UIT DE KERKENRAAD November UIT DE KERKENRAAD November
Beste mensen namens de kerkenraad schrijf ik u het volgende:
Het winterwerk komt weer langzaam aan opgang de kleine groepjes hebben elkaar weer opgezocht en zo zijn we weer bezig met het opzoeken en het ontmoeten van elkaar.
Een mooi moment van ontmoeting is het koffie of thee drinken in de Twaskar een moment om elkaar even te zien en nieuwtjes uit te wisselen en zo even bij elkaar te zijn als mensen uit het dorp.
Hartelijk welkom, maak het samen gezellig.
Dat de ontmoetingen voor ons allen waardevol en verwarmend mogen zijn, dat hebben we nodig.
We gaan bezig met het invullen van de andere manier rondom het pastoraat, we inventariseren wat er nu al in de gemeente gebeurd en gaan proberen dat waardevolle wat er al gedaan wordt in te passen in het nieuwe plan.
Zoals er al eerder is gezegd gaan we voor zorgvuldigheid boven snelheid, wat we nodig hebben is het met ons meedenken want daar komt het weer WE MOETEN HET SAMEN DOEN.
Dus heeft u iets waarvan u denkt dat is belangrijk en dat moet niet verloren gaan, meldt het bij een van de kerkenraadsleden  zodat we dat mee kunnen nemen.
Op het moment van schrijven  loopt het tegen het einde van oktober, tijd gaat snel en er gebeuren altijd dingen die we moeilijk in de berichtgeving mee kunnen nemen zeker nu we met de voorbereiding voor november en ook al voor december bezig zijn.
We proberen u op de hoogte te houden via de mededelingen in de diensten en daarnaast is de moderne mogelijkheid van de gemeente app een aanvulling om dingen door te geven.
Dus bent u in het bezit van een daarvoor geschikte telefoon, meld u aan zodat u op de hoogte blijft van vaak leuke berichten uit onze gemeente.
Dan nog even het volgende, er wordt mij regelmatig gevraagd wat is er met onze dominee.
Die vraag beantwoord ik met te zeggen dat Ds. Lindeboom ziek is en dat we over het ziek zijn verder geen mededelingen doen.
Verder wens ik u allen een goede tijd en vooral Gods zegen toe.
Voorzitter, Jitse Kuiken.
 
 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD


Beste mensen,
Terug kijkend naar de extra gemeente avond hopen we dat we hiermee een stapje hebben gezet naar een andere manier van hoe we het pastoraat in onze gemeente vorm willen geven.
Dat we elkaar als gemeenteleden steeds meer nodig hebben dat mag duidelijk zijn.
De uitleg op de gemeente avond was een aanzet om u te informeren wat de bedoeling is. Het is best een avontuur om samen nieuwe wegen in te slaan maar we gaan in dit proces voor zorgvuldigheid boven snelheid, dus geen overhaaste acties.
We gaan inventariseren wat er allemaal in de gemeente al gebeurd en dat is best veel.
Heel veel mensen zijn al actief in de gemeente en die zijn ook in de nieuwe opzet hard nodig. Weer de nadruk op het samen gemeente zijn.
Het is belangrijk dat we u als gemeente blijven informeren, om u zo mee te nemen in het proces en om zo samen de stappen te nemen die nodig zijn.
Waar er vragen zijn, die beantwoorden we graag want onduidelijkheid lijdt tot onrust. Dus vragen?  Stel ze, daarvoor kunt u bellen naar 0518471265, Jitse en Froukje.
Namens de kerkenraad,
met vriendelijke groet, Jitse Kuiken.
 
 
WINTERWERK WINTERWERK
Ook dit jaar starten we weer met de kleine groepjes. We ontvangen veel positieve reacties over de groepjes die er al zijn. Samen er een goed moment van maken, verdieping zoeken, elkaar ontmoeten, samen eten. Er zijn al zoveel verschillende groepjes! Buren, verschillende generaties, mensen die elke zondag in de kerk komen, mensen die minder vaak komen. Het maakt niet uit! Met elkaar proberen om te zoeken, te groeien en te ontvangen is zo waardevol. Geef je ook dit jaar weer op voor de kleine groepjes en ontdek zelf wat je mag geven en weer kan ontvangen.
De opgave kan via het opgaveformulier die bij dit kerkblad is bijgevoegd. Zouden de bestaande groepjes ook willen doorgeven of ze dit jaar doorgaan?
 

Beste gemeenteleden,
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een EXTRA gemeente-avond.
Die we graag willen houden op woensdag 7 september om 20.00 uur in de kerk. Ook zal deze avond via het beeld uitgezonden worden.

WAAROM?

Omdat we jullie als gemeenteleden willen informeren over het anders invullen van de pastorale taken in onze gemeente.
In het Tsjerkenijs van juli en augustus heeft u al iets kunnen lezen over wat ons hierin bezighoudt. Lees dit stuk dus gerust nog eens even door.
We vinden het erg belangrijk om ieder gemeentelid mee te nemen op het pad naar nieuwe vormen van pastoraat en gemeente-zijn.
Zodat we samen in gesprek gaan en de vragen die er ongetwijfeld zijn kunnen beantwoorden en uitleggen.
Het is van groot belang dat jij/u komt, want zeker als er dingen staan te veranderen hebben we elkaar nodig.

Dus nogmaals WELKOM!!
Met vriendelijke groet,
De kerkenraad
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD VANUIT DE KERKENRAAD
Betrokkenheid is een belangrijke pijler binnen de groep volgelingen van Jezus. En betrokkenheid wordt zeer zeker ervaren door de kerkenraad vanuit de gemeente. Steeds weer wordt de waardering uitgesproken dat we online diensten kunnen volgen, hoewel het bezoeken van een dienst altijd de voorkeur heeft, omdat we elkaar dan ook even in de ogen kunnen kijken en zo met elkaar in gesprek kunnen gaan. Er kwam een heel aantal reacties van mensen dat ze zich meer betrokken zouden voelen als naast het geluid bij de diensten ook beeld zou zijn. In de komende tijd wordt dit door een aantal mensen uitgezocht. Er wordt aan gewerkt. Als kerkenraad zijn we dankbaar voor zo veel betrokkenheid.

Ook willen we de mensen die de stille week hebben voorbereid en uitgevoerd, hartelijk danken. Wat bijzonder was dat om het toch te doen en zo doorgang te laten vinden. Wij danken God bovenal, dat we een dergelijke week met elkaar mogen vieren, omdat Jezus voor ons verzoening en vergeving heeft gebracht. Daar mochten we even bij stil staan om weer op te staan voor de levende Heer! Halleluja! Nu op weg naar het koningschap van Jezus en dan naar zijn nabijheid door de Geest!

De komende tijd hopen we meer te kunnen en mogen doen. Laten we hopen en bidden dat we de kracht en de rust mogen blijven vinden om staande te blijven als groep volgelingen van Jezus hier in Minnertsga. Daarom wil ik jullie de zegenbede van sint Patrick meegeven, die we in de stille week ook iedere dag weer mochten horen:
De Heer zal voor je zijn om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter je zijn om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan.
De Heer zal in je zijn om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je vallen.
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.
Zo zegene je God vandaag, morgen en alle dagen dat je leeft tot in eeuwigheid. Amen.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.