Minnertsga gaat: Minnertsga gaat:

                                       
Naar de Nederland Zingt Dag op zaterdag 6 april 2019 in Utrecht

Wilt u deze dag van zang en muziek live beleven

Geef u dan op voor uiterlijk 21 januari 2019 i.v.m.het bestellen van kaarten
                                                  ( want vol is vol )

Wat kunt u verwachten:
- Vertrek per touringcar om 7.00 uur vanaf het MFA in Minnertsga
- Aankomst Jaarbeurs “Nederland Zingt Dag” 10.00 uur - 16.00 uur
- Terugreis Minnertsga – aankomst 18.00 uur

- Entree Jaarbeurs €25,-
- Voor vrienden van “Nederland Zingt” is de entree gratis
 

lees meer »
 
Enquête Protestantse gemeente “Minnertsga” Enquête Protestantse gemeente “Minnertsga”

In de begeleidende brief die u als gemeentelid hebt ontvangen staat ook de onderstaande link voor het invullen van deze enquête via het internet.

 https://goo.gl/forms/l3Zp8WzU0PgNXqcH3

Bij het beantwoorden van de vragen zet u een kruisje voor het door u gekozen antwoord of antwoorden.

Deze manier van invullen is volledig anoniem en de kerkenraadsleden krijgen de antwoorden ook niet te zien. Alleen de studenten die deze enquête voor ons ophalen en verwerken, weten de antwoorden die de gemeenteleden hebben gegeven.

Onder aan de vragenlijst staat de optie als u in gesprek wil gaan over de enquête of andere zaken. Dan pas geeft u uw telefoonnummer of e mailadres en deze worden door de studenten verzameld en doorgegeven aan de scriba van de kerkenraad. Deze krijgt dus niet de ingevulde enquête te zien. Wel kunnen we op deze manier met u in gesprek gaan over zaken die u belangrijk vindt in onze kerkelijke gemeenschap.
 

 
Ynspiraasje wykein Skylge Ynspiraasje wykein Skylge

Kom over – op adem!

Drie dagen onderweg om op adem te komen.
Drie dagen op een eiland: vol beweging, bezinning, bezieling.
Drie dagen om op te staan.


 

lees meer »
 
KERKKOOR MINNERTSGA

KERKKOOR MINNERTSGA

De eerstvolgende repetitie is op dinsdag 15 januari 2019, in de Twaskar om 19.30 uur.
Een ieder die mee wil zingen is van harte welkom. Graag een liedboek meenemen.
Vr. groet, Lieuwe.

 

 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED BERICHT VAN HET AVONDGEBED


Wij willen op 2 januari 2019 ons avondgebed weer houden in de Twaskar van kwart over 7 tot 8 uur.
Wij willen deze keer bidden voor de vervolgde christenen over de hele wereld, maar vooral in Pakistan!
En voor Israël,  Gods volk voor minder geweld.
En voor alle mensen die eenzaam zijn, en verdriet daarom hebben.
Wij vragen u wilt u thuis met ons mee bidden? Het gebed heeft grote kracht.
Alvast hartelijke dank,
Wietske, Petra,Wietske, Froukje.

 

 
Oud ijzer  inzameling

Oud ijzer  inzameling

  

Ten behoeve van het Jeugdwerk Minnertsga

Graag inleveren in de daarvoor bestemde bak
bij de firma Vrieswijk op Colkesyl.
 

 
NOGMAALS: ISRAËL-REIS NOGMAALS: ISRAËL-REIS

Mei 2017 hebben we met een groep een prachtige reis naar Rome gemaakt; de eeuwige stad van de Romeinen, maar ook van het christendom. In de loop van de tijd kwam er wel eens een vraag om met een groep naar Israël te gaan, het land van de Bijbel, het land ook waar Jezus heeft rondgelopen, geleerd, genezen heeft. Een bijzonder land is het; een land van onrust, een land van vrede, een land aan de basis van de volgelingen van Jezus.
Via deze weg wil ik eens peilen of er interesse is en van hoeveel. Zelf dacht ik aan het najaar 2019, maar is misschien beter voorjaar 2020. Heb je interesse, geef dit door aan mij.
Inmiddels hebben een aantal mensen aangegeven interesse te hebben! Reageer snel!
Ds. Jelte Lindeboom.
 

 
Historisch overzicht Gereformeerde Kerk Minnertsga Historisch overzicht Gereformeerde Kerk Minnertsga

Van de voormalige Gereformeerde Kerk in Minnertsga is een historisch overzicht verschenen.
Belangstellenden kunnen dit overzicht raadplegen via onderstaande link: 
https://gereformeerdekerken.info/2018/03/22/de-gereformeerde-kerk-te-minnertsga/