VANUIT DE KERKENRAAD VANUIT DE KERKENRAAD
Betrokkenheid is een belangrijke pijler binnen de groep volgelingen van Jezus. En betrokkenheid wordt zeer zeker ervaren door de kerkenraad vanuit de gemeente. Steeds weer wordt de waardering uitgesproken dat we online diensten kunnen volgen, hoewel het bezoeken van een dienst altijd de voorkeur heeft, omdat we elkaar dan ook even in de ogen kunnen kijken en zo met elkaar in gesprek kunnen gaan. Er kwam een heel aantal reacties van mensen dat ze zich meer betrokken zouden voelen als naast het geluid bij de diensten ook beeld zou zijn. In de komende tijd wordt dit door een aantal mensen uitgezocht. Er wordt aan gewerkt. Als kerkenraad zijn we dankbaar voor zo veel betrokkenheid.

Ook willen we de mensen die de stille week hebben voorbereid en uitgevoerd, hartelijk danken. Wat bijzonder was dat om het toch te doen en zo doorgang te laten vinden. Wij danken God bovenal, dat we een dergelijke week met elkaar mogen vieren, omdat Jezus voor ons verzoening en vergeving heeft gebracht. Daar mochten we even bij stil staan om weer op te staan voor de levende Heer! Halleluja! Nu op weg naar het koningschap van Jezus en dan naar zijn nabijheid door de Geest!

De komende tijd hopen we meer te kunnen en mogen doen. Laten we hopen en bidden dat we de kracht en de rust mogen blijven vinden om staande te blijven als groep volgelingen van Jezus hier in Minnertsga. Daarom wil ik jullie de zegenbede van sint Patrick meegeven, die we in de stille week ook iedere dag weer mochten horen:
De Heer zal voor je zijn om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter je zijn om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan.
De Heer zal in je zijn om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je vallen.
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.
Zo zegene je God vandaag, morgen en alle dagen dat je leeft tot in eeuwigheid. Amen.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
Gebruiksplan voor de kerk Gebruiksplan voor de kerk
Er is een gebruiksplan opgesteld, waarin alle voorschriften en afspraken zijn vastgelegd. Algemene aanwijzingen:
- de toiletten zijn in principe gesloten, houdt daar rekening mee voor u
  van huis gaat
- er is geen gaderobe, dus neem de jas mee naar uw zitplaats
- ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de ontsmettingszuil
- houdt de 1,5 meter afstand tot elkaar
- volg de aanwijzingen, die worden gegeven, op
- loop zo ver mogelijk naar voren en kijk waar een plekje is, dat wordt aangegeven met een groot hart met ‘welkom’ er onder.
-Gebruik alleen het middenpad van de kerk en niet de zijpaden.

Veilig kerk-zijn
Op zondagmorgen hebben we alles zo goed mogelijk georganiseerd om op een veilige manier samen te kunnen komen. Maar ook op andere momenten dat we als kerk bij elkaar komen, willen we die veiligheid bieden. Of dat nu bij een vergadering of een bijeenkomst in de kerk is of bij iemand thuis. Bij een pastoraal bezoek, een vergadering aan huis of een gespreksgroep bij iemand thuis: overal waar we als kerk samenzijn gaan we er van uit dat jullie je in elk geval aan de 2 belangrijkste afspraken willen houden: bij klachten blijf je thuis en we bewaren anderhalve meter afstand. Zo kan iedereen veilig meedoen. En zingen kan alleen op een verantwoorde manier in de kerkzaal, niet in een van de andere ruimtes.


 
 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.