Ouderenreisje 2018

Ouderenreisje 2018
Uitnodiging ouderenreisje 2019 naar Leeuwarden
Beste mensen.

De diaconie organiseert ook dit jaar weer een reisje voor iedereen boven de 65 jaar.

De datum is woensdag 29 mei 2019, vertrek om 11.15 uur bij de Twaskar.

We gaan dit jaar met auto’s en rolstoel-taxibusjes voor mensen die slecht ter been zijn.

Het programma is als volgt:

11.15 uur        vertrek auto’s en busjes
11.45 uur        aankomst parkeergarage Oldenhove/Koperen tuin
12.00 uur        Hightea in de Koperen tuin
14.15 uur        vertrek naar Natuurmuseum
17.00 uur        vertrek Leeuwarden
17.30 uur        aankomst MFA voor warme maaltijd

 
lees meer »
 
ALPHA CURSUS IN MINNERTSGA  ALPHA CURSUS IN MINNERTSGA 
De eerste Alpha cursus in Minnertsga is gevolgd met veel succes  en bestond uit 9 deelnemers.  
Graag wil de leiding de volgende groep deelnemers verwelkomen na de zomervakantie (september) 
 
lees meer »
 
KERKELIJK WERKER KERKELIJK WERKER
De Protestantse Gemeente Minnertsga is op zoek naar een KERKELIJK WERKER  voor 0,7 fte (25,2 uur)

Karakteristiek van onze gemeente:
Wij zijn een traditionele dorpsgemeente in het noordwesten van Fryslân die het hele dorp bij de kerk wil betrekken.
In de afgelopen jaren zijn wij gaan samenwerken met onze buurgemeente Tzummarum/Firdgum.  Zo hebben we vanaf 2013 onder meer een gezamenlijke predikant (60% Minnertsga en 40% Tzummarum/Firdgum) en worden gezamenlijke kerkdiensten gehouden tijdens de zomervakantieperiode. De intentie is om de samenwerking de komende jaren verder uit te breiden.
Het dorp Minnertsga heeft een bloeiend en bruisend verenigingsleven op het terrein van muziek, sport en cultuur.
Meer informatie over onze gemeente is te vinden op deze website.

De visie van de gemeente:
De Protestantse Gemeente Minnertsga wil als gemeente actief bezig zijn met haar missie: “Gods liefde ervaren en doorgeven”. Dit realiseren wij door op een inspirerende manier en respectvol met elkaar om te gaan, als navolgers van Jezus Christus. Wij zijn een gemeenschap van mensen, door Jezus Christus verbonden met God. Zijn liefde is de Bron van ons leven. Door zijn Geest weten wij ons verbonden met elkaar, met de mensen om ons heen en met heel Gods schepping.

Wij zijn op zoek naar iemand die:
 • enthousiast is en met ons wil werken aan een levendige geloofsgemeenschap;
 • zich wil inzetten voor de betrokkenheid bij het kerkelijk leven van jongeren en hun ouders (jonge gezinnen);
 • weet wat er in de maatschappij leeft en daarbij betrokken is;
 • samen met onze predikant het pastoraat in al zijn hoedanigheden wil behartigen;
 • een bijdrage wil leveren aan  de vorming en toerusting;
 • bereid is in een aantal kerkdiensten voor te gaan.


Als kerkelijk werker:
 • heeft u een afgeronde theologische opleiding op HBO-niveau;
 • staat u geregistreerd als kerkelijk werker bij de Protestantse Kerk Nederland.


Belangrijke competenties zijn:
 • goed kunnen samenwerken met de predikant en de (jeugd)ouderlingen;
 • zelfstandigheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden;
 • gemakkelijk contacten leggen en onderhouden met jongeren en hun ouders (jonge gezinnen).

Wij bieden:
 • een vierende gemeente die diaconaal/pastoraal betrokken wil zijn bij de samenleving (dorp en regio);
 • een actief pastoraal team (predikant en kerkenraadsleden) en vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeente;
 • een gemeente die aandacht heeft voor het jeugdwerk (jeugdclubs en diverse activiteiten);
 • een gemeente die middels muziek en zang de geloofsbeleving tot uitdrukking wil brengen;
 • ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling;
 • een salaris conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • een dienstverband voor 25,2 uur per week (0,7 fte), in overleg nader in te vullen;
 • een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jitse Kuiken, voorzitter van de sollicitatiecommissie (tel. 0518-471265, e-mail
Tot uiterlijk 15 mei 2019 kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten  aan de sollicitatiecommissie via e-mailadres:  
 
 
Classis Zendingsproject is: Rwanda Classis Zendingsproject is: Rwanda
Mwana Ukundwa in Rwanda is één van de projecten, die centraal staat in de 40dagentijdcampagne 2019 van Kerk in Actie. 

Het verhaal van mama Rose uit Rwanda
lees meer »
 
EMMAÜSWANDELING EMMAÜSWANDELING
 
lees meer »
 
Oud ijzer  inzameling

Oud ijzer  inzameling
  

Ten behoeve van het Jeugdwerk Minnertsga

Graag inleveren in de daarvoor bestemde bak
bij de firma Vrieswijk op Colkesyl.