WC PAPIER ACTIE!!! WC PAPIER ACTIE!!!
12 november 2019
komen we bij u langs aan de deur!
Club Minnertsga
 

CLUBAVONDEN
11 november groep 5/6 in de Twaskar om 19.15 uur
12 november groep 7/8 in de Twaskar om 19.15 uur
15 november hebben we 12+  in het Alibi om 19.30 uur
 

Wij als Club Minnertsga zijn aangesloten bij YMCA, dit is de oudste jongeren organisatie van Nederland. Deze organisatie organiseert verschillende dingen voor onze club zoals Clubstriid. Dit doen we elk jaar meestal in februari/maart, we hebben geld ingezameld voor YMCA Belarus in Wit Rusland en de opbrengst was €1506,-.

In moeilijke tijden helpen YMCA's elkaar wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan (financiële) hulp bij natuurrampen en nationale gebeurtenissen. We zamelen dan geld in, creëren bewustwording en sturen vrijwilligers, studenten en experts voor hulp en kennisoverdracht.

 
 
CLUB

CLUB
  Oud ijzer
          inzameling

Ten behoeve van het Jeugdwerk Minnertsga

Graag inleveren in de daarvoor bestemde bak
bij de firma Vrieswijk op Colkesyl.