FANÚT  DE FLINTER FANÚT  DE FLINTER
VASTEN, WIE DOET MEE?
2020 en iedere avond weer die tijd 20:20:20 uur. Mensen houden van ritme. Dat maakt een dergelijke tijd in dit jaar zo bijzonder, maar het is niets anders dan alle andere dagen in andere jaren. De tijden gaan voorbij, de mensen gaan voorbij en wij zijn op weg naar de volgende periode van 40 dagen voor Pasen. Een tijd van bezinning over wat je doet en laat. Dit jaar is begonnen met dry-January, droge- januari dus zonder alcohol, gewoon omdat het beter is. Het lijkt wel een beetje op een maand vasten. De periode van 40 dagen voor Pasen is ook een tijd van vasten: dingen laten staan, die je in de verleiding brengen. Sommigen laten bijvoorbeeld de alcohol staan, anderen doen niets met sociale media, zoals facebook, weer anderen eten geen koekjes of snoep, of eten minder dan anders, of er is een combinatie van deze dingen. Er is nog veel meer wat je kunt laten staan, waaraan je normaal wel vast lijkt te zitten, ‘verslaafd’ aan bent.
Wie doet mee met vasten dit jaar? Het mooiste is om het met elkaar te doen en elkaar zo ook te steunen. Vasten doe je vanaf de woensdag (26 februari) voor de eerste zondag in de 40-dagentijd tot de avond voor Pasen na de viering van de paaswake. De zondagen vallen uit, want de zondag is de dag van de opstanding, die dag moet je wel vieren!
Doe mee en meldt het bij mij.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
OVERDENKING OVERDENKING
Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God. - Corrie ten Boom

Het leven is soms zo mooi, alles gaat voor de wind. Tel je zegeningen! Op zulke momenten lijkt alles te kloppen, je komt tot je bestemming. Dit zijn de momenten waarop het gemakkelijk is om te zeggen: 'God is erbij, God leidt mijn leven.'
Maar wat als er tegenslagen komen, als het leven plotseling een andere wending maakt, die je nooit had verwacht...
 
lees meer »
 
BELIJDENIS DOEN?! BELIJDENIS DOEN?!
Op een gegeven moment heb je het verlangen dat je meer wilt doen met het geloof. Of je hebt veel vragen over het geloof. Wat geloof ik nou eigenlijk? Hoe moet ik geloven? Wat betekent dat voor mijn leven? Vragen die een heel leven met je mee gaan en waar niet zomaar kant en klare antwoorden op gegeven kunnen worden.
In 2020 zouden we graag met een groepje belangstellenden verder in gesprek willen gaan over deze vragen en alle vragen die er bij u of jou spelen.
De gesprekken kunnen verdiepen en zo kan het verlangen ontstaan om belijdenis te doen van uw of jouw geloof.
Belijdenis doen wil niet zeggen dat je alles al zeker hoeft te weten. Geloven groeit. Net als je levenservaring rijpt het en verdiept het zich. Belijdenis doen is het laten weten wat jouw overtuiging is en hoe je daarmee verder wilt. Heb je interesse? Geef je dan op bij Ds. Jelte Lindeboom of Tsjikke Bloem.
Dan kunnen we daarna kijken hoe we de gesprekken vorm gaan geven.
Ds. Jelte Lindeboom: - 0518-479648
Tsjikke Bloem: - 0612571785
 
 
NIEUWS VAN DE KERKELIJK WERKER! NIEUWS VAN DE KERKELIJK WERKER!
Goedendag gemeenteleden, zoals de meesten van jullie wellicht weten, heb ik de afgelopen maanden in een knusse bungalow in Tzummarum gebivakkeerd. Maar vandaag (23 december) heb ik vol vreugde de sleutel van mijn nieuwe appartement in Franeker in ontvangst mogen nemen. Dit ervaar ik als een grote zegen en ik zie ernaar uit om hier mijn eigen plekje van te maken.
Mijn nieuwe adres is:
Ockingahiem 22 - 8801 KT Franeker.

Ook wens ik jullie allen via deze weg een heel goed en gezegend nieuw jaar toe! Dat we als gemeente vol verwachting het nieuwe jaar tegemoet mogen treden, ik ervaar het ook als een zegen om met jullie dit jaar te beginnen!                                                                           
Tsjikke Bloem.
gebeden samen met hen die genoemd zijn.
 
 
Tsjikke Bloem

Tsjikke Bloem
'Tsjikke, wil je weer terug naar Friesland?' Deze vraag is mij met regelmaat gesteld. En mijn antwoord volgde dan: ‘Nee, nu niet!’ ‘Misschien later, maar nu wil ik zeker niet naar Friesland.’
Mijn naam is Tsjikke Bloem, ik ben 26 jaar oud en ik woon op dit moment in Hijum.
Zes jaar geleden voelde ik mij geroepen, nadat ik mijn studie als dierenartsassistente had afgerond, om Godsdienst Pastoraal Werk te gaan studeren op de Christelijke Hogeschool in Ede. Mijn keuze voor deze studie komt voort uit een roeping om mensen te begeleiden in hun geloofsleven. Al van jongs af aan ben ik met het geloof opgevoed en ging ik samen met mijn ouders en mijn (meervoudig gehandicapte) zus naar de kerk in Hijum. Vaak telde ik alle ramen, lampen en mensen met een bril. Toch, merkte ik dat er een fijne en eerbiedige sfeer was en dat er iets werd verteld wat ertoe deed. Naarmate ik ouder werd, merkte ik dat het geloof mij vaak raakte en ik vragen ging stellen. Ik wilde graag een keuze maken voor God en deed op mijn achttiende belijdenis van mijn geloof. Twee jaar later begon ik met de studie GPW.
Vijf jaar lang werd ik ondergedompeld in de christelijke bubbel. Het was een tijd waarin ik mij verder mocht ontwikkelen, waar veel theologische vragen op mij af kwamen en ook weer van mij afgleden. Een tijd om nog meer te ontdekken over wie ik ben in de identiteit die God mij geeft.

 
lees meer »
 
ZIEKEN ZIEKEN

In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
Even kennismaken Even kennismaken
Een korte voorstelling van de predikant van Minnertsga.
lees meer »