PASTORAAL CONTACT PASTORAAL CONTACT
Het pastorale contact bestaat voor een groot deel nog steeds uit telefoontjes, appjes of mailtjes. Daarnaast worden er in alle voorzichtigheid ook zo nu en dan weer bezoekjes afgelegd. Uiteraard alleen als mensen geen coronaklachten hebben, op gepaste afstand en uitsluitend na een telefonische afspraak. We hopen dat u zich te allen tijde welkom weet en om contact op te nemen met uw pastor, wijkouderling of contactpersoon. Wij leven mee met een ieder in zijn of haar vreugde of verdriet. En we wensen jullie kracht en troost, geduld, moed en vertrouwen.

 
 
FANÚT DE FLINTER! (September) FANÚT DE FLINTER! (September)
‘Geschapen om te volgen’ is het thema, dat we deze winter willen oppakken. Elders staat hierover meer vermeld.
Na deze warme zomerperiode hoop ik van harte dat iedereen veilig thuis is gekomen of thuis een goede tijd heeft gehad. Zelf hebben wij in de heetste weken op een camping in Gaasterland gezeten. Lekker ont-spannen en veel lezen. Een paar indrukwekkende titels heb ik gelezen. Nino Haratischwili heeft ‘De kat en de generaal’ geschreven - vertaald uit het Duits door o.a. Jantje Post uit Wijnaldum. Het is weer - zoals ook ‘Het achtste leven. Voor Brilka’ - een spannende en meeslepende roman over een familie van de Kaukasus. De gruwelen uit het verleden van de oorlogen in Tsjetsjenië spelen een belangrijke rol. De kat is een meisje, die deze bijnaam al vroeg kreeg door haar gedrag en houding op de binnenplaats van het appartementencomplex. De generaal is een soldaat, die deze bijnaam ontving na verschrikkelijke gebeurtenissen. Naast de harde werkelijkheid lees je over de menselijke aspecten van de personen met ieder zijn zwakheden. Het tweede boek, dat ik wil noemen, is van Durk van der Ploeg ‘Wek yn de rivier’. De WO II speelt een belangrijke rol in het leven van twee broers met alle gevolgen van dien. Onmacht en houvast zijn thema’s die een zeer belangrijke rol in deze zeer mooi geschreven Friese roman spelen.
 
lees meer »
 
WINTERWERK WINTERWERK
Geschapen om te volgen!
Het thema dit jaar is: 'Geschapen om te volgen!' Aan de hand van dit thema gaan wij het winterwerk en de kerkdiensten invullen. Door middel van dit thema willen wij met elkaar als volgelingen van Jezus zoeken naar de betekenis van volgeling zijn. Iedere maand zal een subthema centraal staan. We hopen bij elkaar te komen in kleine groepjes om met elkaar in gesprek te gaan over die thema's, maar ook praktisch handen en voeten te geven aan het volgen van Jezus.

Kleine groepjes
Te midden van de uitdagingen van de huidige situatie in ons land, willen we vooral denken in kansen. In het winterwerk is het de bedoeling dat we met elkaar opzoek gaan naar God en Zijn verhaal met ons als mensen. We mogen elkaar ontmoeten, bemoedigen en er simpelweg voor elkaar zijn. Wij geloven dat de vorm van kleine groepjes van drie of vier mensen daarin een krachtig middel is, en praktisch gezien is het een vorm die in alle beperkingen die er nu zijn wel haalbaar is. Hierdoor vervalt het reguliere winterwerk, zoals de groothuisbezoeken, de bijbelkringen en de ontmoetingsgroepen.

 
lees meer »
 
ZONDAGSLEZINGEN ZONDAGSLEZINGEN
De teksten voor de komende weken om te lezen, te overdenken en om te bidden voor elkaar, jezelf en de wereld staan hier weer onder:
6 september                  Exodus 12: 1-28           Pesach!
13 september                Exodus 12: 29-51         Bevrijding!
20 september                Exodus 13: 1-16           Geven aan de Eeuwige.
27 september                Exodus 13: 17- 14: 31  Vlucht en vernietiging             
4 oktober                       Exodus 15: 1-21           Lof aan God!
Gezegende weken!
 
 
Om over na te denken Om over na te denken
“Jezus huilde.” Joh. 11: 35
Dit kortste vers uit de bijbel vertelt ons heel veel over Jezus in betrekking tot verdriet, lijden en sterven. In de context komt Hij richting Jeruzalem en hoort dat Lazarus, zijn vriend, gestorven is. Het eerste wat Hij doet is niet Hem tot leven wekken, maar huilen met allen, die daar zijn en verdriet hebben om het verlies van Lazarus. Jezus komt niet met grote daden, maar Hij huilt. Jezus gebruikt geen grote woorden, maar Hij huilt. Jezus geeft geen oplossingen, maar Hij huilt. In het diepe verdriet huilt Hij mee met zijn vrienden, Martha en Maria. Jezus huilde! Wat raar eigenlijk. Hij kon toch alles aan? Hij was toch machtig genoeg? En toch is het eerste, wat Hij doet: huilen.
 
lees meer »
 
Tsjikke Bloem FANÚT FRJENTSJER!

Tsjikke Bloem FANÚT FRJENTSJER!
Het is een jaar geleden dat ik 'ja' zei op de vraag of ik kerkelijk werker in Minnertsga wilde worden. Met spanning en enthousiasme ging ik aan de slag. Veel eerste keren gingen voorbij. Het was vooral kijken en luisteren wat er gebeurde, hoe mensen op elkaar reageren en wat gebruikelijk is in de gemeente. Op een gegeven moment kon ik zeggen dat ik mij thuis voelde in jullie midden. Iedere maand voelde ik mij groeien in de rol als kerkelijk werker. In een jaar kan er veel gebeuren, vorig jaar kon ik en waarschijnlijk niemand bedenken dat we nu in deze situatie zouden zitten. Het is een zoeken naar wegen om zo toch met elkaar in verbinding te staan. Dat is niet altijd gemakkelijk en ik merk dat het mij ook meer energie kost. Toch kijk ik vol enthousiasme uit naar het volgende seizoen en ik wil graag nog meer mensen ontmoeten en mijn kennismaking voortzetten. Ik wil jullie bedanken voor de openheid en het vertrouwen in mij als kerkelijk werker. Enthousiast zijn betekent in de oorsprong van het woord 'van God vervuld'. En ik wens en bid ons als gemeente dit enthousiasme toe. Dat we samen mogen zoeken, mogen vinden en ons aan elkaar mogen verbinden tot eer van God!
Tsjikke Bloem.
 
lees meer »
 
ZIEKEN ZIEKEN

In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
Even kennismaken Even kennismaken
Een korte voorstelling van de predikant van Minnertsga.
lees meer »