DIACONIE DIACONIE
De 2 diaconale collecten in februari hebben € 213,15 opgebracht.
Twee februari jl. was de Werelddiaconaatzondag, er is toen d.m.v. de collecte en een aantal overschrijvingen € 467,80 gegeven.  Deze opbrengst is bestemd voor het project “Geef Nigeriaanse vluchtelingen een kans”.
 In verband met het corona-virus zijn er maar 2 diaconale collecten geweest in de maand maart en deze hebben € 178,85 opgebracht.
Aan de Bidstondcollecte van 11 maart bestemd voor “Save the Children Nederland” is € 416,35 gegeven.
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:
Betty: 0518-471624
Trienke: 0518-471407

Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Geen Heilig Avondmaal
Op Witte Donderdag 9 april hoopten wij het Heilig Avondmaal te vieren in een kring in het koor en de  avondmaal collecte zou worden bestemd voor ´Sta op voor meisjes in Ghana´:
Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken.

Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.
Door uw bijdrage kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via een gift op
NL 93RABO 0119300427 o.v.v. straatmeisjes Ghana.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

De Diaconie
 
 
diaconale collecten diaconale collecten
De opbrengst van de 2 diaconale collecten van 5 en 19 januari is € 243,61.
Aan de avondmaalcollecte van 26 januari bestemd voor het jeugddorp De Glind van de Rudolphstichting heeft  € 380,30 opgebracht.   
Aan de bloemengroet is € 42,00 gegeven.
De opbrengst van de Werelddiaconaatcollecte van 2 februari bestemd voor het project “Geef Nigeriaanse vluchtelingen een kans” heeft € 403,80 opgebracht d.m.v. de collecte en een aantal overschrijvingen.

Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.