Ornamenten Ornamenten
De duif

Symbool van de Heilige Geest. De duif die reeds neerdaalde op Christus toen Hij werd gedoopt in de Jordaan.
Het lam

Johannes 1:29 Johannes de Doper zegt: "Daar is het Lam van God dat de zonde van de werled wegneemt!"
Een Leeuw

Een herinnering aan Genesis 29:9, de profetie van Jacob over Juda. Juda is een jonge leeuw, uit hem zal de Messias voortkomen.
Een adelaar

In de bijbel lezen we in Deuteronomium 32:11 "zoals een arend die zijn jong leert vliegen, klapwiekend boven hem rondzweeft en het, als het moe wordt, op de vleugels neemt". Zo draagt God zijn volk.
Een jongeman

Symbool van de prediking van het evangelie: zie, een zaaier gaat uit om te zaaien.
Opengeslagen Bijbel

Op de ene kant staat Johannes 1: 1-5 "In het begin was het Woord. Het was bij God en het was God." Op de andere bladzijde staat Maleachi 4:2, tegenwoordig is dat Maleachi 3:20. "Maar zoals de zon opkomt, zal er gerechtigheid komen voor jullie die ontzag voor mij hebben."
Een wapenuitrusting

De geestelijke wapenuitrusting van Efeze 6. "Doet dan aan de wapenuitrusitng Gods". Op het schild is door de beeldhouwer een vis uitgebeeld. De vis (ichtus), een symbool van Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. Het was in de eerste eeuwen van het Christendom een herkenningsteken in de dagen der vervolgingen.
Een stier

Symbool van de kracht. Het boek der Handelingen beschrijft ons hoe de prediking van het evangelie met kracht wordt begonnen en voortgezet.
Een profeet

Symbool van de spreker, verkondiger, vertolker van het woord van God. Iemand die in een bijzondere betrekking staat, "man Gods".
Een pelikaan

De pelikaan is een oud Christelijk symbool, in Psalm 102:7 roept de psalmdichter zijn nood uit als een peilkaan bij een opgedroogd meer in de woestijn. Zijn 3 jongen zoeken eten uit de zak aan de snavel en verwonden zijn borst, het bloed wordt hun redding. Een symbool van Christus.
Een druiventros

De druiventros is een teken van de overvloed in het beloofde land.
Een roset
terug