BERICHT VAN DE KERKELIJK WERKER  BERICHT VAN DE KERKELIJK WERKER 


De zomermaanden staan weer voor de deur en dat betekent dat ook de vakanties weer in zicht komen. Ik heb vakantie van 20 juli t/m 5 augustus. In die periode zal collega ds. Jelte mijn taken waarnemen. In de periode dat ds. Jelte vakantie heeft ben ik beschikbaar. Onze zomervakanties overlappen elkaar deze keer niet. Iedereen een goede zomer toegewenst! 
Vr. groet, Lieuwe (tel: 06 19 35 67 74) 
 

 
FANÚT DE FLINTER  Juli / Augustus FANÚT DE FLINTER  Juli / Augustus

[Veld]
Familie! Je zit aan hen vast of het nu goed of wat minder goed gaat: je ouders, je grootouders, je zussen en broers. Je moet het er mee doen! Natuurlijk kan dat heel plezierig zijn. In grote gezinnen heb je altijd wel iemand waar het heel goed mee klikt. In kleinere gezinnen kan het soms ook heel moeizaam lopen in de relatie. Het is een realiteit waarmee we het moeten doen. Je vrienden kun je zelf uitzoeken, maar je familie niet. En dat is misschien ook wel mooi. Zo leer je ook om het uit te houden met een ander, om het vol te houden met een ander.  
Begin juni zijn wij een paar dagen naar vrienden in Polen geweest vanwege de bruiloft van hun zoon. Wat een bijzonder gebeuren tijdens de kerkelijke plechtigheid, waarin het ook voor de wet is geregeld. Twee jonge mensen, die elkaar het ja-woord geven, doen dat in de kerk te midden van familie, vrienden, bekenden en met God! Een feest op zich met daarna het feest: eigenlijk vanaf het begin tot het einde een maaltijd. In Polen wordt er gevierd door te eten met elkaar. Tijdens een maaltijd doe je iets gezamenlijks en heb je vaak ongedwongen contact met elkaar. Uiteraard was er genoeg te drinken, sap, cola, wijn en wodka! Er was muziek, er is gedanst en het bruidspaar werd toegesproken en gezongen. En het bruidspaar stelde alle aanwezigen voor aan de rest, zo werd je een beetje bekend voor de anderen, wat weer gemakkelijk leidde tot gesprekken.  
Even terug naar de aankomst bij onze vrienden: we kwamen daar thuis. ‘Jullie zijn toch gewoon familie?!’ Hé ja je bent eigenlijk familie van elkaar. Zo voelt dat ook. Het is fijn dat te horen en dan niet alleen van hen, maar ook van hun ouders! ‘Zeg maar tegen hen’, zo zei haar vader (90 jaar inmiddels), ‘dat we van hen houden’. Wat een mooie woorden, dan voel je je helemaal welkom.  
In de beweging van Jezus zijn we ook  familie van elkaar. Je hebt elkaar niet uitgekozen, je hoort bij elkaar omdat je bij Jezus hoort. En Jezus zegt ook ‘zeg maar tegen elkaar, dat Ik van je houd’. Jij bent dus volledig welkom! 
Als je deze zomer nog op vakantie gaat, kun je deze woorden misschien meenemen. En als je dan misschien een gesprek hebt met iemand, dat weet je: die mag er ook zijn. Misschien kun je dat zelfs zeggen. Familie hebben is dan een feest op zich. 
Toen wij zondag ‘s avonds weggingen was dat weer even moeilijk. Je laat lieve mensen achter. Sommigen zijn oud, misschien zie je hen niet meer, maar het was een feest om weer met hen te zijn, hen te begroeten en met hen te spreken over leven en geloof! 
Het is vakantietijd en ook de pastoriebewoners gaan deels met vakantie. Vanaf 5 augustus (dan heb ik ‘s morgens nog dienst) begint de vakantie tot begin september. In deze tijd zal Lieuwe mij vervangen, zoals ik hem die weken daarvoor vervang. Dus mocht je een pastor willen spreken, neem dan contact op met degene, die er dan is of met een ouderling. Voor iedereen een goede en gezegende zomertijd toegewenst en goede en gezegende diensten, zodat we in september weer vol frisse moed een nieuw seizoen in mogen gaan! 
Ds. Jelte Lindeboom. 
 

 
Juli / Augustus Juli / Augustus

TER OVERWEGING 
Kolossenzen 1: 3-5a (BGT):  “Ik dank God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor jullie allemaal. Dat doe ik elke keer als ik bid. Want ik heb gehoord dat jullie in Jezus Christus geloven, en veel houden van alle andere christenen. Daar zullen jullie voor beloond worden in de hemel. Jullie weten dat dat waar is.” 
 
In de loop der jaren is er veel veranderd in de samenleving en in de kerk. De afgelopen tijd is er een onderzoek geweest over vertrouwen van Nederlanders. Daar kwam iets bijzonders uit! Het vertrouwen in de overheid en de rechterlijke macht is groter geworden. De kerkelijke instanties worden het minst vertrouwd. Als oorzaak wordt daarbij vermeld, dat in de afgelopen jaren veel misbruik binnen de kerken is opgekomen. Dat doet heel veel pijn bij de slachtoffers en hun families. Zij zijn daar woedend over en terecht! Het doet mij als voorganger ook pijn, dat mensen misbruik maken van pastorale situaties en in die machtspositie gemeenteleden misbruiken. Het doet pijn dat deze mensen zo veel leed is aangedaan. Het doet pijn dat de slachtoffers besloten hebben weg te gaan uit de kerk - wat zeer begrijpelijk is en ik hen ook niet aanreken. Het doet pijn dat nog steeds collega’s buiten hun boekje gaan. Het doet pijn dat de groepen volgelingen van Jezus daardoor veel schade en pijn ondervindt. En ja daarover word ik ook boos op de daders... ik begrijp hen niet en wil dat denk ik ook niet begrijpen. Zoiets doe je toch niet!? Dit alles betekent dat minder mensen betrokken zijn bij de kerk. En dat doet veel mensen verdriet, die de glorietijden van de volle kerken hebben meegemaakt! Echter ook om andere redenen haken mensen af: het zegt me niets meer, ik kan wel op mezelf geloven, daar heb ik de kerk niet bij nodig, of iemand uit de kerk heeft mij dat aangedaan, enzovoorts. Moeilijk om daar iets tegen in te brengen. Het gaat vaak niet meer om rationele redenen, maar om emotionele redenen, die je alleen kunt aanhoren ... 
Zo graag zouden we daar iets tegen willen ondernemen, maar we weten niet wat en hoe. Ook de onderzoekers weten de antwoorden niet. En wat bij de ene gemeente wel lukt, hoeft bij de buurgemeente helemaal niet  te lukken. Wat dan wel? Tja, daarop een antwoord geven is altijd gevaarlijk! En toch probeer ik iets te zeggen vanuit de bijbel.  
De bovenstaande tekst is in de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal. Een vertaling in spreektaal, die door mensen beter wordt begrepen dan veel andere vertalingen, omdat het dichterbij de mensen staat. Zoals het Fries de Friezen vaak dieper raakt!  
Paulus spreekt duidelijke taal naar gemeente in Kolosse: ik ben blij met jullie! Omdat jullie geloven in Jezus! Omdat jullie Hem willen volgen! Omdat jullie hoop hebben op een goede toekomst met God! Daar kunnen we in ieder geval mee beginnen: blij zijn met de mensen, die er op dat moment zijn, ook al zijn dat weinig in aantal! Dat kan zijn tijdens een kerkdienst, of een gemeente-avond, een kring of een andere bijeenkomst. Wees blij en dankbaar voor de mensen die er zijn; wees blij en dankbaar dat zij daar zijn omdat zij Jezus ook willen volgen; wees blij en dankbaar dat je dan ook iets van Jezus kunt laten zien of vertellen! Wees blij en dankbaar daarvoor, juist dat! 
Misschien dat dat je kan helpen om verder te kijken, dan dat moment, dat zo raakt en pijn doet. Misschien dat dat je kan helpen om in blijdschap God te dienen! Paulus is zeer dankbaar en blij, dat hem vertelt werd over de liefde die de Geest in mensen aanwakkert. Zou die blijdschap en dankbaarheid daar een teken van zijn? Ga met God! 
Ds. Jelte Lindeboom. 
 

 
ZIEKEN ZIEKEN


In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.
 

 
Even kennismaken Even kennismaken

Een korte voorstelling van de predikant van Minnertsga.

lees meer »
 
Huiswerk?! Huiswerk?!

In de slotdienst hebben wij het thema ‘Open einde’ behandeld. Het seizoen kan wel afgelopen zijn, maar het stopt niet. Het gaat door: de kerk, het geloof. Dat bleek wel uit de slotverzen van Handelingen, waarin Paulus, weliswaar in gevangenschap, vrijmoedig spreekt over Jezus, de Heer, die leeft! Dat was de bedoeling van Lucas: het verhaal van Jezus moet doorgaan, dat mag niet stoppen! 
Daarom willen wij jullie oproepen om met iemand in gesprek te gaan en iets over jouw geloof te delen - het liefst met een onbekende. Dit kan een manier zijn om mensen, op een heel persoonlijke manier, te laten proeven van het geloof. Misschien soms wel eens op een andere manier dan jullie/onze ervaringen vanuit het verleden zijn.
Deze ontmoetingen mogen jullie opschrijven en – dat mag anoniem – meenemen naar de startzondag in september. Het mag ook eerder bij Lieuwe of ds. Jelte worden afgegeven. Wij zijn zeer benieuwd naar jullie ervaringen in de komende maanden.
Lieuwe Wijbenga en ds. Jelte Lindeboom.