KLEINE GROEPJES KLEINE GROEPJES
Het afgelopen seizoen konden de kleine groepjes voor het grootste gedeelte elkaar ontmoeten. Goed om te horen dat veel mensen genieten van die ontmoetingen en dat elk groepje weer zijn eigen rituelen ontwikkeld. Sommige mensen lunchen met elkaar of anderen dineren iedere keer met elkaar. We sluiten dit seizoen af op woensdag 18 mei. Meer informatie volgt. We hopen elkaar te ontmoeten en ook uit te wisselen wat de ervaringen waren, zodat we het volgende seizoen hier weer verder mee kunnen! Met elkaar in beweging zijn en blijven, dat is één van de doelen die we hebben als gemeente van Jezus Christus. Zo hopen we ook in beweging te blijven door weer nieuwe groepjes te vormen.

 
 
FANÚT FRENTSJER FANÚT FRENTSJER
We mogen terugblikken op een bijzondere stille week met uiteindelijk het vieren van Pasen. Mooi om te zien dat zoveel mensen bij de vespers betrokken waren en natuurlijk bij 'The Passionkuier'. Persoonlijk vond ik het fijn om dit mee te maken, want door corona heb ik dit gedeelte van het kerkelijk jaar nog niet mee kunnen maken in Minnertsga. Of tenminste de afgelopen jaren was het heel anders dan verwacht.
En nu breekt er een moment aan waarin alles weer wat in een rustiger vaarwater komt. Ik ben van plan om een paar dagen naar het klooster op Schiermonnikoog te gaan. Een moment om op te laden, om alles van de afgelopen tijd even te laten bezinken en ook weer gevuld te worden door God. Tenminste dat zijn op dit moment mijn verlangens en de reden dat ik er voor kies om naar een klooster te gaan. Ik ben heel erg benieuwd hoe het zal zijn. Wie weet schrijf ik in het volgende tsjerkenijs iets over mijn bevindingen.
Ik wens jullie een goede maand toe, waarbij de opstandingskracht van Jezus door mag werken!
Tsjikke Bloem.
 
 
FANÚT DE FLINTER FANÚT DE FLINTER
Alles komt weer tot rust na het winterseizoen. De mensen gaan er weer op uit. Het wordt weer wat warmer. Een aantal mensen gaan al op vakantie voor de zomerdrukte uit; een goede tijd en veilige reizen. De kinderen hebben een vakantie. De examenkandidaten bereiden zich voor op de examens. Voor jullie heel veel sterkte en rust.
Het betekent ook even terugkijken op het seizoen en straks weer de eerste aanzetten voor het volgende seizoen te geven.
De eerste week van mei is herdenken van hen die vielen voor onze vrijheid en vieren dat wij vrij mogen zijn. Met de oorlog in Oekraïne in gedachten wordt dit wel heel actueel. Laten we daarom bidden om vrede en veiligheid voor iedereen: in Oekraïne, maar ook op andere plekken waar gevochten wordt over de ruggen van een bevolking, die gewoon wil leven en genieten van het goede.
In de eerste week van mei (1-8 mei) heb ik een weekje vrij samen met de kinderen. Collega Tsjikke Bloem of de wijkouderlingen zijn in geval van nood bereikbaar.
Gezegende diensten.
Ds. Jelte Lindeboom.

 
 
TER OVERWEGING - MEI TER OVERWEGING - MEI

Kom, heilige Geest,
spreek altijd tot mijn hart.
En als U toch zwijgt,
laat dan uw zwijgen tot mij spreken.
Wat zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat u mij leren wilt.
(Bernardus van Clairvaux)
 
Het is onwezenlijk, de euforie van Pasen is achter ons en nu over tot de orde van de dag. Het was een bijzondere stille week. De rust en de stilte, die we mochten zoeken en vinden, brachten ons tot een jubelstemming. Door de dood heen naar het leven. Iemand vertelde bij een rouwgesprek, dat de emoties goed in de hand te houden waren, omdat het goed was, dat zijn moeder nu uit haar lijden was verlost. Op het moment dat de hond thuis vrolijk op hem toespringt, beseft hij dat het gewoon doorgaat en dat hij toch eigenlijk in zijn wereld een beetje stilstond. Het is zoeken naar de juiste weg. Dat doet mij denken aan die twee mensen op weg naar het dorpje Emmaüs. Ineens worden ze geconfronteerd met een vreemdeling, die van niets weet. Ineens het besef: alles gaat blijkbaar voor anderen gewoon door.
 
In deze periode op weg naar Hemelvaart en Pinksteren lopen we een beetje verloren. Wat moeten we nu? Gaan we over naar de gewone zondagen of bereiden we ons voor op de komst van de Geest? Pinksteren is voor heel veel mensen een lastig feest. Wat is de Geest, wie is Hij en wat doet Hij? Natuurlijk kennen we de verhalen uit de bijbel over die allereerste pinksterdag: als vlammetjes op het hoofd van de leerlingen, ineens allerlei talen spreken, de bespottingen van omstanders dat ze waarschijnlijk gewoon dronken zijn en dan dat hele getuigenis van Petrus.
 
Je hoort van diverse mensen, dat ze het fijn vinden om vol te zijn van geloof, maar moet dat allemaal erbij: preken, de dingen niet meer in de hand te hebben, tongentaal enzovoorts. Voorbereiden op Pinksteren is meer dan alleen die dingen. Het gaat dan om goed te kijken naar jouw gaven en hoe je die in kunt zetten voor de volgelingen van Jezus. Het is je openstellen voor de Geest, die jou dat wil laten zien. Ieder heeft gaven. In de kerk ook bij ons wordt heel erg gelet op vacatures. We schieten in de stress als we de vacatures niet in kunnen vullen. Immers als er vacatures zijn, dan wordt veel werk niet gedaan. En dan gaat de gemeente ten onder. Mijn vraag is: laat God dat gebeuren?
 
Hoe kun jij je voorbereiden op de Geest van God? Stel je open, heb dus geen mitsen en maren. Daar zijn we erg goed in om allemaal blokkades op te werpen. Alleen al door je zelf in te schatten als: dat kan ik niet, daar ben ik niet goed genoeg in. Ook dat is een blokkade voor de Geest. Gods Geest gaat over muren en door grenzen heen. Laat het soms maar gewoon gebeuren en bid om openheid en wijsheid, om herkenning en vrede. Op dit moment kun je dagelijks iets doen op weg naar Pinksteren. Het is al begonnen, maar je kunt nog wel instappen. Via de volgende link krijg je geregeld iets om mee bezig te zijn in voorbereiding op Pinksteren: https://www.eo.nl/artikel/50-rituelen-pasen-naar-pinksteren. Vijftig dagen van Pasen naar Pinksteren, de 50ste paasdag, waarop God weer bij de mensen komt met kracht, troost en bemoediging.
Fijne tijd, gezegende hemelvaartdag!
ds. Jelte Lindeboom.

 
 
ZIEKEN ZIEKEN

In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
Even kennismaken Even kennismaken
Een korte voorstelling van de predikant van Minnertsga.
lees meer »
 
Gebaar van liefde Gebaar van liefde
Het ruisen van de zee
de vogels op het veld
de stilte in het bos
God wat is uw schepping
toch oneindig mooi.
Het rumoer rond corona
de roep van wanhoop
muren van eenzaamheid
hoe broos zijn wij mensen
in ons eindig bestaan.
Hoe vinden wij hoop
voor een toekomst
vol vlagen van mist.
Kom ons tegemoet, God
En omarm ons
met een gebaar van liefde.