Paasgroetenactie 2024:

Paasgroetenactie 2024:
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen kerken ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.
De kaarten worden in de dienst van 18 februari uitgedeeld. Dit sluit aan bij de werelddiaconaat dienst. Deze kaarten kunt u t/m zondag 25 februari in de kerk inleveren of brengen bij één van de diakenen.  De diaconie verstuurd dan de verzamelde kaarten in een envelop naar het betreffende adres en zij zorgen voor de uitdeling in de gevangenissen. De kaarten die niet op tijd zijn verstuurd kunnen we volgend jaar weer gebruiken. Dus wel graag inleveren. Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.  Hartelijk dank!
Suggesties (of eigen tekst) om als groet op de paasgroetenkaart te schrijven:
· U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet
  vergeten.
· Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
· De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
· Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
· Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots
  sinds mensenheugenis.
· Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.
· Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen.
· Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede
  moed.
· Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt.
. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem.
· De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen.
. Ik wens u Gods zegen.


Het is de bedoeling dat u uw naam op de kaart zet. Zonder naam is het geen hartelijke groet; kaarten zonder naam worden mogelijk niet uitgedeeld in de gevangenissen, maar geen adres of woonplaats vermelden.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
 
 
Diaconie Diaconie
Bankrekeningnummer: NL93RABO0119300427
e-mail: diaconie.secr@hotmail.com
 
De Bloemengroet – De Kaartengroet De Bloemengroet – De Kaartengroet
Al heel wat jaren bestaat de Bloemengroet in Minnertsga. Dit houdt in dat alle mensen, woonachtig in Minnertsga, die ziek zijn, een oppepper kunnen gebruiken, er aan hen gedacht wordt, die eenzaam zijn of gewoon omdat iemand uit het dorp vindt dat hij/zij een bloemetje verdient/nodig heeft, op zondag een bloemetje kan ontvangen.
(verjaardagen en jubilea krijgen via anderen wegen aandacht). 
lees meer »