DIACONIE  DIACONIE 
Aan de avondmaalcollecte gehouden op Witte Donderdag 18 april bestemd voor Kerk in Actie  “Help de slachtoffers van de cycloon Idaï”  is € 327,61 gegeven. 
 
De extra collecte van de Diaconie van 1e paasdag is bestemd voor: ´Een inkomen voor boeren in Pakistan´  heeft €  214,75 opgebracht. 
REEDS helpt om de inkomsten van boeren te vergroten. Meer dan de helft van de Pakistaanse bevolking werkt in de landbouw. Helaas bezitten gezinnen slechts kleine stukken grond, waardoor de opbrengst onvoldoende is om in het levensonderhoud te voorzien. Bij tegenvallende oogsten zijn deze gezinnen extra kwetsbaar, omdat zij geen andere bronnen van inkomsten hebben. 
 
Aan de bloemengroet is in de maand maart € 102,70 gegeven. 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen. 
 
 
Berichten van de DIACONIE Berichten van de DIACONIE
De diaconale collecten in maart hebben € 457,52 opgebracht.
De Bidstond collecte van 13 maart heeft € 293,35 opgebracht.
In maart is aan de bloemengroet € 7,20 gegeven.
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.


Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manier:

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Heilig avondmaal:
Op Witte Donderdag 18 april a.s. hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren in een kring in het koor.
De avondmaal collecte is bestemd voor:  Help de slachtoffers van de cycloon Idai
De cycloon Idai zorgde in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage.
Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie start hulpverlening.
In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen getroffen door de cycloon Idai. Zij hebben dringend voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen nodig.
De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later ook buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen. 
De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. Kerk in Actie biedt via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten en dekens.
Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken, alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
 
 
Paasgroetenactie 2019 Paasgroetenactie 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in Nederland.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´"Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Zondag 31 maart 2019 kunt u na de dienst deze kaarten meenemen en ondertekenen en opsturen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
De groetenkaarten kunnen tot en met dinsdag 9 april 2019 verzonden worden
De Diaconie.