EVEN VOORSTELLEN ……….... EVEN VOORSTELLEN ………....

Na Cas, Nel en Afke is het nu mijn beurt om mij te mogen voorstellen,
Mijn naam is Tjerk Nagel ik ben geboren op 24/11/1970 op een boerderij net buiten Minnertsga richting Tzummarum.  Ik heb een relatie met Annette Kok en ben  vader van  twee kinderen, zoon Lieuwe en dochter Evelien.
Ik ben (mede) eigenaar van een uien exportbedrijf  genaamd Konaxx in het naburige St. Jacobiparochie. Waar wij  uien betrekken van telers in de regio en die wij sorteren verpakken en wereldwijd  vermarkten.
Ik ben Vrij Evangelisch opgevoed en ben na  jaren wat minder met het geloof te hebben gehad zo’n twaalf jaar geleden na een zware periode in mijn leven tot geloof gekomen  wat ik als een zegen ervaar en ook als zodanig graag uitdraag, “Het geloof is het mooiste cadeau wat ik ooit heb mogen ontvangen en dat gun ik en deel ik graag met iedereen!!’
Als Jeugdouderling heb ik om het kort door de bocht te zeggen een ietwat valse start gehad.
Net na mijn start  is er na een een periode van kwakkelen met mijn gezondheid een bloedziekte gediagnostiseerd. Maar ook hier heb ik de kracht de liefde en ontferming van onze Heer in ervaren en nog steeds!!  De woorden meer gezegend dan geteisterd heb ik mij geregeld laten ontvallen uit de grond van mijn hart. Ik heb mij ook heel erg gedragen gevoeld door de gebeden en bemoedigingen vanuit deze gemeente, als zijnde een warm bad.
Nu de ziekte beheersbaar is en de vooruitzichten heel erg hoopvol en ik weer meer energie generee , hoop ik het werk als Jeugdouderling met goede moed en vol inspiratie weer op te kunnen pakken met mijn Broeders en Zusters.
De laatste kerkenraad vergaderingen heb ik ook als hele mooie en gezonde gretigheid gevoeld voor wat betreft het Evangelie in  onze gemeente naar de toekomst toe, dit motiveert en stimuleert ons allen.
Als volgelingen van Jezus en als gemeente moedig voorwaarts, ik heb er zin in.
Graag sluit ik af met mijn favoriete Bijbeltekst Johannes 14 vers 6:
‘Jezus  zegt: Ik ben de weg de waarheid en het leven ‘.  Amen!!
 
 
Bericht van de ouderlingen Bericht van de ouderlingen
Elke zondag is er om 9.30 uur een eredienst. Iedereen is van harte welkom!
Het luiden van de klok nodigt iedereen uit om naar de kerk te komen.
Vind je de drempel van de kerk toch te hoog? Dan zijn de kerkdiensten te beluisteren via  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10084
of met beeld en geluid te volgen via
mijnkerkdienst.nl/kerken/pknminnertsga
Voor alle kinderen in de kerk is er iedere week kinderkerk.

De ouderlingen zijn onderdeel van de kerkenraad. Zij hebben als taak om mensen te bezoeken die dat op prijs stellen. Er zijn bij onze kerk 5 ouderlingen (of echtparen die gezamenlijk één functie hebben) die dit werk voornamelijk doen. Daarnaast zijn er een heel aantal mensen contactdame of -heer die ook mensen bezoeken als ze jarig zijn geweest of er een andere aanleiding is om contact te hebben. De mensen die bezocht worden stellen het heel erg op prijs dat er iemand namens de kerk komt. Omzien naar elkaar dat is in deze tijd heel erg belangrijk.
Tegenwoordig is het moeilijk om ouderlingen voor het ambt te vinden. De oorzaak is vaak dat mensen het allemaal al zo druk hebben. Op dit moment wordt er nagedacht over een nieuw pastoraal plan. Hoe kunnen we de dingen anders organiseren zodat een ieder betrokken blijft en een ieder toch mee kan en wil doen. Het plan is nagenoeg klaar en zal vervolgens besproken worden met de vrijwilligers die nu actief zijn, met de kerkenraad en vervolgens met alle leden van de kerk. Wordt vervolgd.

Naast de bezoekjes zijn er ook kleine praatgroepjes in onze gemeente. Eens per maand komen de groepjes afzonderlijk bij elkaar en wordt er een centraal thema met elkaar besproken. Sommige groepjes zijn zo gehecht met elkaar geworden en hebben daar op eigen initiatief steeds een maaltijd aan verbonden. Tijdens de praatgroepjes kunnen allerhande onderwerpen besproken worden en het is voor jong en oud. Samen eten, samen bidden en samen de dingen bespreken die er toe doen in het leven. Zeer waardevol!