Privacy Privacy
Privacy Verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens.
Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedereen die abonnement heeft op één van onze bladen de adresgegevens hebben vastgelegd. Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook de bankgegevens vastgelegd.

Wij leggen geen zgn. bijzondere kenmerken vast. Wel hebben wij uw gegevens opgenomen – indien van toepassing – in het doopregister en het register van belijdende leden. We realiseren ons dat we op deze wijze gegevens hebben vastgelegd die gezien mogen worden als een indirect bijzonder kenmerk.

We leggen de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële administratie en alleen die gegevens die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Verder hebben wij de persoonsgegevens vastgelegd in ons  systeem van mensen die ons financieel steunen (giftgevers), van mensen die ons een machtig hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen), van mensen die een Overeenkomst periodieke gift in geld met ons hebben gesloten.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten binnen onze kerkelijke gemeente.

Privacyrechten.
Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten binnen de AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via het emailadres van de scriba scribapknmsga@gmail.com

Minnertsga, 20 december 2018


 
terug