STILLE WEEK  STILLE WEEK 
Wat een bijzonder mooie en indrukwekkende week hebben we weer gehad met al die vespers en vreugdevolle paasdiensten. Velen hebben deze week een of meerdere of zelfs alle vieringen meegemaakt, mee gevierd! Bijzonder om zo op weg te gaan naar het feest van de bevrijding van alles wat je bindt en bij de Heer weghoudt.  
Dankbaar ook om te zien dat zo veel verschillende mensen mee hebben gedaan tijdens de vieringen om dan een taakje te doen. Dankbaar om met een aantal mensen dit weer voor te mogen bereiden. Dankbaar voor de boekjes, voor de bloemschikking, voor de muziek, voor het bedenken en samenstellen. Dankbaar om zo met elkaar God te mogen volgen en te dienen. Dankbaar dat wij volgelingen van die Jezus mogen zijn. 
Wij hopen dat iedereen als opgewekte volgelingen van Jezus verder mogen gaan. Misschien dat sommigen van jullie wel zoiets hebben, daar zou ik ook wel aan mee willen doen.  
Ben jij daar enthousiast over, dan kun je dat melden bij mij: bellen, mailen of appen. 
Zo hopen we dit nog vele jaren met elkaar te mogen dragen tot eer van de opgewekte Heer! 
Ds.Jelte Lindeboom 
 
 
BERICHT VAN DE KERKELIJK WERKER  BERICHT VAN DE KERKELIJK WERKER 
April is tot dusverre voor mij een enerverende maand geweest. En op het moment van schrijven moet mijn afscheidsdienst nog gehouden worden. Dit is dus nog niet mijn laatste bericht. In de Tsjerkenijs van juni zal ik terugblikken op de afgelopen tijd. 
Wel noem ik nog even dat ik een indrukwekkend bezoek heb gebracht aan Ieper (België). Het is een gebied waar enorm gevochten is tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Ik heb twee keer ‘the last post’ gehoord onder de Menenpoort. Al 90 jaar lang wordt er elke avond om 20.00 uur een korte ceremonie gehouden ter gedachtenis aan de gestorvenen. Ik heb vele militaire begraafplaatsen bezocht. Het viel mij gelijk op dat ontzettend veel grafstenen geen naam hebben.  
Het is een gebied waar ik zeker nog eens naartoe zal gaan. Vanuit Veldhoven is dat straks natuurlijk maar een kort loopje.  
Ik heb nog altijd geen vaste huisvesting kunnen vinden. Als deze zoektocht gelukt is, laat ik natuurlijk via Tsjerkenijs een verhuisbericht achter. Verhuizen doe ik dus nog niet. Dus verbaas u niet als we elkaar de komende weken ergens op Het Bildt tegenkomen. 
Mijn laatste groet komt dus volgende maand.  
Vr. groet, Lieuwe  
(tel: 06 19 35 67 74 / mail:
 
Hierbij nogmaals enige gegevens van mijn nieuwe gemeente: 
Protestantse Gemeente Veldhoven 
Immanuelkerk (Kerk en Ontmoetingscentrum) 
Adres: Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven 
Website: www.immanuelkerkveldhoven.nl 
 
 
FANÚT DE FLINTER  FANÚT DE FLINTER 
Hoe gaat het? Is een vraag die iedereen wel eens krijgt! Er wordt gevraagd naar het welbevinden van jou. Het is een open vraag, waarbij ook nog wel eens wordt uitgegaan van het positieve antwoord: goed! Hoe gaat het met de kerk? Dat wordt al lastiger. In het nieuws is weer veel te doen rond kerken. De laatste week over aanvallen op kerken, waarbij veel mensen zijn omgekomen op Sri Lanka, waarbij de Notre Dame in Parijs is uitgebrand, waarbij christenen in diverse landen weer zwaar vervolgd zijn. Wat moet je daarop antwoorden? Ook: goed?! Misschien wel een goed idee om dat ook met goed te beantwoorden. De kerk in Parijs is maar stenen en materiaal - monumentaal, maar dat is niet van levensbelang voor het vertrouwen op God, wel helpen. Op Sri Lanka gaat het om mensenlevens, dat komt meer binnen en schudt alles helemaal door elkaar. Je kunt het niet met elkaar vergelijken. Het enige verband is dat de mensen uit beide gebeurtenissen bij Jezus willen horen. Jezus, die opgewekt is uit de dood. Hij geeft hoop dat het niet doodloopt, maar door mag gaan ondanks alles wat er in je leven kan gebeuren, dat het dus goed is dat Hij er is!! Met, in en door het verdriet heen zou een volgeling van Jezus kunnen zeggen: het gaat goed! Ondanks de tegenslagen: het gaat goed! Dat is waarop ik steeds probeer mijn vertrouwen op te bouwen om zo in blijdschap om de opgewekte Heer en om al zijn volgelingen, die door Hem verbonden zijn, te leven in vrijheid en vreugde! 
Goede en gezegende diensten! 
Ds. Jelte Lindeboom. 
 
 
ZIEKEN ZIEKEN

In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
Even kennismaken Even kennismaken
Een korte voorstelling van de predikant van Minnertsga.
lees meer »