juli / augustus juli / augustus

DIACONIE 
De opbrengst van de 2 diaconale collecten gehouden in de maand mei is € 239,70. 
De avondmaalcollecte van 27 mei bestemd voor de weeskinderen in Guatemala heeft € 463,85 opgebracht. 
Aan de bloemengroet is in de maand mei € 9,20 gegeven. 
 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen. 
 
Ziekenbriefjes/bloemengroet: 
 
Aanmelding en/of vragen? 
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren: 
Betty
Maartje
 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
 
Wisseling van de wacht: 
Dhr. S. Sterk is gestopt als boekhouder van de diaconie. De boekhouding zal in het vervolg worden verzorgd door dhr. J. de Schiffart. 
Wij hebben dhr. Sterk een diner bon gegeven als blijk van dank voor zijn trouwe diensten de afgelopen jaren. 
 
De diaconie. 
 

 
JUNI DIACONIE JUNI DIACONIE

De opbrengst van de 3 diaconale collecten in april is  € 320,47.
Aan de bloemengroet is in april € 63,50 gegeven en er is een anonieme gift gegeven van € 100,00.
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
 
Ouderenreisje 2018
De diaconie organiseert ook dit jaar weer een ouderenreisje voor alle inwoners van Minnertsga boven de 65 jaar.
 
Dit jaar is het reisje op woensdag 13 juni naar het  Zandsculpturenfestijn ''Hollandse Meesters”.                         
 
We gaan met een bus die rolstoelvriendelijk en daardoor ook heel geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. De bus beschikt namelijk over een rolstoellift; lage instap (slow trap); 220 volt aansluiting voor elektrische rolstoelen; aansluiting voor zuurstofgebruikers en toilet.
Het programma is als volgt:
Woensdag 13 juni 2018 vertrek 12.30 uur uit Minnertsga (bij de kerk).
Vanuit Minnertsga gaan wij naar Garderen waar we worden we getrakteerd op koffie/thee met gebak.
Daarna brengen we een bezoek aan het Zandsculpturenfestijn ''Hollandse Meesters”.
Hierna sluiten we af met diner in restaurant De Keet,Heerde met een  3 gangen diner.     
Als iedereen zich te goed heeft gedaan aan al het lekkers, is het de hoogste tijd om weer naar huis te gaan.
Om ± 20.00 uur zijn we weer terug in Minnertsga.
De kosten zijn € 25,00 per persoon.
 
Wij hopen op een goede deelname en alvast een gezellig reisje toegewenst.
Graag tot ziens op woensdag 13 juni.
 
Dorpsgenoten die het leuk vinden om met elkaar een busreisje te maken kunnen zich opgeven op telefoonnummer: 06-37354345 vóór 4 juni a.s..
Degene die altijd persoonlijk worden uitgenodigd kunnen ook dit jaar de leden van de diaconie aan de deur verwachten.
De Diaconie.
 

 
FRYSKE FAKANSJE WIKE YN ‘NIEUW HYDEPARK/ ROOSEVELTHUS’ FRYSKE FAKANSJE WIKE YN ‘NIEUW HYDEPARK/ ROOSEVELTHUS’

Ruim 50 jaar worden er in “Nieuw Hydepark, paviljoen Roosevelthuis” in Doom vakantieweken georganiseerd voor mensen met een fysieke beperking, dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Friesland.
Dit jaar is deze vakantie in de week van 13 — 20 oktober.
Het gaat dus om mensen met een beperking, die wij de mogelijkheid bieden om een week met vakantie te gaan in een ‘Friese’ sfeer.
Ook gaan vaak gasten mee om het thuisfront een week te ontlasten van de zorg voor de huisgenoot. Er zijn allerlei voorzieningen in het huis aanwezig om de gasten te kunnen verzorgen, zoals hoog- en laagbedden, tilliften, douchestoelen, rolstoelen enz.
Het nieuwe huis heeft meer tweepersoonskamers. Daarom kunnen nu ook echtparen mee. Waarvan één van beide hulp nodig heeft.
In de week kunnen plm. 40 gasten mee die door een team van help(st)ers Worden begeleid, waaronder verpleegkundigen. Ook gaat een predikant mee, die zondagsmorgens in de kerkdienst voorgaat. Donderdagmorgen is er ook een dienst met Heilig Avondmaal. Verder is er overdag de mogelijkheid om met de help(st)er te winkelen of een rondrit in de omgeving met een busje te maken. Daarnaast worden er in de week een aantal activiteiten georganiseerd, zoals het bezoeken van een museum, een dierentuin enz.
Het gebouw staat in de bossen op het terrein van Hydepark, waar ook met rolstoelen heerlijk gewandeld kan worden. Op de avonden wordt er een recreatieprogramma aangeboden.
De kosten van de week bedragen € 750,- per persoon.
Hebt u belangstelling voor deze vakantieweek dan kunt u zich via onze diaconie aanmelden.
Daar is ook het adres van de werkgroep, die de week organiseert, bekend.
De aanmelding moet voor 15 juni 2018 bij de werkgroep binnen zijn.
De Diaconie.