Themadienst

Themadienst
 
Palmzondag Palmzondag
 

 
 
 
adventskrant tekeningen 1,2,3,4,5

adventskrant tekeningen 1,2,3,4,5

 
tekeningen 6,7,8,9,10

tekeningen 6,7,8,9,10 
tekeningen 11,12,13,14,15

tekeningen 11,12,13,14,15


 
tekeningen 16,17,18,19,20

tekeningen 16,17,18,19,20


 
tekeningen 21,22,23,24,25,26 en 27

tekeningen 21,22,23,24,25,26 en 27


 
Kliederkerk Kliederkerk
 
KLIEDERKERK KLIEDERKERK


                                       

Op 20 maart mochten we weer een mooie kliedertocht beleven met als thema: 'De Schepping'. Met elkaar op pad langs de 7 dagen van de schepping. We begonnen bij de familie van der Meer. Als kernteam vonden we het spannend...onze tweede keer kliederkerk. Zouden er wel mensen komen? En daar kwamen ze, de mensen!
Pakes en beppes, vaders en moeders en 21 kinderen. Wat hebben we met elkaar een mooie middag mogen vieren! Samen ontdekken en elkaar ontmoeten.
We hebben tekeningen gemaakt in het donker, kan dat eigenlijk wel? Daarom schiep God eerst het licht, zodat de bloemen en planten, dieren en mensen kunnen leven. In de Twaskar konden de kinderen bloemen vouwen en bij Maartje en Teakele was er koffie/thee en limonade met sterrencake en maandrop. Samen hebben we in de natuur gekeken en geluisterd. Wat konden we zien en horen? Ook hebben we gekeken naar het water. Wat blijft drijven en zinkt?
Op het schoolplein hebben we met elkaar een dierenspel gedaan. Om vervolgens naar het paradijs (de schuur van familie van der Meer) terug te keren. Hier kregen we allemaal nog iets lekker te eten en te drinken. We bedanken iedereen die er was voor hun komst en we verwelkomen jullie graag weer op
24 april om 9:30 uur in de kerk, voor de volgende kliederkerk en het vieren van de slotzondag.

Het kliederkerkteam: Doetie, Klaske, Geppy, Maartje, Petra en Tsjikke.
 
 
KLIEDERKERK

KLIEDERKERK
In het tsjerkenijs stond er al te lezen dat we bezig waren met verandering omtrent het clubwerk van de kinderen. We merkten dat het vlammetje van de kinderclubs steeds minder vel begon te branden. Er kwamen minder kinderen naar de clubs en de twee groepen werden bij elkaar gevoegd. Hierdoor zag de leiding de kinderen maar één keer in de maand en het groepje kinderen bleef klein. Toen zijn we na gaan denken, hoe we het vlammetje weer brandend konden krijgen. Helaas hebben we besloten om te stoppen met de kinderclubs, maar hebben we besloten om met een nieuw tof initiatief verder te gaan, namelijk de kliederkerk!

Wat is de kliederkerk?
De kliederkerk bestaat uit drie delen:
  • Samen ontdekken
  • Samen vieren
  • Samen eten.
Iedere kliederkerk staat er een bijbelverhaal of thema centraal, die terugkomt in alle drie de onderdelen.
Tijdens het samen ontdekken gaan we spelenderwijs ontdekken wat er in het bijbelverhaal gebeurt. Dit kan door middel van spelletjes, proefjes, knutselen of dingen maken. Tijdens de korte viering staan we stil bij het verhaal en dat kan ook op zo veel verschillende manieren. Misschien wel door toneel, het lezen of door filmpjes te laten zien ook gebed en zingen zijn een onderdeel van de viering. Daarnaast staat elkaar ontmoeten centraal, hiermee kunnen we beginnen of eindigen. Elke keer zal dit anders ingevuld worden, soms zal dit met koffie/thee/limonade met iets lekkers zijn en soms met een maaltijd. Met de kliederkerk hopen we dat kinderen met hun gezinnen, opa's en oma's, ooms en tantes, buren of dorpsgenoten samen met elkaar het bijbelverhaal ontdekken.   
De kliederkerk zal dit seizoen 4 keer op zondagmiddag georganiseerd worden. Het is niet ter vervanging van de kerkdienst. De eerste kliederkerk is op zondagmiddag 7 november om 15:00 uur t/m 17:00 uur in het MFA met als thema: "de ark van Noach." Iedereen is welkom! Maar we richten ons op de doelgroep 4 t/m 12 jaar. Je hoeft je niet op te geven.

Meer informatie kan je op internet vinden als je op google of youtube kliederkerk intypt.
Maar ik zou zeggen, kom gewoon langs, dan kan je het zelf beleven!

Het kernteam van de kliederkerk Minnertsga:
Doetie, Klaske, Maartje, Geppy, Petra & Tsjikke.


 
 
OUD IJZER

OUD IJZER
Opfeart in de daarvoor bestemde container.
De opbrengst van het oud ijzer is bestemd voor de Jeugdclubs.

Namens de jeugdouderlingen willen wij hen bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.
Tevens vinden wij het erg mooi dat de container elke keer weer vol zit, waarvoor dank.
De jeugdouderlingen. 
 
CLUB

CLUB
Wij willen graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft bij het inzamelen van oud ijzer. Door uw hulp hebben we weer een mooi bedrag bij elkaar verzameld van maar liefst € 1.892,10. Hier kunnen we weer leuke activiteiten van doen. Heel erg bedankt!! 
Heeft u nog oud ijzer de container staat er nog, bij Vrieswijk op het terrein. 
Bedankt!!! 
 
Namens Club Minnertsga.