Mei Mei
DIACONIE
Collectes:
In de maand maart zijn de volgende bedragen binnen gekomen:
Diaconie giften: € 190,00,  Diaconie collectes:  € 146,15,   Bidstondcollecte voor Bangladesh € 490,00 en voor de bloemengroet
€  60,00.
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427.
De diaconie is erg blij met deze opbrengsten en wil u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
Bloemengroet/kaartengroet:
Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:
blommengroet@gmail.com
We hebben een vaste groep vrijwilligers die de bloemen bezorgen. Lijkt u dat ook wel wat om  vreugde te brengen bij iemand die dat nodig heeft? Geef u dan op bij Anna.
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet?:
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet
67+ reisje:
Dit jaar hopen we weer een 67+ reisje te organiseren. Voorlopig hebben we ergens in de maand september, in gedachten. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.
Heeft u nog suggesties waar we met z’n allen naar toe kunnen? Geef het dan door aan een van de leden van de diaconie. Wij willen graag weten waar uw voorkeur naar uit gaat.
De Diaconie.
 
 
De Bloemengroet – De Kaartengroet De Bloemengroet – De Kaartengroet
Al heel wat jaren bestaat de Bloemengroet in Minnertsga. Dit houdt in dat alle mensen, woonachtig in Minnertsga, die ziek zijn, een oppepper kunnen gebruiken, er aan hen gedacht wordt, die eenzaam zijn of gewoon omdat iemand uit het dorp vindt dat hij/zij een bloemetje verdient/nodig heeft, op zondag een bloemetje kan ontvangen.
(verjaardagen en jubilea krijgen via anderen wegen aandacht). 
lees meer »