DIACONIE november DIACONIE november

De opbrengst van de 2 diaconale collecten gehouden in september heeft € 189,52 opgebracht.
De Israëlcollecte gehouden op 7 oktober bestemd voor Kerk en Israël heeft € 158,00 opgebracht en is overgemaakt naar de Protestantse Kerk Nederland.
De avondmaalcollecte van 14 oktober bestemd voor “Noodhulp Sulawesi” heeft € 661,20 opgebracht.
De diaconie heeft deze collecte aangevuld met € 338,80 en daarmee
€ 1.000,00 overgemaakt naar Kerk in Actie ‘Tsunami en overstromingen Sulawesi’ in Indonesië.
Aan de bloemengroet is in september € 14,00 gegeven.
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Ziekenbriefjes/bloemengroet:
Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via:

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Heilig avondmaal
Op zondag 9 december hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren, zittend in de banken.
De avondmaalcollecte is deze keer bestemd voor: Minima op het Bildt.
Als gezamenlijke kerken op het Bildt, willen wij opkomen voor degene die het financieel moeilijk hebben. Helaas nemen financiële problemen bij veel gezinnen toe. Ook in onze eigen gemeente, in ons eigen dorp.
Daarom willen wij hen, die rond moeten komen van een minimum inkomen, in de dure decembermaand tegemoet komen. Het blijkt al jaren dat hier behoefte aan is, omdat er veel mensen reageren op deze actie.
Als diaconie vonden wij het daarom een mooie gelegenheid om de avondmaalcollecte te bestemmen voor deze actie en er ook voor deze mensen een goede december maand van te maken. Helpt u daarbij?
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. (zie pag. 15/16).

De Diaconie.

 

terug