DIACONIE DIACONIE
Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:
Betty 0518-471624
Trienke  0518-471407

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Kerst 2019
Het kerstfeest van de diaconie en plattelandsvrouwen wordt gehouden op woensdag 18 december. Vanaf 16.30 uur bent u welkom in de Twaskar. Zet deze datum alvast in de agenda.


Kerstactie voor de minima 2019

Met ingang van 1 januari 2018 is de Gemeente “Het Bildt” samen met die van Menaldumadeel, Franekeradeel en (gedeeltelijk) Littenseradeel overgegaan in Gemeente Waadhoeke.
Als gezamenlijke kerken hebben we besloten de “kerstactie voor de minima“ook in 2019 te organiseren.  Deze actie is echter alleen bestemd voor bewoners die binnen de gemeentegrenzen van onze voormalige gemeente “ Het Bildt” wonen (onafhankelijk van het feit of zij wel/niet lid zijn van een kerkelijke gemeente) en voor hen die lid zijn van een kerk binnen de voormalige gemeente “Het Bildt”.
Als u tot één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig woont in de voormalige gemeente “Het Bildt” dan komt u voor een bijdrage in aanmerking als
 
  1. u alleenstaand bent, zelfstandig woont en u 21 jaar of ouder bent en  
geen student. 
          uw netto maandinkomen bedraagt € 1031,- of minder.
  1. u een eenoudergezin bent met een netto maandinkomen van € 1031,-
          of minder.
  1. u een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder kinderen)
met een netto maandinkomen van € 1473,- of minder.
    4.   u alleen een AOW uitkering (zonder extra pensioen) geniet.

Tevens proberen we ook dit jaar weer een kerstmaaltijd te realiseren.
Als u een bijdrage wilt ontvangen en eventueel aan de maaltijd wilt deelnemen moet u dit vóór 1 december a.s. kenbaar maken door het antwoordstrookje in te vullen en op te sturen.
Als u valt onder bovenstaande categorieën en u aanmeld om een bijdrage te ontvangen dan gaat u tevens akkoord met het registreren van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en na gebruik vernietigd.
U kunt het ingevulde strookje opsturen naar:
                                        Diaconaal Team Protestantse Gemeente
                                        Van Harenstraat 67
                                        9076 BT  St. Annaparochie

Behoort u niet zelf tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u misschien mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef hen dan een tip door ze bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te geven.

Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als bedrijven deze actie elk jaar een warm hart toedragen en geld geven waardoor dit initiatief mogelijk wordt gemaakt. 
Daarom vragen wij opnieuw aan mensen die het qua inkomen wat beter hebben in onze samenleving om ons te helpen deze actie ook dit jaar weer tot een succes te maken. Nadrukkelijk worden ook bedrijven gevraagd een handje te helpen. Steun onze actie door uw bijdrage te storten op (IBAN) bankrekening:
NL21RABO 0 1498.80.294  van de Diaconie Protestantse Gemeente  te St. Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’. Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi Kerstfeest van maken.

Antwoordstrook s.v.p. langs deze lijn afknippen en voor 1 december sturen naar bovenstaand adres
---------------------------------------------------------------------------------------------
Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Ik val onder de categorie:       1         2          3          4         
                                                                                     (graag omcirkelen)

Met hoeveel volwassenen moet u rondkomen van
1 minimum inkomen   ….
Hoeveel minderjarige inwonende kinderen heeft u …….

JA  Ik wil me aanmelden voor de maaltijd met ….. personen
                                                                       (aangeven aantal personen)
Telefoonnummer:                                       
                                                 (alleen bij deelname maaltijd vermelden)
 
terug