De Bloemengroet – De Kaartengroet De Bloemengroet – De Kaartengroet
De Bloemengroet commissie verzamelt de namen die zijn doorgegeven en gaat zeer zorgvuldig en discreet om met de gegevens. 

Daarnaast verzorgen wij ook de Kaartengroet. Dus iedereen die wordt doorgegeven bij de Commissie ontvangt of een bloem of een kaart.
Afgelopen jaar verliep dit dubbel, door verschuivingen in de commissie in de Corona-tijd is hier verwarring over ontstaan. Ook het bezorgen is afgelopen jaar anders verlopen. Eerst heeft onze vaste bloemist ‘Martha’s Bloemen’ de bloemen aan de deur gebracht en daarna hebben de Diaconieleden dit opgepakt. Fijn dat de bloemen en kaarten gewoon door werden bezorgt!

Yes!
Het bezorgen door de gemeenteleden zelf kan weer opgepakt worden en daarom hebben wij besloten dat vanaf zondag 29 augustus de bloemen van die week weer in de kerk staan. Deze worden dan weer bezorgt door de gemeenteleden die dit destijds hebben aangegeven dit te willen doen.

Maar…. Wij kunnen niet zonder u/jullie hulp, dus:
  • Meld een gezin/een persoon die een bloem of kaart, om wat voor reden dan ook, kan gebruiken aan!
  • Zelfgemaakte blanco kaarten zijn van harte welkom! Graag geen teksten op de voorkant en binnenkant. 
  • Wordt bloemenbezorger en beleef mooie gesprekken/momenten!
    U/jij krijgt tijdig bericht welke zondag de bloemen bezorgt mogen worden, in de kerk hoort u/je naar wie ze gaan.

Alvast bedankt!
Groeten van de Bloemengroet commissie,
Trienke blommengroet@gmail.com
Aly
Anna
 
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet.

De Diaconie.
 
terug