Even voorstellen (2019) Even voorstellen (2019)
Mijn naam is Tsjikke Bloem, ik ben 26 jaar oud en ik woon op dit moment in Hijum.

Zes jaar geleden voelde ik mij geroepen, nadat ik mijn studie als dierenartsassistente had afgerond, om Godsdienst Pastoraal Werk te gaan studeren op de Christelijke Hogeschool in Ede. Mijn keuze voor deze studie komt voort uit een roeping om mensen te begeleiden in hun geloofsleven. Al van jongs af aan ben ik met het geloof opgevoed en ging ik samen met mijn ouders en mijn (meervoudig gehandicapte) zus naar de kerk in Hijum. Vaak telde ik alle ramen, lampen en mensen met een bril. Toch, merkte ik dat er een fijne en eerbiedige sfeer was en dat er iets werd verteld wat ertoe deed. Naarmate ik ouder werd, merkte ik dat het geloof mij vaak raakte en ik vragen ging stellen. Ik wilde graag een keuze maken voor God en deed op mijn achttiende belijdenis van mijn geloof. Twee jaar later begon ik met de studie GPW.

Vijf jaar lang werd ik ondergedompeld in de christelijke bubbel. Het was een tijd waarin ik mij verder mocht ontwikkelen, waar veel theologische vragen op mij af kwamen en ook weer van mij afgleden. Een tijd om nog meer te ontdekken over wie ik ben in de identiteit die God mij geeft.
Aan het einde van mijn studie merkte ik dat ik steeds vaker nadacht over de toekomst van de kerk en met name nadacht over de jonge generatie die vaak niet meer betrokken is bij de kerk. Als ik hier met mensen over sprak dan voelde ik mijn hart branden van verlangen om hierin weer wegen te zoeken hoe de jonge generatie weer aansluiting bij de kerk kan vinden en andersom.

Iets wat ik nooit had verwacht gebeurde, ik merkte dat ik er juist naar verlangde om in Friesland de kerken te ondersteunen en ik ervaar het als een verlangen wat God in mij heeft gelegd. In december kreeg ik de kans om als jeugdwerker aan de slag te gaan bij de protestantse gemeentes van Nijega, Opeinde en de Tike. Ik merk dat ik daar op mijn plaats ben en ik geniet ervan om iets voor de jeugd te kunnen betekenen. Maar ik merkte ook dat er een verlangen groeide om juist de gehele gemeente te mogen dienen, alle generaties. Ik wilde mijn talenten ook inzetten in het pastoraat. Toen diende de vacature in Minnertsga zich aan en mocht ik op gesprek komen. Een gesprek waarin ik mij warm voelde worden en enthousiast werd over wat de commissie vertelde over de gemeente. Ik ervaar het als een zegen dat ik tot eer van God en tot opbouw van de gemeente voor en met jullie aan het werk mag gaan in Zijn Koninkrijk. 

Ik zie er naar uit om samen op te trekken en daadwerkelijk naast elkaar te staan. Zo kunnen we naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Dit alles probeer ik met een integere, liefdevolle en geduldige houding te doen. Door mijn oog op God te richten kan ik mijn eigen leven eerst leiden, om vervolgens weer aan anderen uit te kunnen delen.Er valt nog veel meer over mijzelf te vertellen, maar graag wil ik jullie persoonlijk ontmoeten of bij de activiteiten van de gemeente. Schroom niet om op mij af te stappen of om mij te benaderen.

Mijn e-mailadres is: tsjikkemartsjebloem@msn.com
Mijn telefoonnummer is: 0612571785.

Oant Sjen, Tsjikke Bloem

 
terug