zo 19 mei 2019

Fryske tsjinst  

Locatie: 
 Meinardskerk
Tijdstip: 
 9.15 uur      

Voorganger                         Ds. H.Gilliam uit Pingjum, 
Collecten                             Diaconie en Pastoraal Werk  
Extra collecte                      Kerk  
De paaskaars wordt aangestoken door Ymke   
Zingen voor de dienst lied van de maand 887 
Kinderkerk                          Lydia en Jikke  
 
 

terug