EMMAÜSWANDELING – dinsdag 28 november 2017 EMMAÜSWANDELING – dinsdag 28 november 2017

Op het activiteitenformulier in de wegwijzer heeft u kunnen lezen over een nieuwe activiteit, namelijk de Emmaüswandeling. Ds. Jelte en Lieuwe zullen deze wandeling gaan leiden. Een ieder is van harte welkom om zich aan te sluiten. De eerste wandeling zit er inmiddels op. Er waren 15 deelnemers, een mooi begin.
De tweede wandeling is op dinsdagmiddag 28 november om 13.15 uur. We verzamelen in de Sint Martinustsjerke te TZUMMARUM.
U kunt zich die middag vrijblijvend aanmelden. Mocht door omstandigheden de wandeltocht niet door kunnen gaan dan proberen wij dit aan de gemeente kenbaar te maken. Houdt ook het informatiebord bij de Meinardskerk in de gaten. (we wandelen ongeveer een uur).Loopt u met ons mee? Graag tot ziens!       Ds. Jelte & Lieuwe.
 

 
FANÚT DE FLINTER FANÚT DE FLINTER

De verkiezingen voor de gemeenteraad in de nieuwe gemeente zullen op 22 november worden gehouden. Zelf vind ik het best lastig om te weten, wat de goede keuze zou zijn. Een nieuwe gemeente - veel groter dan onze oude - met weer heel andere zaken, die er dan spelen. Het betekent dat we ons terdege moeten inlezen en er over na moeten denken om tot een afgewogen keuze te komen. Hoe dan ook ik ga stemmen; niet omdat het moet, maar wel omdat het kan. Hier kunnen en durven we in vrede onze stem uit te brengen. Het is ook een teken van betrokkenheid op je omgeving, waarin je woont en werkt. Als volgelingen van Jezus zou dat misschien wel de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Jezus zelf was zeer betrokken op het land, de godsdienst en de mensen daarbij. Jeremia roept mensen op om te bidden voor het welzijn van je dorp/stad, want als het goed gaat in het dorp, gaat het jou ook goed. Dan staan mensen ook om jou heen. Een prachtig gesprek heb ik de afgelopen maanden gehad met een jong stel. Nadat bekend was geworden dat zijn een kindje hadden gekregen, kregen zij veel mooie en warme reacties. Zij zijn daar zeer dankbaar voor. Heer, geef het goede aan onze kleine samenleving, waarin wij wonen, werken en geloven. Zegen de mensen in ons dorp en zegen ook de groep volgelingen van Jezus. Amen.
 
Vorig jaar in november is een Hongaarse collega uit Transylvanië bij ons geweest in het teken van een uitwisseling. Zijn naam is Levente Roth. In het afgelopen jaar hebben we geregeld contact gehad en afgelopen zomer mocht ik het prachtige nieuws horen dat zij een derde zoon hebben mogen ontvangen in hun gezin: Samuël. Vorig jaar hebben we verschillende dingen met elkaar ondernomen en over de werkzaamheden gesproken: onder andere een gemeente-avond en een dienst in Tzummarum, een gesprek als consulent in Oosterbierum/Wijnaldum, een bijbelkring en een doopgesprek in Minnertsga. Deze maand ga ik van 9 tot en met 18 november naar hem toe. We hopen elkaar nog beter te leren kennen; ik mag kijken hoe hij zijn werk doet en wat allemaal.
De predikanten van de reformatorische kerken - verbonden met onze kerk - hebben een heel ander leven in een heel andere cultuur. Zij moeten alles doen: preken, pastoraat, catechisatie, ledenadministratie, geldbeheer, het organiseren van het opknappen van de kerk en de pastorie. Veel is een gewoonte vanuit de tijd onder het communisme, waarbij de Hongaren in Roemenië zwaar werden onderdrukt. De bevolking is over het algemeen laag opgeleid, omdat alle hoger opgeleiden al weggevoerd, verbannen of vermoord zijn. Die angst zit er nog steeds in. Dit betekent ook dat de bevolking over het algemeen niet veel heeft. Wat inhoudt dat ook de predikanten niet veel hebben te besteden. In Nederland is een stichting die hen financieel wil ondersteunen voor studie, zoals cursussen en vakliteratuur. Hierover een andere keer meer.
Een aantal jongere predikanten probeert los te komen van het keurslijf waarin een predikant noodgedwongen zat, vanwege de omstandigheden, de gemeenteleden, maar ook door collega’s en professoren. Langzaam ontstaat een beweging van predikanten, die de praktische zaken wat meer los wil laten en zich meer richten op de inhoudelijke zaken. Dit is een langdurig proces, maar voor de kerken en haar voorgangers en voor de dorpen en steden een goede en positieve ontwikkeling. Zo krijgen de gemeenteleden meer betrokkenheid bij de gemeente en het geloof.
 
Goede en gezegende diensten en veel inspiratie voor de komende maand!
Ds. Jelte Lindeboom.
 

 
DE NAVOLGING VAN CHRISTUS DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

DOOR THOMAS A KEMPIS
 
‘De navolging van Christus’ is een verzameling geschriften geschreven door Thomas a Kempis. Het is ontstaan in de 15e eeuw, dus al met al bijna 600 jaar geleden. Het gedeelte wat ik hieronder geplaatst heb is wat moderner en door Sipke van der Land bewerkt en aan de taal van deze tijd aangepast. Maar de boodschap is nog altijd die van 600 jaar geleden.
Thomas a Kempis was aangesloten bij een spirituele beweging binnen de Rooms Katholieke Kerk, genaamd de Moderne Devotie. Deze beweging, die is ontstaan eind 14e eeuw onder aanvoering van Geert Grote, ontstond doordat mensen niet tevreden waren met hun situatie door misstanden onder de geestelijkheid en in de kerkelijke leiding. De Moderne Devotie wilde het christelijke gemeenschapsleven vernieuwen. Een Hervormingsbeweging binnen de Kerk dus. In tegenstelling tot Maarten Luther die honderd jaar later ook de Kerk wilde hervormen maar uit de Rooms Katholieke Kerk werd gezet, bleef deze beweging dus actief binnen de Kerk.
Wat voorop stond bij de Moderne Devotie was de persoonlijke levensheiliging en praktische levenswijsheid. Het gaat dus om een praktische houding. En dat komt ook in dit stukje naar voren.
Wat mij hierin aanspreekt is het feit dat de mensen 600 jaar geleden dezelfde zorgen hadden als nu. De tijd mag verandert zijn, heel veel dingen zijn nog steeds hetzelfde als honderden jaren geleden.
 
Thomas a Kempis schrijft het volgende:
Opnieuw beginnen
Veel dwaze mensen zeggen: kijk die eens, die heeft een mooi leventje, want hij heeft veel geld en veel invloed en hij kan doen wat hij maar wil. Maar al dat tijdelijke heeft niets te betekenen als je denkt aan de rijkdommen die God geeft. Hoe meer aardse bezittingen je hebt, hoe meer zorgen je hebt. Daar wordt een mens niet gelukkig van. Als je maar genoeg hebt om in je levensonderhoud te voorzien. De vrienden van Christus schenken geen aandacht aan dingen van tijdelijke waarde maar ze richten zich op de dingen die eeuwige waarde hebben.
Mijn vriend, blijf vertrouwen dat je geestelijk zult groeien. Er is nog tijd. Stel het niet uit. Begin er nu mee en zeg: nu is het de tijd om te handelen, nu is het de tijd om te strijden, nu is het de tijd om mijn leven te veranderen. Als je het nu moeilijk hebt, dan is het nu juist de tijd om de overwinning te behalen! Als wij onszelf niet hard aanpakken, kunnen we onze fouten niet overwinnen.
Ach, wat zijn we toch zwak en steeds weer geneigd tot het kwaad. Vandaag belijden we onze zonden en morgen doen we ze opnieuw. Het ene ogenblik hebben we een goed voornemen, maar even later blijkt er niets van terecht te komen. Er is dus alle redenen om ons te schamen dat we zo zwak en onstandvastig zijn.
Wat moet er van ons terecht komen als we nu al zo lauw zijn? Het is niet best als we denken dat het wel goed zit met ons als er geen spoor van verbetering is. We moeten helemaal opnieuw beginnen. Dan zal er vooruitgang komen in ons geestelijk leven.
 
Aldus Thomas a Kempis. De Moderne Devotie is nog steeds actueel. Ze is nog steeds ‘modern’.
Houdt u zich ook bezig met uw persoonlijke levensheiliging en praktische levenswijsheid?
Lieuwe T. Wijbenga.
 
NB: ik heb bovenstaande tekst ook voorgelezen tijdens de kerkdienst van zondag 22 oktober jl.
 

 
EMMAÜSWANDELING – dinsdag  17 oktober 2017 EMMAÜSWANDELING – dinsdag  17 oktober 2017

Op het activiteitenformulier in de wegwijzer heeft u kunnen lezen over een nieuwe activiteit, namelijk de Emmaüswandeling. Ds. Jelte en Lieuwe zullen deze wandeling gaan leiden. Een ieder is van harte welkom om zich aan te sluiten.
De eerste wandeling is op dinsdagmiddag 17 oktober om 13.15 uur. We verzamelen in de Meinardskerk.
U kunt zich die middag vrijblijvend aanmelden. Mocht door omstandigheden de wandeltocht niet door kunnen gaan dan proberen wij dit aan de gemeente kenbaar te maken. Houdt ook het informatiebord bij de kerk in de gaten. (we wandelen ongeveer een uur, inclusief een aantal pauzes, dus wees niet bang dat het marathon afstanden zijn)
Loopt u met ons mee? Graag tot ziens!
Ds. Jelte & Lieuwe

 
FANÚT DE FLINTER FANÚT DE FLINTER

Oktober
Drama’s spelen zich wereldwijd steeds weer af. Overal zijn overstromingen, orkanen, zware regenval geweest in de afgelopen maand. Veel zijn we weer vergeten, maar wat we onthouden zijn de gebeurtenissen in landen, die dicht bij ons staan. Dat wat in Houston (USA) is gebeurd wordt steeds aangehaald; dat wat op Sint-Maarten en op Saba en Sint-Eustatius is gebeurd weten we ook - voor hen is er een grote actie op touw gezet om geld in te zamelen voor de bewoners aldaar, wat natuurlijk geweldig is; met hen zijn we verbonden als Nederlanders. Na de watersnoodramp was het andersom: toen is er geld ingezameld op de Antillen voor de getroffenen in het zuidwesten van ons land. Het is mooi om die verbondenheid - ondanks de vele kilometers - te zien. En toch wil ik ook een lans breken voor al die mensen in deze wereld, die zwaar zijn getroffen door natuurgeweld, maar die bijna worden vergeten. Ook in Bangladesh en in Afrika is veel wateroverlast geweest, waarbij veel mensen zijn omgekomen. Daarnaast het geweld van diverse groepen. Dit wordt op elkaar gebotvierd om maar macht te hebben.
En dan is er nog de groep volgelingen van Jezus in deze wereld; een deel wordt zwaar vervolgd omdat zij een andere weg proberen te gaan, soms recht tegen de heersende machten in, zonder geweld, maar leven met God en met Jezus. Dat wordt als een ernstige bedreiging ervaren. Het is niet tastbaar. Het is ongrijpbaar. ... en toch is het ook zo concreet. In hun houding en in hun doen en laten - dat vooral - laten ze zien dat ze heel anders in het leven staan; en ze stralen het ook uit. Daarom mogen volgelingen van Jezus in de gevangenkampen in Noord-Korea niet naar boven kijken, want ze zouden eens hoop en kracht kunnen krijgen.
Vergeet hen niet! Neem hen ook steeds mee in je gebeden: de vergetenen van deze aarde.
Goede en gezegende diensten en veel inspiratie voor de komende maand!
Ds. Jelte Lindeboom.
 

 
Oktober Oktober

TER OVERWEGING
Zacheüs (Lucas 19: 1-10) is een bijzonder figuur in de bijbel. Hij wordt verguisd, omdat hij mensen afzet. Hij is natuurlijk zo corrupt als het maar enigszins kan. Hij neemt steekpenningen aan. Hij is zeer impopulair. Hij is klein van stuk en hoopt misschien via deze weg meer invloed op anderen uit te kunnen oefenen. Je hoeft daarvoor niet groot te zijn. Denk maar eens aan Napoleon; hij was ook niet erg groot, maar leidde een schrikbewind in de 19de eeuw in Europa, waarbij hij veel gevochten heeft. Zacheüs de belastinginspecteur, werd juist wel door Jezus gezien. Jezus zocht hem op, ging met hem mee naar huis. ... en het volk mopperde en foeterde: hoe kan Hij dat nu doen ... met zo iemand omgaan, dat hoort niet!
Het bijzondere van dit verhaal is dat Zacheüs Jezus zocht! ... Hem wilde zien en wel eens wilde weten, wie die man werkelijk is, over wie zo veel gezegd wordt. En het tweede is dat Jezus Zacheüs ook zag, zich heel direct tot hem richtte! Niets zei over wat hij allemaal had uitgespookt.
En Zacheüs is waarschijnlijk zeer verwonderd, dat hij gezien wordt! ... dat Jezus met hem naar huis wil. Dat Jezus alleen al hem aanspreekt en hem niet negeert! Wat gebeurt er met hem? Wat doet hem dit? Is hij zo geraakt, dat hij een bekering doormaakt? Zacheüs denkt in elk geval hier niet zo hoog over zichzelf. Hij stelt zich gelijk aan een dief. Hij wil een kwart schadevergoeding betalen, dat wat wordt voorgeschreven door de Thora!
Dit had niemand verwacht! - nou ja wij kennen het verhaal zeer goed en weten het, maar lees het eens als of het de eerste keer is - We hebben vaak een kijk op mensen om ons heen. Dat beeld blijven we vasthouden en willen we niet loslaten. Bij alles wat er gebeurd en gedaan wordt is de reactie dan ook: zie je wel!
Wanneer ken je iemand nu echt? Leer eens iemand kennen, waar je misschien helemaal niet mee om zou gaan. Kijk eens naar die persoon met de ogen van Jezus! Stel je eens open voor het onverwachte en ontmoet de ander.  Het hoeft niet iemand uit de kerk te zijn. Jezus keek er niet naar of iemand braaf naar de synagoge ging of niet. Jezus zag de mens!
Ds. Jelte Lindeboom.
 

 
MIDWEEKSE VAKANTIE MIDWEEKSE VAKANTIE


Van maandag 4 t/m vrijdag 8 september ben ik nog een midweek op vakantie. Ds. Jelte is in die week voor nood beschikbaar.
Vr. groet, Lieuwe.
 

 
FANÚT DE FLINTER FANÚT DE FLINTER

September
De zomertijd is komkommertijd, maar deze zomertijd is er veel gebeurd. Veel mensen zijn de wereld in getrokken en hebben lekker vakantie gehad. Anderen hebben er bewust voor gekozen om thuis te blijven en hebben daar heerlijk genoten. Wat het nieuws betreft: op het kerkelijk front was er niet veel, dus ja komkommertijd. Wat het andere nieuws betreft, heeft een aantal rampen zich voltrokken. Denk maar eens aan die grote brand in de varkensschuur in Gelderland: duizenden varkens zijn omgekomen en wat een verschrikking voor de omwonenden met die stank tijdens het opruimen, wat weken duurde. Dan het gif in de eieren wat voor een aantal boeren de nekslag betekende. Wat moet je doen? De kippen ruimen? De kippen op dieet zetten, zodat het gif verdwijnt? Het kost allemaal heel erg veel geld en vooral veel pijn en moeite, omdat een boer goed voor zijn dieren wil zorgen.
En toch hebben veel mensen een onbekommerde en rustige tijd gehad: even bijkomen, opladen door veel zonne-energie en een nieuw seizoen in. Trouwens steeds meer mensen winnen energie van de zon! Veel energie verdwijnt weer zo in het niets. In deze komkommertijd is een aantal mensen toch wezen doordenken hoe dat op te kunnen lossen en er lijkt een doorbraak ... Misschien iets voor ons: als je energie over hebt, geef daarvan dan eens aan iemand, die niet genoeg heeft? Wees een energiebron, een batterij voor een ander, die het niet meer ziet zitten. Deel en vermeerder je vreugde en draag elkaars verdriet.
Dit seizoen starten we weer met een startdienst. Meer hierover elders in dit blad.
Goede en gezegende diensten en veel inspiratie voor de komende maand!
Ds. Jelte Lindeboom.
 

 
OPEN HUIS OPEN HUIS

 

De Tsjerkenijs van september is traditioneel ook de opening van het nieuwe kerkelijke seizoen. U kunt zich ook dit komende winterseizoen weer opgeven voor verschillende kerkelijke activiteiten. Het thema dit jaar is “Kerkproeverij, een open huis”. Bij onder meer de startzondag en de Groothuisbezoeken zullen we dieper op dit onderwerp ingaan. Maar ik wil er, bij wijze van introductie, nu al iets over vertellen.

lees meer »
 
VAKANTIES DS. JELTE LINDEBOOM & LIEUWE WIJBENGA VAKANTIES DS. JELTE LINDEBOOM & LIEUWE WIJBENGA

De vakantiemaanden staan weer voor de deur. Menig gemeentelid is al op reis en sommigen zijn alweer terug van hun vakantie. Graag laten wij u weten wanneer onze vakanties gepland staan:
Ds. Jelte Lindeboom: 7 augustus t/m 3 september.
Lieuwe Wijbenga: 4 augustus t/m 20 augustus.
In de periode dat onze vakanties elkaar overlappen kunt u in geval van nood contact opnemen met de scriba. Er kan dan een beroep gedaan worden op onze collega’s uit de naburige kerkelijke gemeenten.
Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe, en we hopen elkaar in september weer te kunnen begroeten.
Vriendelijke groeten, Ds. Jelte & Lieuwe.
 

 
ONDERWEG ONDERWEG

Mattheüs 28: 16-20
Een stukje tekst dat heel bekend is. Het gaat toch over de uitzending van de leerlingen. Zij zijn de zendelingen, die nu alles moeten doen wat Jezus al verteld heeft en voorgedaan heeft. Vind je het dan vreemd, dat mensen gaan twijfelen? Of eigenlijk onzeker zijn over alles? Ook sommige van de leerlingen, werden onzeker. Mensen hebben duidelijkheid nodig ... om dingen te kunnen doen. Dit is zeker op momenten van veel onzekerheid als er iets extreems gebeurd. Dan moet er iets gedaan worden, dan moet dat ingeperkt worden, dan moet er een nieuwe wet, beperking worden gemaakt. Neemt dat de onzekerheid weg? Is dat echte veiligheid? Of slechts schijnveiligheid?
Het bijzondere en mooie van deze tekst is dat Jezus niet ingaat op die onzekerheid, ook al heeft hij het wel gemerkt! Jezus geeft hier een aantal duidelijke aanwijzingen in wat Hij vraagt van zijn volgelingen!
Jezus wil gebruik maken van jou, van jouw mogelijkheden door zijn Geest, die jou de energie geeft om te doen, wat nodig is. De opdracht, de roeping van Jezus is eenvoudig: zorg dat mensen geraakt worden door het goede nieuws van God en zijn nieuwe wereld, van Jezus en zijn lijden en opwekking, van de Geest en zijn kracht en energie! Doop deze mensen en vertel van wat Jezus geleerd heeft, wat de geboden vertellen: een leven in blijdschap en vrijheid met veel minder onzekerheid - want dit is de mens eigen.
Begin mei is een aantal mensen naar die bijzondere stad Rome geweest. Het is de bakermat van het christendom - wereldwijd - geworden. Dit is niet zonder slag of stoot gebeurd. Een persoon, afkomstig uit een dorpje - klein en onbeduidend - heeft iets te weeg gebracht, dat deze stad zo groot is geworden en gebleven. Deze man, Jezus, was 25 na Christus nog helemaal niet bekend, dus laat staan dat gehucht, Nazareth. 25 jaar later waren er rellen in Rome vanwege ... Hem! Weer 15 jaar later beginnen de zware vervolgingen van de volgelingen van Jezus ... Onder keizer Nero zijn christenen zelfs als levende fakkels gebruikt, aldus een overlevering, waarbij door de kerkgeschiedenisschrijver Eusebius in zijn werk van begin 4de eeuw schrijft dat Nero ook zijn beste vrienden, maar ook zijn moeder en broers heeft gedood. Eusebius schrijft (uit: Eusebius’kerkgeschiedenis): ‘... hij was de eerste keizer die zich als vijand opstelde tegen de vrome godsdienst aan God’.
Grote rellen en zware vervolgingen hebben het volgen van Jezus tot gevolg. Een man brengt een bijzondere boodschap, waarbij de een niet boven de ander staat, niet heerst over de ander. Dit werd en wordt nog steeds als gevaar gezien. Deze blijde boodschap brengt nog steeds veel onrust onder niet gelovigen, maar zeker ook onder gelovigen.
Daarom daag ik jullie uit: lees de bergrede (Mattheüs 5-7) eens helemaal door; niet in een keer, want dat is te veel. Lees, overdenk en doe! Let er wel op, dat het centrum van dit verhaal van Jezus het gebed is, iets dat steeds weer nodig is om te doen en om duidelijk te laten worden wat Jezus je wil leren!
Een zomerperiode en een leesopdracht? Ja, want als volgeling van Jezus ben je altijd onderweg, omdat de blijde boodschap je onrustig maakt en je steeds weer in beweging wordt gezet door Jezus’ woorden en daden!
Een goede zomer!
Ds. Jelte Lindeboom.

 

 
Juli en Augustus Juli en Augustus

FANÚT DE FLINTER
De rust in het seizoen is weer ingetreden ... hoewel ... Juist in deze tijd is er veel te doen rond de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. De groothuisbezoeken, de startzondag, de ontmoetingsgroepen, de bijbelkring, de gesprekskring, het jeugdwerk, het kerkkoor. Alles wordt al voorbereid, .... maar eerst een tijd van rust en vakantie. Een tijd van ontspanning, uitrusten, energie opdoen, genieten en bezoeken van andere plaatsen, misschien ook wel kerkdiensten. Voor iedereen die op weg gaat: heel veel plezier. De thuisblijvers (omdat het niet kan) toch ook een goede en prettige tijd in het vrij zijn van school en werk. Gods zegen voor iedereen.
Goede en gezegende diensten en veel inspiratie voor de komende maanden!
Ds. Jelte Lindeboom.
 

 
ROME EN PETRUS ROME EN PETRUS

Met een gezelschap van 25 personen uit Minnertsga, Tzummarum en omstreken hebben we, onder leiding van ds. Jelte, een reis gemaakt naar Rome. Ik ga geen reisverslag geven, maar ik wil deze maand met u overdenken wat een bezoek aan Rome met je kan doen. De stad is natuurlijk de basis geweest van het Romeinse Rijk. Een imperium wat nog altijd onze huidige beschaving en rechtstaat beïnvloed. Maar Rome is ook de stad waar volgens de overlevering de apostelen Petrus en Paulus zijn gestorven. Van daaruit is Rome nu het centrale punt van de Rooms-Katholieke Kerk, en eigenlijk ook het centrum van het Christendom.
 

lees meer »
 
GEVEN EN ONTVANGEN (Henri Nouwen) GEVEN EN ONTVANGEN (Henri Nouwen)


‘Niemand is zo arm dat hij of zij niets te geven heeft, niemand is zo rijk dat hij of zij niets te ontvangen heeft.’ Deze woorden van paus Johannes Paulus II zijn een stevige steun in de rug voor alle vredeswerkers. Er kan geen vrede zijn zolang de wereld verdeeld is in twee groepen: zij die geven en zij die ontvangen. Je waardigheid als mens bestaat erin dat je kunt geven en ontvangen. Dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor volkeren, culturen en godsdiensten. Voor echte vrede is wederkerigheid nodig, geven en ontvangen. Als je iets geeft, bedenk dan dat je ook iets ontvangt. En als je iets krijgt, bedenk dan dat je ook iets kunt geven".
 

 
ZIEKEN ZIEKEN


In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.
 

 
Even kennismaken Even kennismaken

Een korte voorstelling van de predikant van Minnertsga.

lees meer »