERSTVIERING:

De Diaconie en de plattelandsvrouwen nodigen iedereen uit voor het bijwonen en vieren van het Kerstfeest 2019. Dit wordt gehouden op woensdagmiddag 18 december a.s. in de “Twaskar”, met medewerking van Dirk Jan Zoodsma.

De middag begint om 16.30 uur.

lees meer »
 
It Lammert Brouwers-fûns It Lammert Brouwers-fûns
Lammert Brouwer is geboren op 19 oktober 1812 te St. Japik. Daarna in Minnertsga gewoond en later naar Berlikum verhuisd. In Berlikum een sukerei-fabryk opgericht. Brouwer was lid van de Greate Tsjerke. Door het geloof had hij een zwak voor degenen die het niet zo breed hadden. Na zijn overlijden op 29 november 1903 op ruim 91 jarige leeftijd, vonden zijn kinderen in de boeken wat men hun vader nog schuldig was.
lees meer »
 
Bloemengroet

Bloemengroet
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:
Betty:  0518-471624
Trienke: 0518-471407

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
Als u de bloemengroet een warm hart toedraagt, kunt u eventueel 
een gift overmaken onder vermelding van "bloemengroet"
op het bankrekeningnummer van de diaconie NL93RABO0119300427
Bij voorbaat hartelijk dank.
 
30 jaar Tsjerkelûden 30 jaar Tsjerkelûden

Jubileumuitzending
Zondag 1 december 
10:30 – 14:00 uur
live presentatie – interviews – muziek
Kom langs om de uitzending bij te wonen 
onder het genot van een kopje koffie en 
wat lekkers…
Luister naar de uitzending via internet, kabel of ether: FM107.5
Adres studio: Mieddyk 39a, 9036 LC Menaam 
 
Dorcas-actie Dorcas-actie
De Dorcas Voedselactie gehouden op 8 en 9 november in de dagwinkel heeft 43 voedselpakketten opgeleverd!

Binnenkort nemen 
de allerarmsten de pakketten in ontvangst. Daar zijn ze erg blij mee. Het geeft ze hoop te weten dat er mensen om hen geven. De voedselpakketten worden verspreid in  Albanië, Roemenië, Moldavië en Oekraïne.
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengst en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage.
 
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten
Bouwstenen voor
een goed leven
      
                        
                                  
   Kom ook en help ons bouwen!
 
 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED BERICHT VAN HET AVONDGEBED


Op dinsdag 6 november willen we weer ons avondgebed houden in de twaskar om kwart over 7.
We lezen dit keer uit: Johannes 9 vers 35 t/m 40.
We willen bidden voor de jongeren in onze gemeente die net met een nieuw schooljaar zijn begonnen.
En voor Tsjikke onze kerkelijk medewerkster voor haar nieuwe taak.

En op 4 december a.s. ook in de Twaskar om kwart over 7.
We lezen dan uit: Johannes 10 vers 1  t/m 20
We bidden deze keer voor de wereld, en al haar nood.
En voor mensen die ziek zijn, lichamelijk of geestelijk.
Wij hopen dat u thuis ook mee gaat lezen en bidden, zodat een stuk verbondenheid als gemeente en als kinderen van God er is en gevoeld mag worden. Dat zou erg fijn zijn.
Vriendelijke groet,
Wietske, Petra, 
Wietske en Froukje.  
 
 
It Lammert Brouwers-fûns It Lammert Brouwers-fûns
Lammert Brouwer is geboren op 19 oktober 1812 te St. Japik. Daarna in Minnertsga gewoond en later naar Berlikum verhuisd. In Berlikum een sukerei-fabryk opgericht. Brouwers was lid van de Greate Tsjerke. Door het geloof had hij een zwak voor degenen die het niet zo breed hadden. Na zijn overlijden op 29 november 1903 op ruim 91 jarige leeftijd vonden zijn kinderen in de boeken wat men hun vader nog schuldig was. Daar stond het volgende opschrift bij: Hja soene neat opeaskje, men wie lyk! (Zij mochten niks opeisen, niemand was meer iets schuldig) In 1886 had hij bij testament aan de diakenen van Minnertsga en Berlikum elk FI. 2000,-- overgemaakt. Op 31 december moest men van de rente een uitdeling houden van brood en boter aan alle weduwen van Minnertsga en Berlikum. Mocht er nog geld over blijven dan werd dit ook onder hen verdeeld.

De diakenen van Minnertsga hebben in 1904 hiervan een stuk bouwland gekocht. In de volksmond werd het "de Balg" genoemd. Elk jaar wordt er op Oudjaarsdag een uitdeling gehouden voor de weduwen van het dorp Minnertsga. Deze uitdeling bestaat op dit moment uit : 1 halfwit brood, 1 half suikerbrood, twee pakjes roomboter en
 2 euro.

Graag nodigen wij de weduwen van Minnertsga uit om deze traditie in stand te houden.
Op dinsdag 31 december a.s. van 16.00 tot 17.00 uur is de jaarlijkse uitdeling van het
Brouwersfonds in de “TWASKAR”, eventueel onder het genot van een bakje koffie.

Voor degene die zelf niet meer de uitdeling kunnen halen en de uitdeling thuisbezorgd willen hebben kunnen dit doorgeven tot dinsdag 31 december vóór 12.00 uur aan
Tineke de Schiffart, tel.nr. 0518-471878.
 
 
Oud ijzer  inzameling

Oud ijzer  inzameling
  

Ten behoeve van het Jeugdwerk Minnertsga

Graag inleveren in de daarvoor bestemde bak
bij de firma Vrieswijk op Colkesyl.
 
 
Club Minnertsga Club Minnertsga


CLUBAVONDEN
11 november groep 5/6 in de Twaskar om 19.15 uur
12 november groep 7/8 in de Twaskar om 19.15 uur
15 november hebben we 12+  in het Alibi om 19.30 uur
 

Wij als Club Minnertsga zijn aangesloten bij YMCA, dit is de oudste jongeren organisatie van Nederland. Deze organisatie organiseert verschillende dingen voor onze club zoals Clubstriid. Dit doen we elk jaar meestal in februari/maart, we hebben geld ingezameld voor YMCA Belarus in Wit Rusland en de opbrengst was €1506,-.

In moeilijke tijden helpen YMCA's elkaar wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan (financiële) hulp bij natuurrampen en nationale gebeurtenissen. We zamelen dan geld in, creëren bewustwording en sturen vrijwilligers, studenten en experts voor hulp en kennisoverdracht.