Mei Mei
DIACONIE
In de maand mei hebben de 3 diaconale collecten € 322,15 opgebracht.
Aan de bloemengroet is in mei € 1,95 gegeven.
De opbrengst van de kerktelefoonbusjes die sommige gemeente leden thuis hebben heeft € 73,05 opgebracht.
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.


Heilig Avondmaal:
Op zondag 1 september hopen wij weer Heilig Avondmaal te vieren aan tafels in het koor.
De bestemming voor de avondmaal collecte wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

De Diaconie.
 
terug