DIACONIE DIACONIE
In de maand mei zijn de volgende bedragen binnen gekomen:
De bloemengroet    €  165,00
Corona collecte      €  142,50
Diaconie collecten  €    90,00
Giften                      €  385,00
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
Heilig avondmaal:
Op zondag 5 september hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren
De bestemming voor de avondmaal collecte wordt in het september nummer bekend gemaakt.
De Diaconie.
 
 
Woorden van Gods liefde

Woorden van Gods liefde
De Diaconie