OPROEP HULPKRACHTEN GEZAMENLIJK KOFFIEDRINKEN 

OPROEP HULPKRACHTEN GEZAMENLIJK KOFFIEDRINKEN 

Daarmee wordt de gelegenheid geboden om als gemeenteleden na te praten over de dienst en van gedachten te wisselen over zaken die ons als gemeente of ons persoonlijk bezig houden. 
Bovendien kan hiermee de onderlinge band en ontmoeting worden bevorderd. 
De kerkenraad staat hier in principe wel positief tegenover maar er moet dan wel een groepje gemeenteleden zijn die wil helpen bij het koffiezetten en het koffieschenken e.d. 
Zou u hierbij zo nu en dan willen helpen, geef u dan graag op bij de voorzitter van de kerkenraad
 

terug