PASEN!!! PASEN!!!
Elders in dit Tsjerkenijs heeft u kunnen lezen, dat de vieringen in de stille week niet doorgaan. Betekent dit dat we helemaal niets doen? Wij, de pastores, vinden dat we aandacht moeten besteden aan deze hoogtijdagen voor de kerk van Christus!
Daarbij willen goede vrijdag, stille zaterdag en Pasen uitlichten.
Goede vrijdag
Via de kerkomroep.nl en de kerktelefoon willen wij de lezingen voor deze dag en een aantal gebeden uitspreken. Dit kunt u beluisteren via kerkomroep.nl, klikken op Fryslan en dan bij de plaatsnaam Minnertsga invullen en daar op klikken, waarna de dienst van 10 april aangeklikt dient te worden. Wij willen dit laten beginnen om 19.15 uur!!!
Stille Zaterdag
Om 21.30 uur willen we de klokken laten luiden en een ieder vragen om zo veel mogelijk licht te maken. Wij vieren in de paaswake de opwekking van de Heer in de donkerte van de tijd. Zijn licht zal schijnen over de wereld, want Hij is opgewekt uit de dood!
Pasen
Bij de kerk staat een leeg kruis. De Heer is waarlijk opgestaan! Dat moet gevierd worden, dat mag klinken, juist in deze tijd, omdat de dood niet het laatste woord heeft. Daarom zullen de kerkklokken dan ook luiden van 9.30 uur tot 10.00 uur.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
FANÚT DE FLINTER! FANÚT DE FLINTER!
Angst is het onderliggende gevoel op dit moment. Het is allemaal ongrijpbaar. Niet concreet, onzichtbaar en het vliegt door de wereld: COVID-19, ofwel corona. Het houdt de mensen aan huis. Het heeft de wereld in de tang, want het is overal in de wereld. Je hebt er geen vat op. Je wilt je leven controleerbaar houden, iets dat nu niet meer lukt.
Angst is iets heel raars. Het laat mensen soms rare dingen doen, ook dat wat je misschien niet zou willen, tenminste dat dacht je van te voren en toch ... Zelf bekruipt me het gevoel ook wel eens om dan maar mee te doen met dat wat een groot aantal mensen doet. Een groot supermarktketen adverteerde er jaren mee: HAMSTEREEEEN!! Ineens is dat niet meer een grappige en positieve reclameactie. Als je kijkt naar de winkelschappen in den lande dan is er veel heel erg leeg. Laatst wilde ik een pakje echte boter kopen, bijna alles was op. Ik dacht de eerste dagen zal dit gedrag er zijn en dan is het weer rustiger, maar nee ... Wat mij het meest verbaasde was het toiletpapier, dat in grote getale wordt meegezeuld. Minister Rutte zegt steeds maar weer, dat er genoeg is, meer dan genoeg, maar toch. Angst is ook hier het onderliggende gevoel.                                    
Is hamsteren dan verkeerd? Het is een manier om te overleven, want dat doet een mens in allerlei omstandigheden. Hamsteren voor je zelf is niet direct een prettig en positief iets.
In de bijbel wordt er ook gehamsterd, namelijk door Jozef. Als onderkoning van Egypte zorgt hij voor overvolle voorraadschuren in de goede en vette jaren. Als de magere jaren komen, dan is er meer dan genoeg. Hij houdt het niet voor zichzelf en voor de farao en de rijken van het land. Hij mag er van uitdelen/verkopen aan iedereen, die nodig heeft.
Als wij gaan hamsteren om uit te delen aan de mensen, die het niet kunnen betalen, dan wordt hamsteren ineens weer positief. Denk na over wat je doet en waartoe je het doet!
Een tijd van inkeer en nadenken over je verhouding ten opzichte van God, je naaste en de schepping, betekent ook daarover nadenken. Zo wordt ons een vasten opgelegd door dit virus, waarbij we met z’n allen even stil worden gezet bij die vragen.
Intussen zijn we op weg naar Pasen, het feest waarbij de dood verlies moest geven. Leven in navolging van Pasen is leven met God en met elkaar, delend in het leven van God aan elkaar.
Vrede van God voor de komende tijd.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
TER OVERWEGING TER OVERWEGING
Wat een onrust en tegelijk ook zo veel rust. Wat een spanning en tegelijk ook zo veel ontspanning. Waar zijn we in terecht gekomen? Iets wat je niet ziet, legt alles plat, geeft angst, onzekerheid, doet wankelen ... Een virus waart door de wereld! Mensen zijn lamgeslagen, weten zich geen raad ... Wat zal allemaal nog gebeuren? Hoewel het hier nog rustig is wat de ziekte COVID-19 (corona) betreft en toch. Er is zorg voor de kwetsbare en oudere mensen. We houden afstand tot elkaar - en dat is verstandig. We doen wat we kunnen om het virus in te dammen. Iets dat we met elkaar moeten doen.
 
lees meer »
 
FANÚT DE FLINTER FANÚT DE FLINTER
Inmiddels zijn we met een groep van 27 mensen naar het land Israël. Een land waar heel dubbel op wordt gereageerd. Vanuit politiek oogpunt is er genoeg aan te merken, omdat na internationale afspraken toch nog nieuwe nederzettingen op Palestijns gebied worden gebouwd. Stel je voor dat een ander een deel van jouw erf inpikt. Bij de rijdende rechter komt dit geregeld ter sprake. Dan wordt aan de hand van de wet gehandhaafd. Dit is een lastiger zaak. Het gaat hier over internationale en ook nationale (Israël en Palestina) zaken. Voor wie moet je zijn? Voor de zwakste, zoals we dat vanuit de bijbel leren? En wie is dat dan? Of moet je sowieso voor de staat Israël zijn? Ik vind dit een lastig iets.
Ik ben voor Israël!
Ja je leest het goed! Ik ben voor Israël, het volk van God, dat wereldwijd verspreid leeft. Mensen van God, Joden, die het op dit moment zeer zwaar hebben. Een aantal wil weg uit de westerse landen, omdat de veiligheid van hen in het geding komt. Ze worden uitgescholden, bespuugd, geschopt en geslagen, aanslagen worden gepleegd, en ja ook door sommige christelijke groepen. De anti-Joodse gevoelens leven ook na de WO II nog steeds en weer meer dan eerder, onder extreem rechts, maar ook onder gematigd tot extreem links. Wie beschermd hen nog? Wij als volgelingen van Jezus moeten misschien juist wel voor Gods volk opkomen en mogen misschien ook wel enige kritiek leveren op de politieke situatie in het land.
Dit is al actueel, maar met het corona-virus krijgen ook de Chinezen er van langs. Ook zij worden gediscrimineerd. En wat doen wij? Blijven we aan de zijlijn staan?
Deze twee voorbeelden hebben alles met Jezus te maken. Hij kwam op voor mensen, die benadeeld werden of in de hoek zaten waar de klappen vielen. Hij keek niet naar populariteit van hen of van zichzelf.
Wat zou het fijn zijn om zo te kunnen leven of je nu een meerderheid hebt of een minderheid bent. Durf!!
Fijne en gezegende diensten.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
MEDITATIE

MEDITATIE
‘VERBINDEN’
(uitgesproken tijdens de themadienst op 16 februari 2020)

Vandaag een dienst over bruggen bouwen en  verbinden .
Een dienst om in rust,  vrede, hoop en  vreugde te vieren en liefde te vinden .
Een dienst om te delen en om te genieten.
Een dienst in teken van het Kruis.
Als rost en houvast en een veilig thuis.
 
Een dienst om te zingen, met z’n allen maken we één stem.
Zingend van het  kruis in eerbied  en dankbaarheid.
Zingend van de brug  die  warmte en vreugde geeft en verblijd.
Zingend met z’n allen, broeders en zusters,  één stem  zingend
Loven we HEM.

Soms sta je voor een dal, eenzaam soms verdrietig, niet begrepen,  soms vast in je bestaan.
Om de andere kant dan te halen
Zou je liefst een brug willen maken om over dat dal te gaan.
Maar wees niet bevreesd  want  in de verte een  uitgestoken hand
De Heer staat op jouw te wachten met het kruis als brug  en teken van verbinding en vol liefde loodst Hij je  naar de overkant.

Het kruis als scherprechter tussen goed en tussen  kwaad.
Het kruis  voor de mensen redding,  verlossing, Messias Grootste daad.
Vol met hoop en van genade kocht Hij ons daar mee  vrij,
en begaan we soms een fout of zonde en voelt dat slecht en als gefaald,
met zijn bloed  zijn we  gereinigd, aan het  kruis  zijn we  betaald.

Het Kruis als ultiem Symbool van Liefde  verbindt, verzoent, geeft hoop, vrede en vergeeft.
Het Kruis dat licht en liefde geeft.

De Heer onze Verlosser,  onze Heiland
houd van ieder mens van ieder kind.
Zal nooit verzaken, Hij zal je roepen zal je zoeken totdat hij je vindt.
En eens gevonden zijn Liefde voelend  en zijn licht zien schijnen
mag je van hem  in vreugde begrijpen dat het het Kruis is dat verbindt.

Het kruis als schakel  tussen wij en tussen zij.
De Heer wil verbinden, bruggen bouwen tussen volken, tussen groepen, tussen dorpen.
Dat is bouwen aan vertrouwen.  Dat brengt vrede dichterbij.
 
Het Kruis als baken voor: de weg de waarheid en het leven,
dat is Liefde krijgen,  dat is liefde geven.
De Heer is op zoek naar jouw  en zal je vinden, je leren kennen, je helpen, van je houden,  je hart verwarmen, Hij wil zich met jouw verbinden.

Zeg het voort, deel de Blijde Boodschap.
Het kruis als  verbinding naar het Licht en Liefde voor  moeilijke tijden en diepe dalen.
Voor elk dorp, Tzummarum, Minnertsga, Fries, Bildts, Nederlands,  wereldwijd in  alle talen wil de Heer  met jouw, met ons, met iedereen de overkant gaan halen.
Tjerk Nagel.

 
 
FANÚT  DE FLINTER FANÚT  DE FLINTER
VASTEN, WIE DOET MEE?
2020 en iedere avond weer die tijd 20:20:20 uur. Mensen houden van ritme. Dat maakt een dergelijke tijd in dit jaar zo bijzonder, maar het is niets anders dan alle andere dagen in andere jaren. De tijden gaan voorbij, de mensen gaan voorbij en wij zijn op weg naar de volgende periode van 40 dagen voor Pasen. Een tijd van bezinning over wat je doet en laat. Dit jaar is begonnen met dry-January, droge- januari dus zonder alcohol, gewoon omdat het beter is. Het lijkt wel een beetje op een maand vasten. De periode van 40 dagen voor Pasen is ook een tijd van vasten: dingen laten staan, die je in de verleiding brengen. Sommigen laten bijvoorbeeld de alcohol staan, anderen doen niets met sociale media, zoals facebook, weer anderen eten geen koekjes of snoep, of eten minder dan anders, of er is een combinatie van deze dingen. Er is nog veel meer wat je kunt laten staan, waaraan je normaal wel vast lijkt te zitten, ‘verslaafd’ aan bent.
Wie doet mee met vasten dit jaar? Het mooiste is om het met elkaar te doen en elkaar zo ook te steunen. Vasten doe je vanaf de woensdag (26 februari) voor de eerste zondag in de 40-dagentijd tot de avond voor Pasen na de viering van de paaswake. De zondagen vallen uit, want de zondag is de dag van de opstanding, die dag moet je wel vieren!
Doe mee en meldt het bij mij.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
BELIJDENIS DOEN?! BELIJDENIS DOEN?!
Op een gegeven moment heb je het verlangen dat je meer wilt doen met het geloof. Of je hebt veel vragen over het geloof. Wat geloof ik nou eigenlijk? Hoe moet ik geloven? Wat betekent dat voor mijn leven? Vragen die een heel leven met je mee gaan en waar niet zomaar kant en klare antwoorden op gegeven kunnen worden.
In 2020 zouden we graag met een groepje belangstellenden verder in gesprek willen gaan over deze vragen en alle vragen die er bij u of jou spelen.
De gesprekken kunnen verdiepen en zo kan het verlangen ontstaan om belijdenis te doen van uw of jouw geloof.
Belijdenis doen wil niet zeggen dat je alles al zeker hoeft te weten. Geloven groeit. Net als je levenservaring rijpt het en verdiept het zich. Belijdenis doen is het laten weten wat jouw overtuiging is en hoe je daarmee verder wilt. Heb je interesse? Geef je dan op bij Ds. Jelte Lindeboom of Tsjikke Bloem.
Dan kunnen we daarna kijken hoe we de gesprekken vorm gaan geven.
Ds. Jelte Lindeboom: - 0637354345
Tsjikke Bloem: - 0612571785
 
 
NIEUWS VAN DE KERKELIJK WERKER! NIEUWS VAN DE KERKELIJK WERKER!
Goedendag gemeenteleden, zoals de meesten van jullie wellicht weten, heb ik de afgelopen maanden in een knusse bungalow in Tzummarum gebivakkeerd. Maar vandaag (23 december) heb ik vol vreugde de sleutel van mijn nieuwe appartement in Franeker in ontvangst mogen nemen. Dit ervaar ik als een grote zegen en ik zie ernaar uit om hier mijn eigen plekje van te maken.
Mijn nieuwe adres is:
Ockingahiem 22 - 8801 KT Franeker.

Ook wens ik jullie allen via deze weg een heel goed en gezegend nieuw jaar toe! Dat we als gemeente vol verwachting het nieuwe jaar tegemoet mogen treden, ik ervaar het ook als een zegen om met jullie dit jaar te beginnen!                                                                           
Tsjikke Bloem.
gebeden samen met hen die genoemd zijn.
 
 
Tsjikke Bloem

Tsjikke Bloem
'Tsjikke, wil je weer terug naar Friesland?' Deze vraag is mij met regelmaat gesteld. En mijn antwoord volgde dan: ‘Nee, nu niet!’ ‘Misschien later, maar nu wil ik zeker niet naar Friesland.’
Mijn naam is Tsjikke Bloem, ik ben 26 jaar oud en ik woon op dit moment in Hijum.
Zes jaar geleden voelde ik mij geroepen, nadat ik mijn studie als dierenartsassistente had afgerond, om Godsdienst Pastoraal Werk te gaan studeren op de Christelijke Hogeschool in Ede. Mijn keuze voor deze studie komt voort uit een roeping om mensen te begeleiden in hun geloofsleven. Al van jongs af aan ben ik met het geloof opgevoed en ging ik samen met mijn ouders en mijn (meervoudig gehandicapte) zus naar de kerk in Hijum. Vaak telde ik alle ramen, lampen en mensen met een bril. Toch, merkte ik dat er een fijne en eerbiedige sfeer was en dat er iets werd verteld wat ertoe deed. Naarmate ik ouder werd, merkte ik dat het geloof mij vaak raakte en ik vragen ging stellen. Ik wilde graag een keuze maken voor God en deed op mijn achttiende belijdenis van mijn geloof. Twee jaar later begon ik met de studie GPW.
Vijf jaar lang werd ik ondergedompeld in de christelijke bubbel. Het was een tijd waarin ik mij verder mocht ontwikkelen, waar veel theologische vragen op mij af kwamen en ook weer van mij afgleden. Een tijd om nog meer te ontdekken over wie ik ben in de identiteit die God mij geeft.

 
lees meer »
 
ZIEKEN ZIEKEN

In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
Even kennismaken Even kennismaken
Een korte voorstelling van de predikant van Minnertsga.
lees meer »