FANÚT DE FLINTER FANÚT DE FLINTER
Op moment van schrijven zie ik buiten zomerse temperaturen verschijnen terwijl het half juni is. Nog even en dan zijn de scholen weer dicht voor de zomervakantie. Al weer een bijzonder seizoen, waarin wij elkaar graag hadden ontmoet tijdens gesprekken in de kleine groepjes. Helaas bleek dat ook niet meer coronaproof te zijn. Jammer, maar iedereen in ons land had daar mee te maken. Laten we dus vooruitkijken en zien wat we komend winterseizoen kunnen proberen op te pakken. De kleine groepjes hebben deels al aangegeven verder te willen gaan met elkaar. Een mooi iets om in kleine kring elkaar te ontmoeten, een seizoen op te trekken en dan andere mensen op te zoeken om mee verder te gaan.  Wat een mooie vorm ook van pastoraat, want dat is voor iedereen schreef Nynke Dijkstra-Algra ooit eens.
De afgelopen tijd heb ik een flink gat geslagen in het knippen van een aantal hagen bij ons in de tuin. Het heeft een aantal voordelen: je hebt flinke lichamelijk inspanning, je krijgt een goed evenwichtsgevoel staand op een trapje, je bent veel buiten – en het was die dagen aangenaam warm – en je hebt wel eer van je werk als alles er af is en opgeruimd. Eigenlijk is snoeien een bijbels begrip, dat Jezus ook gebruikt in Johannes 15. Wat te veel is wordt gesnoeid om maar zo veel mogelijk vrucht te krijgen. Als een heg goed gesnoeid wordt of een struik geregeld bijgeknipt wordt dan komt die daarna veel beter uit. De vlinderstruik is daar wel een heel erg extreem voorbeeld van. Ik snoei deze één keer in de twee jaar helemaal tot vlak boven de grond af, maar daarna wordt de struik mooi. Met de rozen gaat het ieder voorjaar hetzelfde waarna ik ze enorm zie bloeien en soms bijna twee meter hoog worden.
Snoeien is goed. Het is denk ik ook goed om te snoeien in alles wat we doen aan activiteiten. Een docent vertelde tijdens een cursus, dat we meer van minder moeten doen. Ofwel het aantal verschillende activiteiten beperken en je dan op wat overblijft helemaal storten, daar alles in geven. Dat heeft mij wel aan het denken gezet. Snoeien is het aanmoedigen van planten, struiken of bomen om tot groei en bloei te komen. Het maar door laten groeien, kan leiden tot verwildering, waardoor je niet meer weet waar je moet beginnen. Snoeien kan ook goed zijn voor de mens zelf: gesnoeid worden om ruimte te geven aan God en zijn Geest. Dat lijkt dan weer op de woorden, die Jezus uitspreekt, dat je dicht bij Hem moet blijven om vrucht te kunnen dragen, want jouw doel is om te leven naar de weg, die God ons wijst in liefde en openheid naar elkaar vanuit de kracht van de Geest, die goede vruchten geeft (Galaten 5: 22)
Goede en gezegende zomermaanden, dat de rust van de Heer over ons allen mag neerdalen!
Ds. Jelte Lindeboom.

 
 
FANÚT FRENTSJER FANÚT FRENTSJER
Het is een regenachtige maandagochtend, ik ben natuurlijk weer op de laatste dag dat het Tsjerkenijs ingeleverd moet worden bezig met het typen van mijn aandeel in het geheel.
Ik sta even voor het raam na te denken en opeens overvalt mij weer de gedachte: 'Ik mag gewoon kerkelijk werker zijn.' Ik mag stukjes schrijven over geloof, God en mensen. Hoe mooi is dat!
Nu ben ik alweer bijna 2 jaar in jullie midden en mag ik nog steeds nieuwe mensen ontmoeten. Het is niet altijd gemakkelijk geweest om juist in deze coronaperiode te wennen aan mijn nieuwe baan en nieuwe gemeente. Ik wil zo graag een band met jullie opbouwen, naar mensen toe en meedoen met de activiteiten. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit in het volgende seizoen weer kan.
Dat we weer kunnen vieren, elkaar spontaan kunnen bezoeken en samen op weg mogen gaan. Toch kijk ik ook terug op een bijzondere periode. Dat je mag ervaren dat je God kan dienen, hoe de situatie dan ook is. Ik wens jullie allen een goede zomer toe, dat we ook met z'n allen mogen genieten wat God ons geeft en dat dit ook ontspanning mag brengen. Hopelijk mogen we rust vinden en laden we weer op om na de zomer weer te starten en met elkaar in beweging te mogen komen om zo als volgelingen van Jezus met Hem gemeente te zijn.
Tsjikke Bloem.
 
 
VAKANTIE VAKANTIE
Ook de beide pastores hebben komende zomer een tijd vakantie. Tsjikke Bloem zal van 5 juli tot en met 25 juli vrij zijn. Ds. Jelte Lindeboom van 26 juli tot en met 22 augustus.

 
 
OVERDENKING OVERDENKING
Het verhaal van het kooltje
Een Schot die drie weken niet in de kerk was geweest,
vond thuis de predikant die op hem wachtte.
 Zwijgzaam als Schotten nu eenmaal zijn, zaten de mannen een
tijdlang bij het vuur en rookten hun pijp en geen van
de twee zeiden een woord.
Tenslotte boog de predikant zich
voorover, pakte de tang, nam er een gloeiende kool mee
uit het vuur en legde die apart op de haard.
Samen keken ze toe hoe alle licht, vuur en warmte eruit
verdween tot het kooltje koud, dood en donker was.
Het gemeentelid glimlachte en zei: "Begrepen dominee,
 zondag hoop ik weer in de kerk te zijn.”


'Nu besef ik nog meer dat we elkaar nodig hebben.' zei iemand een paar weken geleden tegen mij. Het raakte mij... Mooi, dat iemand dit zo zegt, we hebben elkaar ook nodig als christenen, we zijn aan elkaar gegeven. De afgelopen tijd werden we meer dan anders op onszelf teruggeworpen. Zelf invulling geven aan je geloof is moeilijk, je gedachten dwalen af, de Bijbel alleen lezen lukt soms niet zo goed, alleen zingen klinkt misschien zo eenzaam. Maar ach, het was ook wel weer ontspannen toch? Thuis een bakje koffie drinken tijdens het luisteren van de preek, lekker in je pyjama zitten. 'It is wol noflik sa.'
Ik ben niet de predikant van het kooltje, maar meer de kerkelijk werker die in haar pyjama pannenkoeken bakt en ondertussen de preek luistert. Het is heerlijk om zo de zondag te beginnen. Dus ik wil niet zeggen dat we naar de kerk moeten, maar ik wil wel zeggen dat we elkaar toch nodig hebben. En dat de kerkdienst een ontmoeting kan zijn met elkaar, maar bovenal met God. We mogen met elkaar in beweging komen, gemeente zijn! Dat is niet alleen op zondag, maar ook door de week. Dat is naar elkaar omkijken, samen in gesprek zijn, je verantwoordelijkheid nemen. Keuzes maken... Ik kan niet alleen geloven... We mogen weer met meer mensen naar de kerk en alles zal weer versoepelen, laten we dat vieren! Maar er zijn ook mensen die om wat voor reden dan ook niet meer naar de kerk kunnen, laten we die mensen niet vergeten. Ik kom graag een keer langs om samen naar de dienst te luisteren en wie weet neem ik dan wel pannenkoeken mee, want samen vieren is leuker dan alleen.
Tsjikke Bloem.

 
 
PASTORALIA PASTORALIA
In de afgelopen tijd is weer een aantal mensen getroffen door corona, maar ook andere ziekten. Wij vragen jullie allemaal te bidden voor rust, zegen, wijsheid en kracht voor ons allemaal om vol te houden en om te zien naar mensen om je heen. Alleen samen kunnen wij dit doen, alleen samen kunnen we zo gemeente zijn.


 
 
ZIEKEN ZIEKEN

In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
Even kennismaken Even kennismaken
Een korte voorstelling van de predikant van Minnertsga.
lees meer »
 
Gebaar van liefde Gebaar van liefde
Het ruisen van de zee
de vogels op het veld
de stilte in het bos
God wat is uw schepping
toch oneindig mooi.
Het rumoer rond corona
de roep van wanhoop
muren van eenzaamheid
hoe broos zijn wij mensen
in ons eindig bestaan.
Hoe vinden wij hoop
voor een toekomst
vol vlagen van mist.
Kom ons tegemoet, God
En omarm ons
met een gebaar van liefde.