FRYSKE FAKANSJE WIKE YN ‘NIEUW HYDEPARK/ ROOSEVELTHUS’ FRYSKE FAKANSJE WIKE YN ‘NIEUW HYDEPARK/ ROOSEVELTHUS’

Ruim 50 jaar worden er in “Nieuw Hydepark, paviljoen Roosevelthuis” in Doom vakantieweken georganiseerd voor mensen met een fysieke beperking, dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Friesland.
Dit jaar is deze vakantie in de week van 13 — 20 oktober.
Het gaat dus om mensen met een beperking, die wij de mogelijkheid bieden om een week met vakantie te gaan in een ‘Friese’ sfeer.
Ook gaan vaak gasten mee om het thuisfront een week te ontlasten van de zorg voor de huisgenoot. Er zijn allerlei voorzieningen in het huis aanwezig om de gasten te kunnen verzorgen, zoals hoog- en laagbedden, tilliften, douchestoelen, rolstoelen enz.
Het nieuwe huis heeft meer tweepersoonskamers. Daarom kunnen nu ook echtparen mee. Waarvan één van beide hulp nodig heeft.
In de week kunnen plm. 40 gasten mee die door een team van help(st)ers Worden begeleid, waaronder verpleegkundigen. Ook gaat een predikant mee, die zondagsmorgens in de kerkdienst voorgaat. Donderdagmorgen is er ook een dienst met Heilig Avondmaal. Verder is er overdag de mogelijkheid om met de help(st)er te winkelen of een rondrit in de omgeving met een busje te maken. Daarnaast worden er in de week een aantal activiteiten georganiseerd, zoals het bezoeken van een museum, een dierentuin enz.
Het gebouw staat in de bossen op het terrein van Hydepark, waar ook met rolstoelen heerlijk gewandeld kan worden. Op de avonden wordt er een recreatieprogramma aangeboden.
De kosten van de week bedragen € 750,- per persoon.
Hebt u belangstelling voor deze vakantieweek dan kunt u zich via onze diaconie aanmelden.
Daar is ook het adres van de werkgroep, die de week organiseert, bekend.
De aanmelding moet voor 15 juni 2018 bij de werkgroep binnen zijn.
De Diaconie.
 

 
Heilig avondmaal: Heilig avondmaal:

Op zondag 27 mei hopen wij weer Heilig Avondmaal te vieren aan tafels in het koor. De avondmaalcollecte is deze keer bestemd voor:
Weeskinderen in Guatamala.
Stelt u zich eens voor dat u opgroeit in Guatemala. Uw vader gaat op een dag weg en komt nooit meer terug. Uw moeder werkt hard, maar verdient niet genoeg geld om voor u en uw zusjes te zorgen.
Dan besluit de rechtbank dat de zorg van uw moeder ernstig tekortschiet en u samen met uw zusjes uit huis wordt geplaatst. Kunt u zich indenken hoe bang u zou zijn? Dit overkwam de drie kinderen Joël (11), Debora (9) en Valentina (9). Zij kwamen bang, hongerig en ziek aan bij ons kinderdorp Los Pinos, wij hebben hen meteen warm ontvangen en verzorgd.
In dezelfde periode kwamen er nog 20 nieuwe kinderen naar ons toe.
Ook hen vingen we liefdevol op. Hierdoor zijn onze maandelijkse kosten voor maaltijden, medische zorg en onderwijs hoger geworden. Omdat de huizen en het sanitair in slechte staat waren, hebben we direct noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Joël en de andere kinderen wonen in een veilig huis, maar er is daardoor geen geld over om de hogere kosten op te vangen.
Door de toestroom van het aantal kinderen hebben we nu dringend uw hulp nodig om goede zorg te blijven bieden.
 
Ons kinderdorp telt op dit moment 79 weeskinderen. De landbouwgrond en onze kippen leveren net genoeg voedsel om Joël en de anderen van voedsel te voorzien, maar we hebben onvoldoende geld om alle kinderen eten te geven wanneer de oogst slechter uitvalt.
Ook hebben we dringend geld voor medische zorg, huisvesting en onderwijs.
Daarom willen we u vragen om onze kinderen in Guatemala te helpen.
Dankzij uw gift geeft u kinderen zoals Joël, Debora en Valentina een stabiele toekomst, in onze veilige omgeving hoeven zij niet meer bang te zijn. Mogen Joël en de anderen op uw hulp rekenen?
De Diaconie.
 

 
Mei Mei

DIACONIE
De opbrengst van de 3 diaconale collecten in de maand maart is € 240,95.
In de avondmaaldienst op Witte Donderdag heeft de avondmaalcollecte voor het 40-dagentijd project van Kerk in Actie “Steun voor kwetsbare gezinnen in Oeganda” € 314,80 opgebracht.
Aan de bloemengroet is in maart € 38,00 gegeven.
 
Op zondag 1 april is voor de extra paascollecte € 322,65 gegeven.
De diaconie heeft deze collecte gestort op de rekening van het Rode Kruis bestemd voor noodhulp in Syrië.
In Syrië duurt de oorlog ruim 7 jaar en dat heeft geleid tot de grootste vluchtelingenstroom in decennia. In 2017 zijn er ruim 1,7 miljoen Syriërs ontheemd.
Het Rode Kruis gaat onverminderd door met het verlenen van medische zorg, het uitdelen van voedsel en hygiënepakketten en zorgt ervoor dat mensen essentiële huishoudelijke materialen ontvangen zoals dekens, matrassen, keukensets, plastic zeilen en slaapmatten.
Het Rode Kruis kan alleen hulpverlenen dankzij de vele vrijwilligers en door giften van mensen zoals u die de vele getroffenen van oorlogsgeweld een warm hart toedragen.
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.