FANÚT DE FLINTER  FANÚT DE FLINTER 
Op weg naar een zomer waarbij we onze vrijheden terug hebben. Dat horen we steeds meer en luid klinken. In de afgelopen dagen sprak ik een man van 97 jaar in het wooncomplex waar mijn mem woont. Hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven nog los van alle ontwikkelingen, die in de maatschappij en op computergebied zijn veranderd. Deze man heeft de tweede wereldoorlog meegemaakt; hij heeft beperkingen gekend, is opgesloten geweest, zware verhoren ondergaan. Hij vertelde dat vrijheidsbeperkingen zijn dat je helemaal niet meer kunt gaan en staan, waar je zou willen. Dat was wat hij toen meemaakte. Over alle beperkingen nu zei hij: dit is één grote vrijheid en is geen ontnemen van vrijheid. Iedereen kon nog even gaan wandelen, nog even naar de supermarkt, gewoon buiten zijn. En ja het is niet verstandig nu om bepaalde dingen te doen, maar dat is geen vrijheidsontneming.  
Het zette mij aan het denken en dacht ook even terug aan 4 mei, dat we denken aan hen, die voor onze vrijheid zijn gestorven. Zij hebben de verantwoordelijkheid opgenomen om te strijden voor leven tegenover moord en doodslag. Vrijheid gaat niet over tijdelijke beperkingen, maar over veel meer: over ruimte geven aan elkaar juist ook in tijden van corona, elkaar niet zo zwaar de maat nemen, maar elkaar liefhebben en ondersteunen.  
Is dat ook niet wat we in de opwekking van Jezus mogen zien en ervaren? Is dat ook niet wat leven op de weg van de heilige Geest is? Is leven met de Geest niet echte vrijheid? Zo maar een paar vragen om eens over na te denken.  
  
Voor de komende maand wens ik iedereen Gods Geest toe, dat Hij zegen mag brengen in je leven in het volgen van diensten, in de contacten die er onderling zijn. De Heer is met jullie! 
Ds. Jelte Lindeboom. 
 
 
OVERDENKING Juni

OVERDENKING Juni
Pinksteren is een vreemd feest. Het is ongrijpbaar, de geest is ongrijpbaar. Een groep mensen in een huis, de deuren gesloten en toch ... Afgelopen tijd kwam ik onderstaande tegen in de Trouw (Frank Mulder,16 mei 2021). Dit is een zeer indrukwekkend verhaal, het is een pinksterverhaal. Paul Kingsnorth is gegrepen door de Geest. Lees dit maar eens met Pinksteren nog vers op het netvlies. Er is iets groters aan de hand! 
  
Frank Mulder schrijft:  
We moeten niet denken dat we ons uit de milieucrisis kunnen organiseren, is de boodschap die de Engelse schrijver Paul Kingsnorth al een aantal jaar uitdraagt. De kern van het probleem is niet op te lossen met een andere politiek, een beter klimaatverdrag of een schonere technologie. “We zitten midden in de grootste uitstervingsgolf in 16 miljoen jaar tijd. We stevenen af op een afgrond. Corona zette ons even stil, maar intussen doen we er alles aan om de groeimachine weer op gang te krijgen. We kennen geen grenzen.” 
Kingsnorth besloot met zijn gezin in de Ierse natuur te gaan wonen, om ‘kleine plekjes van leven en karakter en schoonheid en betekenis’ te cultiveren en om te gaan ‘luisteren naar de aarde’. Dat klinkt spiritueel, en zo was het ook bedoeld, zegt Kingsnorth in een videogesprek. “Al sinds ik trektochten maakte met mijn vader door de heidelanden van Zuid-Engeland heb ik sterk het besef gehad dat er meer is. Een vaag gevoel dat er iets achter de natuur zit, een schepper, of natuurkrachten die iets willen zeggen. Daar zoek ik nu al jaren naar”. 
“Een jaar of acht geleden trakteerde ik mezelf op een zenretraite van een week. Dat was een verademing. Ruim vijf jaar beoefende ik za-zen en bestudeerde de lessen van de Boeddha. Heel nuttig en leerzaam. Maar ik miste iets. Er was veel compassie, maar weinig liefde. Ik voelde een afgrond in mezelf. Ik had die leegte eerder opgevuld met seks, roem, activisme, en nu met mediteren, maar die afgrond bleef. Ik wilde het eerst niet toegeven, maar ik wilde iets aanbidden. Geen christelijke God, nee. Zeker niet. Maar wel iets wat groter was dan mezelf.” 
  
 
Grote natuurgodin 
Kingsnorth besloot toe te treden tot een wiccakring. “Wicca is een moderne occulte heksentraditie, samengesteld uit oude religieuze praktijken en symbolen. Iedereen die toetreedt, wordt priester van de grote natuurgodin en de gehoornde god. We deden rituelen in het bos, bij volle maan. Voor veel mensen is het een spel, een verkleedpartij met mantels. Maar als je er dieper ingaat, dan ontdek je dat magie niet nep is. Ik heb echt dingen zien gebeuren door spreuken en magische cirkels die we opriepen. Er zijn krachten in de natuur waarvoor je je kunt openstellen. Maar het zijn niet allemaal goede krachten en je hebt ze ook niet in de hand.” 
Ruim een jaar geleden begon Kingsnorth iets vreemds te ervaren. “Ik droomde over Jezus, die me een boodschap gaf. Mensen om me heen begonnen over Jezus te vertellen. Hij dook op in boeken die ik las, in emails die ik kreeg. Christus links van me, Christus rechts van me. Het was zenuwtergend, ik wilde dat helemaal niet. Ik was een heidense priester! Het christendom was wel het laatste wat me interesseerde. Ik werd… achtervolgd.” 
Op een avond, toen zijn wiccakring zou gaan beginnen met een ritueel, voelde Kingsnorth zich ineens straalberoerd. “Ik had heel erg het gevoel dat ik werd overweldigd door een kracht die me belemmerde om de tempel in te gaan. Het was me volkomen duidelijk dat ik werd tegengehouden, en ik wist ook door wie.” Na een paar van dit soort heftige ervaringen kon hij maar één ding kon doen, en dat was buigen. “Op een avond maakte ik weer zo’n ervaring mee. Toen het klaar was, wist ik het: ik ben christen.” 
Dat was een vreemde gewaarwording, want het christendom had hij nooit serieus genomen. “Ik zag het als een vermoeide, corrupte religie. Een verzameling morele regels, om God gunstig te stemmen. Ik wist niet dat het christendom in de wortel iets anders is. Dat het het verhaal is van de rebellie van mensen tegen God, en over Christus die de relatie weer herstelt, via nederigheid, armoede en kwetsbaarheid. 
“Deze Christus kwam me halen, zo voelt het nu. Ik ben niet tot bekering gekomen door een rationele overweging. Ik werd overweldigd, zoals C.S. Lewis schrijft, ‘door het gestage en onverbiddelijke naderbij komen van iemand die ik heel hard probeerde niet te ontmoeten’. Hoe meer ik er nu over leer, hoe meer dat christelijke verhaal resoneert met alles wat in me zit. 
“We willen heer en meester zijn over de aarde, we bouwen een globaliseringsmachine die de hele wereld kaalvreet, die de oceanen volstopt met plastic en steden vult met miljonairs en tentenkampen. Magie biedt daar geen antwoord op, want ook magie gaat uiteindelijk, net als de moderne wetenschap, ook weer over controle, over hoe je de natuur kunt laten buigen naar je wil. Wat ik niet had beseft, is dat de enige uitweg uiteindelijk bestaat uit nederigheid. Overgave aan de Schepper.” 
  
Gedoopt in Ierland 
Afgelopen januari, terwijl corona over de wereld raasde, liet Kingsnorth zich dopen in de ijskoude rivier de Shannon. Door een Roemeens-orthodoxe priester. “In een orthodox kerkje in Ierland, met grotendeels migranten, vond ik een eeuwenoud geloof, een geloof met levende heiligen en rituelen met een diepe onverklaarbare kracht, die wijst naar God in alles, in de rivieren en de bergen. Als ik bid, of deelneem aan de eucharistie, dan gebeurt er echt iets, ik voel dat fysiek. 
“Voor wie nederig, radicaal christendom zoekt, is dat bemoedigend. De boodschap van Christus heeft niks te maken met machtspolitiek. Het is de radicaalste leer van de geschiedenis. We moeten elkaars voeten wassen, niet de aarde koloniseren. Christus daagde de macht uit, niet met revolutie of activisme, maar met opoffering. Simone Weil zei het zo: wie het zwaard opneemt, vergaat door het zwaard; wie het zwaard neerlegt, wordt gekruisigd.” 
  
Dienstbaarheid 
Dat is de keuze waar we voor staan, zegt Kingsnorth, in deze wereld van groei en vooruitgangsgeloof. “We hebben een machine opgetuigd die alles vernietigt, onze zeeën, onze bossen, onze culturen en onze relaties. We kunnen de machine bestrijden op zijn eigen voorwaarden, dus met machtspolitiek of activisme, maar dan worden we misschien wel wat we bestrijden. De andere optie, volgens Weil, is de weg van het kruis, van opoffering, van radicale nederigheid, zoals we in de Bergrede kunnen lezen.” 
Wat dat concreet betekent? “Eenvoudiger leven, minder technologie gebruiken, meer weggeven, machtspolitiek afwijzen, je naaste liefhebben. En met naaste denk ik niet alleen aan de buurman, maar ook aan het bos in de buurt. Ik denk dat Weil gelijk heeft en dat we moeten kiezen uit deze twee opties. Het is rebellie of overgave, overheersing of dienstbaarheid. De machine of het kruis. Het zijn de enige alternatieven die er voor mij, na 25 jaar schrijven en actievoeren, nog overblijven.” 
Dat veel mensen tegenwoordig juist de tegenovergestelde beweging maken, van christendom naar een meer niet-religieuze spiritualiteit, weet Kingsnorth wel. Sommige vrienden zijn teleurgesteld in zijn ommekeer. “Ik ga het gesprek aan, in mijn essays, op mijn weblog. Maar ik heb hier niet rationeel voor gekozen. Er is een macht in me gekomen en die heeft de afgrond weggenomen. En het opvallende is: ik ken verschillende mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Ik heb echt het gevoel dat de Geest in beweging is in de wereld, juist in deze tijd van crisis.” 
Tsjikke Bloem. 
 
 
PASTORALIA PASTORALIA
In de afgelopen tijd is weer een aantal mensen getroffen door corona, maar ook andere ziekten. Wij vragen jullie allemaal te bidden voor rust, zegen, wijsheid en kracht voor ons allemaal om vol te houden en om te zien naar mensen om je heen. Alleen samen kunnen wij dit doen, alleen samen kunnen we zo gemeente zijn.


 
 
PASTORAAT PASTORAAT
Juist nu, in deze tijd is het van belang om contact met elkaar te houden. Als gehele gemeente zijn we verantwoordelijk voor het omzien naar elkaar. De actie 'belfreonen' loopt goed, er is al een aantal koppels die met elkaar bellen. Gewoon even praten, even horen hoe het gaat, kan in deze tijd al een groot verschil maken in het leven van mensen.
Schroom niet om in deze tijd zelf contact op te nemen met de wijkouderlingen of de pastores. Er is altijd een luisterend oor.
 
 
PASTORAAL CONTACT PASTORAAL CONTACT
Het pastorale contact bestaat voor een groot deel nog steeds uit telefoontjes, appjes of mailtjes. Daarnaast worden er in alle voorzichtigheid ook zo nu en dan weer bezoekjes afgelegd. Uiteraard alleen als mensen geen coronaklachten hebben, op gepaste afstand en uitsluitend na een telefonische afspraak. We hopen dat u zich te allen tijde welkom weet en om contact op te nemen met uw pastor, wijkouderling of contactpersoon. Wij leven mee met een ieder in zijn of haar vreugde of verdriet. En we wensen jullie kracht en troost, geduld, moed en vertrouwen.

 
 
ZIEKEN ZIEKEN

In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
Even kennismaken Even kennismaken
Een korte voorstelling van de predikant van Minnertsga.
lees meer »
 
Gebaar van liefde Gebaar van liefde
Het ruisen van de zee
de vogels op het veld
de stilte in het bos
God wat is uw schepping
toch oneindig mooi.
Het rumoer rond corona
de roep van wanhoop
muren van eenzaamheid
hoe broos zijn wij mensen
in ons eindig bestaan.
Hoe vinden wij hoop
voor een toekomst
vol vlagen van mist.
Kom ons tegemoet, God
En omarm ons
met een gebaar van liefde.