Werelddiaconaat: Werelddiaconaat:

Op zondag 4 februari is het de zondag van het Werelddiaconaat met als thema: 'Visserijslaven in Ghana naar huis'.
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Helpt u ook mee? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat februari.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken, alvast hartelijk bedankt voor  uw bijdrage.
 
De diaconie.
 

 
Collecten Collecten

De opbrengst van de 3 diaconale collecten van december heeft € 385,37 opgebracht.
Aan de bloemengroet is in december € 71,30 gegeven.
 
Verschillende gemeenteleden die gebruik maken van de Kerkwebradio hebben een collectebusje thuis staan.
De opbrengst van deze collectebusjes over het 2e half jaar van 2017 heeft € 140,15 opgebracht.
Dit bedrag heeft de Diaconie overgemaakt naar Cliniclown Nederland. 
 
In de 4dorpendienst van zondag 14 januari is er gecollecteerd voor Victory4All.
Victory4All werkt sinds 2003 met een team van 70 medewerkers en vrijwilligers aan een betere toekomst voor kinderen in de slobbenwijken Jeffrey’s Bay en Humansdorp in Zuid-Afrika.
Meer dan 550 kinderen krijgen goed onderwijs in een liefdevolle omgeving. De diaconie heeft € 200,00 gegeven aan dit project.
 
De opbrengst van de 2 diaconale collecten van januari heeft € 207,82 opgebracht.
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
 

 
Heilig avondmaal: Heilig avondmaal:

Op zondag 28 januari hopen wij weer Heilig Avondmaal te vieren aan tafels in het koor.
De avondmaal collecte is deze keer bestemd voor:
Help met ons de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh!
Meer dan 600.000 Rohingya zijn de afgelopen maanden de grens met Bangladesh over gevlucht als gevolg van bruut geweld in Myanmar. Onder hen zijn ruim driehonderdduizend kinderen. Hun situatie is hartverscheurend. In zeer primitieve omstandigheden proberen uitgeputte families te overleven, vaak zonder onderdak of schoon drinkwater. Drie leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Red een Kind, Tear en ZOA) zijn een actie gestart om deze mensen te hulp te schieten. 
Hoe helpen we?
Via onze lokale partner in Bangladesh verlenen we direct hulp in de vluchtelingenkampen.
Daarvoor is er de komende zes maanden een bedrag nodig van
€ 280.000,00.
De eerste hulp bestaat uit:
1. Het uitdelen van tentdoeken en reparatiepakketten voor tijdelijke huizen, zodat mensen zich kunnen beschermen tegen de intense hitte, en solarlampen, matjes en dekens;
2. Speciale aandacht voor ondervoede kinderen door het monitoren van de voedselsituatie en het doorverwijzen naar medische posten voor verdere hulp en zorg;
3. Het voorkomen van de uitbraak van besmettelijke ziektes, bijvoorbeeld door het schoonhouden van noodlatrines.
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken, alvast hartelijk bedankt voor  uw bijdrage.
 
De diaconie.