Brood en wijn voor het Heilig Avondmaal Brood en wijn voor het Heilig Avondmaal
 
Woorden van Gods liefde

Woorden van Gods liefde
De Diaconie
 
DIACONIE  DIACONIE 
In de maand april zijn de opbrengsten van de diaconie: 
Collecten.         € 281,80 
Giften.              € 500,00 
Bloemengroet   €  10,00 

Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119300427. 
De diaconie is erg blij met deze opbrengsten en wil u hartelijk bedanken voor uw bijdragen. 
  
De diaconie vraagt uw aandacht voor het volgende: 

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen.  
Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen met u, al langer op tegen corona. Nu slaan ook de samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt) de handen ineen met ‘Samen in actie tegen corona’. Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof, en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig. 
Onze vraag is eenvoudig en dringend tegelijk: Helpt u mee om de gevolgen van deze ongekende ramp zoveel mogelijk te beperken? U kunt dat doen door een gift over te maken op de bankrekening van de diaconie NL93RABO 0119300427, o.v.v. bestrijding corona in India. 

Het gedicht van Rikkert Zuiderveld kunt u vinden op www.kerkinactie.nl. 
 
Heilig Avondmaal 
Op zondag 6 juni a.s. hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. Helaas mogen er nog maar 30 personen in de kerk maar thuis kunt u ook meedoen. Voordat de dienst begint kunt u vast een stukje brood en een glaasje wijn klaarzetten. Om zo met z’n allen het avondmaal te vieren. 
Tijdens de dienst wordt door de voorganger aangegeven wanneer de viering begint. 
De extra collecte is bestemd voor: 
Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan.  
De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan verbetering. Zo vertelt Sylvia: “De zorg voor mijn acht (klein)kinderen valt me zwaar. Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze minder last van diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden voor soja en groenten. Nu verbouw ik gezond voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid van een spaargroep. Mijn man en ik kregen relatietherapie.” Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker. 
Met deze collecte steunen we via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda. Als u hieraan een gift wilt geven kan dat op de rekening van de diaconie NL93 RABO 0119300427 o.v.v. vrouwen Oeganda.Van harte aanbevolen!  
 
Bloemengroet: 
Aanmelding en/of vragen? 
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren: 
Jikke: 0623065036
Anna: 0653907699
Trienke: 0623051212 of 
blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!