Nederland Zingt

Nederland Zingt

 
lees meer »
 
EVEN EEN BERICHTJE VAN HET AVONDGEBED EVEN EEN BERICHTJE VAN HET AVONDGEBED
Op 4 maart 2020 willen we weer ons avondgebed houden om 19.15 in de Twaskar.

 
lees meer »
 
UIT DE REGIO UIT DE REGIO
De werkgroep Kerk en Israël Sexbierum - Pietersbierum heeft de volgende spreker uitgenodigd om een avond te verzorgen voor gemeenteleden in eigen dorp en ver daar buiten.

Dinsdag 17 maart: dominee Ulbe Tjallingii, Oosterbierum. Deze avond zal gaan over de Hebreeuwse wortels van de Psalmen in “it Frysk”.

 
lees meer »
 
Bêste minsken,

Bêste minsken,
14 febrewaris binne wy foar it earst by elkoar west om kaarten te meitsjen.
It wie in slagge middei, der wie in goede opkomst fan kaartenmakkers.
 
lees meer »
 
ZINGEN, DANSEN, VERSIEREN, LATEN WE HET LEVEN VIEREN!

ZINGEN, DANSEN, VERSIEREN, LATEN WE HET LEVEN VIEREN!
lees meer »
 
Beste Dorpsgenoten, Beste Dorpsgenoten,


Het zondagmiddag koffiedrinken is bedoeld voor alleenstaanden die de winterse zondagmiddagen als lang en eenzaam ervaren. Wanneer:   15 maart.                     
 
lees meer »
 
Bloemengroet

Bloemengroet
lees meer »