UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
Gemeenteavond
Aansluitend aan de dankstonddienst op woensdag 6 november 2019 zal de gebruikelijke gemeenteavond worden gehouden in deTwaskar.
Op het programma staan ondermeer de begrotingen 2020 van de diaconie en de kerkrentmeesters, de samenwerking met de oud-Barradielgemeenten en een rondvraag.
Wij rekenen op uw komst naar deze gemeenteavond.

Eeuwigheidszondag
Op 24 november 2019 is het Eeuwigheidszondag. Tijdens deze dienst willen wij de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.In deze dienst die begint om 9.15 uur zal onze kerkelijk werker Tsjikke Bloem voorgaan. Na afloop van de dienst is er tijdens gezamenlijk koffiedrinken gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en contact met de familieleden.

Activiteiten
Aan de hand van de ingeleverde opgavebriefjes zullen binnenkort de activiteiten, zoals het groothuisbezoek, de bijbelkring en de ontmoetingsgroepen, weer van start gaan.
Vooruitblik
In december hopen wij weer Advent en Kerst te vieren.
De 1e Adventszondag is op 1 december 2019. Ook dit jaar zal weer een Adventskrant verschijnen.
Wij wensen u allen alvast een goede en gezegende tijd toe.
P. Haagsma, voorzitter.

 
 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.