Bazaar Bazaar


Op 19 oktober 2018 willen we voor de tweede keer een bazaar houden voor heel ons dorp.

 

lees meer »
 
Club!

Club!

 
Club meets Gemeente
 
 
Op 16 februari is er een clubavond voor de hele gemeente in het MFA.
 

Iedereen is welkom! 
Komt u ook?
 
Datum: 16 februari 2018
Tijd: 19.30-21.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

 
Consumpties voor eigen rekening, voor de kinderen is er limonade.

 
LEZINGEN IN DE

LEZINGEN IN DE

(in combinatie met Tzummarum/Firdgum)
In de periode van de 40dagentijd nodigen wij (Lieuwe Wijbenga en ds. Jelte Lindeboom) jullie uit om met elkaar de lezingen voor de zondag te lezen en met elkaar door te spreken. Wat staat er? Wat doet dit met mij? Maakt het mij blij of juist verdrietig, boos? Dit soort vragen stellen we aan onszelf en aan elkaar om te ontdekken wat deze teksten in onze situatie kunnen betekenen. Iedereen is van harte welkom. Je mag iedere week komen, maar ook kun je kiezen een aantal keren mee te doen. 
We beginnen om 20.00 uur en stoppen om uiterlijk 21.30 uur.
Op 13 en 27 februari en 13 maart zijn we in de Twaskar in Minnertsga
en op 20 februari en 6 en 20 maart in de Sint Martinustsjerke in Tzummarum.
Nogmaals van harte welkom en zegt het voort!
Lieuwe WIjbenga en ds. Jelte Lindeboom.
 

 
KERKKOOR MINNERTSGA KERKKOOR MINNERTSGA

In de maanden februari en maart oefenen we van 19.00 uur tot 20.00 uur in verband met de samenkomsten in de Twaskar omtrent de 40-dagen lezingen.

lees meer »
 
Tsjerkepaad 2018 Tsjerkepaad 2018

Geachte (oud) dorpsgenoten,
In het teken van het jaarlijks terugkerend “Tsjerkepaad “ gebeuren
proberen we deze keer een tentoonstelling in te richten die gaat over de
(voormalige Ned  Hervormde kerk)  Meinardskerk en over oud Minnertsga. Er zullen prachtige foto’s te zien zijn die gedeeltelijk afkomstig zijn uit de nalatenschap van dhr. G. van Dijk u allen welbekend, aan het Bildts documentatiecentrum.
(sinds de nieuwe gemeente Het Bildts Aigene)
Onze vraag aan u is of u thuis ook nog schilderijen, voorwerpen of andere zaken in uw bezit heeft die te maken hebben met de kerk van Minnertsga.

lees meer »
 
Protocol overlijdensberichten: Protocol overlijdensberichten:

Er was de laatste tijd  bij sommige gemeenteleden wel eens wat onduidelijkheid over de wijze waarop aandacht werd geschonken aan overlijdensberichten. met name als het ging om oud-gemeenteleden.  Om hieraan een einde te maken heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 21 december 2017 besloten een aangepast protocol overlijdensberichten vast te stellen. Dit protocol luidt als volgt:
 

lees meer »
 
MAAK KENNIS MET THEOLOGIE MAAK KENNIS MET THEOLOGIE

Je wilt meer weten over de  Bijbel.
Je wilt weten wat mensen geloven en welke betekenis dat heeft voor hun leven.
Je bent geïnteresseerd in een dialoog tussen verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.
Je zou graag je eigen geloofsperspectief willen verdiepen.
Spreekt dit je aan?
 

lees meer »