slachtoffers in Beiroet: slachtoffers in Beiroet:
De diaconie wil graag financiële hulp bieden voor de slachtoffers in Beiroet:

Hulp voor getroffenen explosie Libanon
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!
“Mensen zijn in shock en totaal ontredderd,” vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. "Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden,” vult zijn vrouw Rima aan. Wilbert, Rima en hun kinderen waren op het moment van de explosie buiten de stad en zijn ongedeerd.
Dreigend tekort aan voedsel
Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Wilbert: “Daar maak ik me zorgen over. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel.”

Veel hulp nodig
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale kerken en organisaties op korte termijn ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, kleding en hygiënematerialen. Op de langere termijn zal geholpen worden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.
Ook de gebouwen van Kerk in Actie partners NEST (Near East School of Theology), MECC (Middle East Council of Churches) en het jongerencentrum Manara in de achterstandswijk Bourj Hammoud (Youth for Christ) zijn beschadigd. 
Dit doet Kerk in Actie met uw geld
  • Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke netwerk, aan de slachtoffers van de explosie. Zij ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
  • Hulp bieden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL93RABO 0119300427 van de Diaconie, o.v.v. “Hulp slachtoffers Beiroet”.
De Diaconie.
 
 
DIACONIE september DIACONIE september
Het team van de diaconie is erg blij dat Jikke en Anna ons willen helpen met het diaconale werk in Minnertsga.
Gerd en Betty hebben een punt achter dit mooie werk gezet. Wij bedanken hen hartelijk voor de inspiratie en steun die zij in ons team hebben gegeven.  Wij wensen Jikke en Anna veel succes en vertrouwen op een goede samenwerking.

Collectes
In de maand juli is er voor de collecten € 255,00 overgemaakt.
Als gift is er € 50,00 gestort en er is € 35,00 overgemaakt bestemd voor de bloemengroet.
De helft van de collecte die in de kerkdienst van 28 juni is gehouden was € 61,50 en de helft van de collecte die in de kerkdienst van 2 augustus is gehouden was € 155,00.
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de Diaconie, dat kan op
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427.
 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Ziekenbriefjes/bloemengroet:
In verband met het coronavirus zijn eind juni de bloemen gebracht bij diverse personen (zie tsjerkenijs juli/augustus)
Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:
Betty: 0518-471624
Trienke: 0518-471407
blommengroet@gmail.com
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet.
 
 
DIACONIE DIACONIE

Wilt u een financiële bijdrage geven aan de Diaconie, dat kan op
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427.

Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.


Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:
Betty: 0518-471624
Trienke: 0518-471407
blommengroet@gmail.com
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet.