UIT DE KERKENRAAD  UIT DE KERKENRAAD 
Terugblik 
We kunnen met blijdschap en voldoening terugzien op de diensten die in de maand april zijn gehouden. In de stille week werden de gebruikelijke vesperdiensten gehouden. Hoogtepunt hierbij was opnieuw de viering van het Heilig Avondmaal op witte donderdag. 
Wij willen de commissie stille week en iedereen die heeft bijgedragen aan deze vieringen daarvoor hartelijk danken. 
Ook kunnen we terugzien op een zeer geslaagde paasviering voor 55 plussers op 12 april. Er waren ruim 50 deelnemers aanwezig. Dank aan de commissie die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.  
Ambtsdragers verkiezingen: 
De kerkenraad is nog druk doende met het vinden van kandidaten voor de vacatures binnen de kerkenraad. Dit wil helaas nog niet erg vlotten. Wij doen daarom een dringend beroep op gemeenteleden om een eventuele verkiezing serieus in overweging te willen nemen. 
Kerkelijk werker: 
De kerkenraad heeft besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe kerkelijk werker voor onze gemeente, dit opnieuw met een betrekkingsomvang van 0,7 fte. Voor de eisen die aan deze functie  worden gesteld is een profielschets opgesteld.  
De vacature is inmiddels opengesteld en daarop kan tot 15 mei a.s. door kandidaten worden gereageerd. 
Enquête: 
Op 10 april zijn de voorlopige uitkomsten van de gehouden enquête aan de gemeente gepresenteerd. 
Na de ontvangst van de definitieve rapportage zal worden bezien hoe hier verder mee om te gaan. 
Piet Haagsma, voorzitter. 
 
 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.