CLUBUITWISSELING CLUBUITWISSELING

In het weekend van 17 en 18 maart hadden we weer clubuitwisseling. Dit jaar was het in Minnertsga, dit betekende dat de clubs van Welsrijp en Achlum in Minnertsga het weekend doorbrachten. Zaterdag 17 maart om 2 uur begon het, we gingen met z´n allen naar een bos, we deden daar totemroof. Je zat in een groepje en je moest spullen stelen van anderen, je had een touwtje bij je en als die werd afgepakt dan moest je eerst een nieuw touwtje halen voordat je weer verder mocht. Toen we weer terug gingen naar het Alibi, werden de gastgezinnen bekend gemaakt. In de avond was er een kampvuur en hadden we disco. Toen ging iedereen weer naar huis of naar het gastgezin om daar de nacht door te brengen. De volgende dag ging iedereen naar de kerk, toen de kerkdienst voorbij was gingen we eten in de Twaskar. Daarna gingen we met z´n allen naar de loods van Joostema om daar levend ganzenbord te spelen. Je moest met een dobbelsteen gooien en zo kon je vooruit komen. Elk vakje waar je op kwam was een opdracht dus je moest ook veel opdrachten met je groepje uitvoeren. Toen dit spel afgelopen was vertrokken we weer naar het Alibi. Daar werd het weekend afgesloten en iedereen ging weer naar huis. Het was een zeer geslaagd weekend.
Arnoud Wassenaar. 
 

 
Oud-ijzeractie Jeugdclubs Oud-ijzeractie Jeugdclubs


In de maanden april en mei verzamelen de jeugdclubs oud ijzer.
 
U kunt uw oud ijzer naar de container brengen die staat op het terrein bij Vrieswijk:
De Opfeart 6 in Minnertsga
Helpt u ons ook?
 

 
Club meets Gemeente Club meets Gemeente

 
Club meets Gemeente
 
 
Op 16 februari is er een clubavond voor de hele gemeente in het MFA.
 
 
ur Text Here
Tekstvak: ur Text HereIedereen is welkom! 
Komt u ook?
 
Datum: 16 februari 2018
Tijd: 19.30-21.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

 
Consumpties voor eigen rekening, voor de kinderen is er limonade.

 
Beschermengelen in ’t Alibi? Beschermengelen in ’t Alibi?


‘Wês net bang’ is het thema dat door de adventscommissie is gekozen voor deze adventskrant. Wanneer je daar wat dieper over nadenkt, dan kom je terecht bij de definitie van ‘bang zijn’. Wat is dat, hoe beleef je dat? Je komt dan tot de ontdekking er veel verschillende dingen zijn om bang voor te zijn. Bang zijn voor dreigend onheil of gevaar bijvoorbeeld, is heel iets anders dan bang zijn in het donker. En bang zijn voor spinnen verschilt in hoge mate van bang zijn voor terroristische aanslagen.
‘Wees niet bang.’ Tja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Immers, je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat angstgevoel is iets wat ieder mens in zich heeft.
 
Interessant is het om te weten hoe wij met angstgevoelens om gaan, en wat de geruststellende mededeling van ‘Wês net bang’ met ons doet. Daarom hebben we met de kinderen van de clubgroep twaalf tot veertien jaar over dit onderwerp gesproken in jeugdhonk ‘t Alibi.
 
Tussenkopje: Waar zijn tieners bang voor?
Met drie leiders (m/v) en twee interviewers hebben we samen een gesprek gehad over een aantal vragen zoals: Ben jij wel eens bang? Waar ben je bang voor? Met wie deel jij die angst?  Waar vind je bescherming? Ook spraken we over het begrip ‘beschermengel’. Overigens kunnen we daarover heel kort zijn: Dat vonden ze eigenlijk maar een fantasiebegrip, waar ze niks mee konden. Maar naarmate het gesprek vorderde, kwam daar opeens een onverwachte wending in…
Ben jij wel eens bang? En dan hoor je eigenlijk wat je als oudere wel kunt vermoeden. Bang voor spinnen, bang in het donker, bang voor clowns, bang om ’s avonds alleen thuis te zijn enzovoort. Dit soort angsten delen de jongeren met vader en moeder en/of met een goede vriendin. En doorgaans vermijden ze het ‘dreigende gevaar’ of de enge situatie. Opmerkelijk was dat ook een dreigende oorlog of aanslag werd genoemd. Een onderwerp waar we eigenlijk allemaal wel eens bezorgd over zijn. Concreet noemde iemand de spanning genoemd tussen Amerika (president Trump) en Noord-Korea (Kim-jong-Un). Daarover waren we het allemaal wel eens: dat is een serieuze dreiging! We moeten maar hopen en bidden, dat het daar niet tot een kernoorlog komt. Wat belangrijk is: als je ergens echt bang voor bent, praat er dan over met iemand met wie je dat serieus kan bespreken. Diegene kan dan ook de geruststellende woorden hanteren: ‘Wês mar net bang…’. Diegene kan je helpen om zonder vrees over de angstdrempel heen te komen.
 
Tk: Opmerkelijke verschillen
Vanzelfsprekend ontkom je er niet aan dat jongeren in deze leeftijdscategorie over heel andere angstaanjagende situaties spreken dan ouderen. Want ook aan ons werd de vraag gesteld: waar bent u bang voor? En dan merk je dat het over heel andere dingen gaat. Dreigend gevaar op het werk als veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Wanneer in zo’n situatie niet wordt ingegrepen, dan zijn eventuele gevolgen vaak niet te overzien. Dus, om zulks te voorkomen wordt dan de eindverantwoordelijke ingeschakeld die ervoor moet zorgen dat de veiligheid gewaarborgd is.
Maar ook de ouderen noemden de bezorgdheid over dreigende aanslagen. Bezorgdheid ook over toenemende agressie, niet alleen in de grote wereld, maar ook om ons heen. Wat de tieners herkenbaar vonden, was de angst zijn voor ongeneeslijke ziektes en/of de angst dat de uitslag van een ingrijpend onderzoek verkeerd zal uitpakken. Voor sommigen ligt het dan voor de hand, dat je met jouw angst naar God toe gaat. ‘Wês mar net bang, ik bin d’r foar dy’, is dan een troostende gedachte. Echter, dat is voor ieder persoonlijk. Hoe dan ook, de jongeren herkenden dat wel, maar hielden zich daarmee niet direct bezig.
 
Tk: Beschermengeltjes
Zoals al eerder genoemd, hadden de jongeren geen ervaring met beschermengelen. Aan het eind van ons samenzijn kwamen er onverwacht twee politieagenten binnen. Zij hadden wél ervaring met beschermengelen. En ook aan hen vroegen wij of zij wel eens last hadden van bang zijn. Nou en of! ‘Een politie-agent is ook maar een mens…’ En daarmee hadden ze ook meteen de aandacht van de hele groep, in de zin van: vertel… Tja, als je met z’n tweeën naar een groep vechtende mensen moet en dan constateert dat je met te weinig agenten bent, dan slaat de angst je om het hart. Immers: samen ingrijpen heeft dan geen zin. Dus die angst geeft aan dat er in dat geval versterking moet komen om het probleem op te lossen.
Maar hun bezorgdheid reikte verder dan in eerste instantie deed vermoeden. Terloops noemde ze de moordaanslag in Dronrijp, waarbij een van de schoolgaande kinderen van de persoon waarop de schutters het gemunt hadden, alles van dichtbij meemaakte. De agenten waren bezorgd hoe zo’n kind dit voorval zou gaan verwerken. Daarbij kwam ook het begrip ‘traumatische gedachten’ naar voren kwam. Buitengewone zorgen maakten zij zich over drugsgebruik en bovenmatig drankgebruik door jongeren. Met nadruk wezen zij op de ernstige schade die zulks met name bij jongeren teweeg kan brengen. Uiteraard ook de waarschuwing om je daar verre van te houden. Dus in dit geval geldt veel meer de gedachte: wees daar wél bang voor. Wees daar alert op!
En hoe zit het dan met de beschermengeltjes? Nou die hadden ze regelmatig op hun schouders, in de zin van: oef… dat ging gelukkig maar net goed! En dan niet zo nu en dan. Nee dat kwam geregeld voor. Daarom zijn zij maar wat blij met hun beschermengeltjes...
 
Haaye Wagenaar
 

 
KINDERKERK KINDERKERK


Dinsdag  17 oktober  zijn wij (Jesse en Sjoerd Hendric) bij Gerrit de Vries geweest.
We hebben hem namens de kinderkerk € 155,00 gegeven voor het goede doel “Hoop doet leven”.
Uiteindelijk hoopt hij dat van alle giften een apparaat kan worden gekocht voor de behandeling van hersentumor.
 
Hier even een kort verslagje van het gesprek dat wij met Gerrit hebben gehad.
Op dit moment gaat het goed met Gerrit, maar suiker is wel een risico, want als hij te veel suiker eet dan groeit de tumor. Hij gaat ’s morgens naar school en op donderdagavond gaat hij af en toe naar tennis. Hij gaat om de twee weken naar een specialist in Groningen, Gerrit heeft een ketting waar alle kraaltjes van de bestralingen, de MRI scan en CT scan aan hangen. 1 op de 10 kinderen hebben ook een soort van hersentumor.   
Ook hebben we nog gevraagd of hij nog een wens had: zijn antwoord was beter worden.
We vonden het bezoek heel bijzonder en ook heel interessant.
                                                       Groetjes: Jesse en Sjoerd Hendric.
 

 
JEUGDCLUBS JEUGDCLUBS


In september gaan we weer van start met het clubseizoen!
Kom jij ook?
De eerste clubavonden zijn op:
 
Groep 5/6: maandag 18 september 2017 van 19.15-20.15 uur in de Twaskar (1x per 2 weken)
Leiding:
Klaske Kerlien-Tuinstra, 0518-471037
Hinke Terpstra, 06-27539128
Doetie Mennema-de Groot, 06-33896372
 
Groep 7/8: maandag 19 september 2017 van 19.15-20.15 uur in de Twaskar (1 x per 2 weken)
Leiding:
Jantiena de Haan, 06-40814862
Petra Weijer, 06- 36153637
Fokje Vrieswijk, 06-13133569
 
12+ groep: vrijdag 22 september 2017 van 19.30-21.00 uur in Jeugdhonk It Alibi (1 x per maand)
Leiding:
Teakele Wiersma, 06-23888747
Marieke Nauta, 06-23833061
Anna Kootstra, 06-27153211
Bettie Terpstra, 06-23948881
Foppe Oegema, 06-13137141
Trienke Vrieswijk, 06-11260387
 
Voorzitter: Trienke Vrieswijk
Secretaris: Hinke Terpstra
Jeugdouderling: Hillie v/d Heide