BERICHT VAN DE KERKELIJK WERKER BERICHT VAN DE KERKELIJK WERKER

Beste gemeenteleden,
Op zondag 23 december heb ik na de kerkdienst aan de gemeente medegedeeld dat ik Minnertsga ga verlaten. Na bijna 7 jaar aan de Protestantse Gemeente Minnertsga verbonden te zijn geweest ga ik mijn werk als kerkelijk werker voortzetten in het zuiden van land, namelijk in de Protestantse Gemeente Veldhoven (Noord-Brabant). Ik zal hierbij iets meer vertellen hoe dit proces is gegaan.
Afgelopen oktober heb ik voor mijzelf het besluit genomen dat ik mijn blik ga verruimen. Ik had het gevoel dat het tijd was om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik heb altijd de wens gehad om nog eens in een ander gebied (provincie) te gaan werken en wonen. Daar wilde ik vanaf oktober serieus werk van gaan maken. Wetende dat solliciteren soms snel kan gaan heb ik dit besluit kenbaar gemaakt aan collega ds. Jelte en voorzitter Piet Haagsma.
 

lees meer »
 
FANÚT DE FLINTER FANÚT DE FLINTER

Een nieuw jaar is begonnen. Een nog gesloten boek, dat zich gaandeweg laat lezen door alles wat op onze weg komt. Graag wil ik jullie dit nieuwjaarslied van Jochen Klepper (vertaald en herdicht door Titia Lindeboom) meegeven voor het jaar 2019. Folle lok en seine!

Nieuwjaarslied
Heer, die de tijd in handen houdt:
neem weg wat ons dit jaar benauwt,
verander het in zegen.
U heeft de jaren steeds omvat,
U wijst ons zelf het juiste pad;
kom ons in liefde tegen.

 

lees meer »
 
DE PROFETEN (3) DE PROFETEN (3)

Als je het over de profeten hebt, dan denken we ook aan de aanklacht tegen de koningen. Het scherpst is het bezoek van Nathan aan David (2 Samuël 12: 1-9). Zonder aanzien des persoons doen en spreken ze. Dat is toch eigenlijk wel geweldig. En nog geweldiger is dat ze opkomen voor de mensen, die niet in het centrum van de macht staan, maar meestal in de hoek van de klappen zijn beland. Daarbij kun je aan verschillende dingen denken: financiële tegenslagen, beschuldigingen, ongeluk, ziekte enzovoorts. Bij David was het duidelijk dat hij de dader was. Door zijn positie als machthebber, kon hij Uria de dood injagen. Schande! Zo wordt direct gedacht. Schande! Zo reageert ook de profeet. Schande! Is ook het oordeel van de Heer, maar die heeft ook vergeving en geeft een open deur om verder te gaan.
 

lees meer »
 
DE PROFETEN (2)

DE PROFETEN (2)


 

lees meer »
 
ISRAËL-REIS ISRAËL-REIS

Mei 2017 hebben we met een groep een prachtige reis naar Rome gemaakt; de eeuwige stad van de Romeinen, maar ook van het christendom. In de loop van de tijd kwam er wel eens een vraag om met een groep naar Israël te gaan, het land van de bijbel, het land ook waar Jezus heeft rondgelopen, geleerd, genezen heeft. Een bijzonder land is het; een land van onrust, een land van vrede, een land aan de basis van de volgelingen van Jezus.
Via deze weg wil ik eens peilen of er interesse is en van hoeveel. Zelf dacht ik aan het najaar 2019, maar is misschien beter voorjaar 2020. Heb je interesse, geef dit door aan mij.
Ds. Jelte Lindeboom.
 

 
ZIEKEN ZIEKEN


In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.
 

 
Even kennismaken Even kennismaken

Een korte voorstelling van de predikant van Minnertsga.

lees meer »