De Bloemengroet – De Kaartengroet De Bloemengroet – De Kaartengroet
Al heel wat jaren bestaat de Bloemengroet in Minnertsga. Dit houdt in dat alle mensen, woonachtig in Minnertsga, die ziek zijn, een oppepper kunnen gebruiken, er aan hen gedacht wordt, die eenzaam zijn of gewoon omdat iemand uit het dorp vindt dat hij/zij een bloemetje verdient/nodig heeft, op zondag een bloemetje kan ontvangen.
(verjaardagen en jubilea krijgen via anderen wegen aandacht). 
lees meer »
 
Activiteit 65+ Activiteit 65+
Door de coronapandemie  kon het ouderen reisje dit jaar weer niet door gaan. Nu er wat meer versoepelingen zijn wil de Diaconie alle 65+ers uitnodigen voor een gezellige middag in  MFA “de Doarpsfinne”, op woensdag 29 september a.s. We proberen zoveel mogelijk de dan geldende coronamaatregelen te volgen.
We verwachten u om 15.00 uur voor koffie/thee met wat lekkers, dan een borrel en een warme maaltijd als afsluiter.
Medewerking wordt verleend door het muziekensemble van muziekschool Seewyn.
En “Minnertsga vroeger” heeft nieuw materiaal gekregen over de herbouw van de kerk na de brand. Dat willen ze graag aan u laten zien.
De leden van de Diaconie komen de 65+ers persoonlijk vragen of zij er bij willen zijn.
Als u nog geen 65 jaar bent en het gezellig vindt om er ook bij te zijn kunt u zich vóór 22 september a.s. opgeven bij Sjoerd Visser, Fjildleane 6a, tel.nr. 0518-471284.
We hopen elkaar, na een lange periode van “niet ontmoeten”, weer te zien om gezellig bij te kletsen.
Bij de uitgang vragen wij een eigen bijdrage.
 
 
Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal
Op zondag 5 september hopen we weer het Heilig Avonmaal te vieren. Ook deze keer kunt u de bakjes met brood en wijn weer meenemen naar uw plaats. De volgende keer hopen we metalen bakjes te gebruiken.
Als u thuis mee wilt doen kunt u brood en wijn vast klaarzetten.
De extra collecte is voor de mensen die getroffen zijn door de aardbeving in Haïti:
De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is hard nodig! In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Tropische storm Grace bereikte Haïti ook nog en bemoeilijkt de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen.
Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance of het Rode Kruis. Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners bij het geven van noodhulp. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.
Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Dat investeren in wederopbouw werkt blijkt uit de hulp na orkaan Matthew in 2016. Na deze orkaan bouwde Kerk in Actie, via ACT, rampbestendige huizen. Deze huizen staan ook in het huidige aardbevingsgebied en staan nog steeds overeind.
Dit doet Kerk in Actie met uw geld: We hebben via ons internationaal kerkelijk netwerk (ACT) direct 1.000 hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten uitgedeeld. Ook wordt geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen. Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer.
Met uw donatie ondersteunt u het werk in Haïti en soortgelijk werk van Kerk in Actie.
 
 
Collectes Collectes
Het overschot van 2020, € 2.000,00, heeft de Diaconie verdeeld onder verschillende goede doelen.
In de maand juni zijn de volgende extra collectes gehouden: kwetsbare vrouwen en kinderen in Oeganda € 219,50 en  Ghanese boerinnen € 200,00. Diaconie collecten € 181,60, giften € 395,00 en bloemengroet
€ 35,00.
In juli: Diaconie collecten € 338,30, giften € 320,00, bloemengroet € 20,00.
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de Diaconie, dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119300427.
 
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

 
 
Woorden van Gods liefde

Woorden van Gods liefde
De Diaconie